2401-07-AE06 Explotación da mostra continua de vidas laborais

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE. Consolidada

Obxectivos: 

    Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da Seguridade Social, tanto dende unha perspectiva transversal, como dende unha perspectiva lonxitudinal

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

Variables de estudo: persoas que tiveron relación coa Seguridade Social durante o ano de referencia (ano natural) ou ben, nalgún momento da súa vida laboral

Variables de clasificación: sexo, grupo de idade, provincia de residencia e nacionalidade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados pola Seguridade Social aos que lle xuntaron información tributaria e do padrón

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: bases de cotización, salarios

Forma de cobertura: formas diversas

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • A información do ano 2020 de carácter transversal difundirase na internet en outubro de 2022

 • A información de carácter lonxitudinal difundirase na internet en decembro de 2022

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execución100100100100100100100
Calendario--100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural-------
Oportunidade (TP1) conxuntural-------
Oportunidade (TP2) estrutural23222222222222
Oportunidade (TP2) conxuntural-------
Retraso (TP3)0000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -5 anos6 anos7 anos8 anos
Relevancia (R1) 122222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2022-2026

 • 2022: 2401-07-AE06. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2021: 2401-07-AE05. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2020: 2401-07-AE05. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2019: 2401-07-AE05. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 2401-07-AE05. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2401-07-AE05. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

  non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: