2503-01-OE06 Estatística sobre as persoas beneficiarias da risga e das axudas de inclusión social


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Dirección Xeral de Inclusión Social. Consellería de Política Social e Igualdade

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Presentar o número e evolución das persoas beneficiarias da Risga e das axudas para situacións de inclusión social, o orzamento executado e o perfil das persoas beneficiarias das referidas prestacións.

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas beneficiarias da Risga e das axudas de inclusión social

Variables de estudo: persoas beneficiarias

Variables de clasificación: sexo, idade, estado civil, tipo de convivencia, tipo de vivenda, réxime de tenza da vivienda, nivel de estudos, situación laboral e problemática específica

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: formularios, resumos e estados.  

Solicitudes de axudas da Risga e das axudas de emerxencia social

Unidade estatística elemental: persoa

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

  • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

  • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O ano 2023 difundirase na internet en xuño de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

201520162017201820192020202120222023
Grao de execución100100100100100100100100100
Calendario25100100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural---------
Oportunidade (TP1) conxuntural---------
Oportunidade (TP2) estrutural866666666
Oportunidade (TP2) conxuntural---------
Retraso (TP3)200000000
Puntualidade (TP4)0100100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -26 anos27 anos28 anos29 anos30 anos31 anos
Relevancia (R1) 22222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) non tennon tennon tennon tennon tennon tennon tennon ten
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: 2.3.9 Estatística sobre datos demográficos de beneficiarios da Risga e emerxencia social
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo