3801-03-OE06 Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos: 

    Medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información das sociedades creadas, rexistradas durante o mes de referencia, así como das sociedades que amplían e reducen capital, desembolsan dividendos pasivos, suspensións de pagamentos e quebras, sociedades disoltas e extinguidas, transformacións de sociedades, escisións e fusións

Obxectivos informativos:

 • 3.8.01. Estrutura e caracterización do sector empresarial

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: sociedades mercantís que presentan os datos no Rexistro Mercantil de cada provincia

Variables de estudo: sociedades mercantís constituídas, sociedades mercantís que amplían capital, sociedades mercantís que reducen capital, sociedades mercantís que desembolsan dividendos pasivos, sociedades mercantís disoltas…

Variables de clasificación: forma xurídica da sociedade, CNAE, número de socios fundadores…

Periodicidade: 

 • regular: mensual

Procedencia da información

Orixe dos datos: rexistros.  

Transcrición dos datos do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil

Unidade estatística elemental: sociedade mercantil

Unidade informante: sociedade mercantil

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en papel, pdf ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • A información referida a decembro de 2021 e o total anual do ano 2021 difundiranse na internet o 5 de xaneiro de 2022

 • A información referida a xaneiro de 2022 difundirase na internet o 4 de febreiro de 2022

 • A información referida a febreiro de 2022 difundirase na internet o 4 de marzo de 2022

 • A información referida a marzo de 2022 difundirase na internet o 6 de abril de 2022

 • A información referida a abril de 2022 difundirase na internet o 5 de maio de 2022

 • A información referida a maio de 2022 difundirase na internet o 6 de xuño de 2022

 • A información referida a xuño de 2022 difundirase na internet o 6 de xullo de 2022

 • A información referida a xullo de 2022 difundirase na internet o 4 de agosto de 2022

 • A información referida a agosto de 2022 difundirase na internet o 6 de setembro de 2022

 • A información referida a setembro de 2022 difundirase na internet o 6 de outubro de 2022

 • A información referida a outubro de 2022 difundirase na internet o 7 de novembro de 2022

 • A información referida a novembro de 2022 difundirase na internet o 7 de decembro de 2022

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execución100100100100100100100
Calendario100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural-------
Oportunidade (TP1) conxuntural-------
Oportunidade (TP2) estrutural-------
Oportunidade (TP2) conxuntural1111111
Retraso (TP3)0000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -83 meses95 meses107 meses119 meses
Relevancia (R1) 122222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2022-2026

 • 2022: 3801-03-OE06. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2021: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2020: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2019: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2018: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3801-03-OE05. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 38-104. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil: en implantación. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

  non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: