2406-01-AE06 Negociación colectiva

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Consello Galego de Relacións Laborais. Consellería de promoción do Emprego e Igualdade

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE. Consolidada

Obxectivos: 

    Coñecer as principais características -número, traballadores afectados…- dos convenios colectivos vixentes así como cuantificar os convenios colectivos negociados

Obxectivos informativos:

 • 2.4.06. Concertación laboral

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: convenios colectivos con vixencia e efectos económicos

Variables de estudo: convenios, traballadores afectados e incremento salarial pactado

Variables de clasificación: tipo de convenio (sector ou empresa), rama de actividade e tamaño da empresa

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Folla estatística que se xunta ao convenio cando se presenta ante a Consellería, convenios publicados no BOE, información estatística remitida pola Subdirección Xeral de Estatística do Ministerio de Traballo e Inmigración, información elaborada polo IGE sobre afiliacións a partir da facilitada polo INSS

Variable proporcionada pola fonte: convenio colectivo

Obtención da información: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • Os resultados definitivos a 31/12/2021 difundiranse na internet en abril de 2022

 • Os resultados provisionais a 30/04/2022 difundiranse na internet en maio de 2022

 • Os resultados provisionais a 30/06/2022 difundiranse na internet en xullo de 2022

 • Os resultados provisionais a 30/09/2022 difundiranse na internet en outubro de 2022

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execución65100100100100100100
Calendario--501005050100
Oportunidade (TP1) estrutural-------
Oportunidade (TP1) conxunturals.d.12,711.31.31
Oportunidade (TP2) estrutural14334564
Oportunidade (TP2) conxuntural-------
Retraso (TP3)2030110
Puntualidade (TP4)0100501003333100
Lonxitude da serie (CC2)  -18 anos19 anos20 anos21 anos
Relevancia (R1) 222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententen
Notas metodolóxicas (AC2) non posúenon posúenon posúenon posúenon posúenon posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2022-2026

 • 2022: 2406-01-AE06. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais (Consellería de Emprego e Igualdade)

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2021: 2406-01-AE05. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais (Consellería de Emprego e Igualdade)
 • 2020: 2406-01-AE05. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2019: 2406-01-AE05. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2018: 2406-01-AE05. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2017: 2406-01-AE05. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais (Consellería de Economía, Emprego e Industria)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE604. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais (Consellería de Economía, Emprego e Industria)
 • 2015: AE604. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais e Dirección Xeral de Traballo e Economía Social (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2014: AE604. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais e Dirección Xeral de Traballo e Economía Social (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2013: AE604. Negociación colectiva. Consello Galego de Relacións Laborais e Dirección Xeral de Traballo e Economía Social (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2012: AE604. Negociación colectiva. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo e Benestar)

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE227. Negociación colectiva. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2010: AE227. Negociación colectiva. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo e Benestar)
 • 2009: AE227. Negociación colectiva. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)
 • 2008: 24203. Negociación colectiva: en proxecto. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)
 • 2007: 24203. Negociación colectiva: en proxecto. Dirección Xeral de Relacións Laborais (Consellería de Traballo)

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: