3801-01-OE06 Explotación do directorio de empresas e unidades locais


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: OE en curso. Consolidada

Obxectivos:

    Elaborar e manter un conxunto organizado de información básica sobre empresas e unidades locais con actividade económica en Galicia

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: empresas que realizan algunha actividade en Galicia

Variables de estudo: empresas e unidades locais

Variables de clasificación: actividade económica, personalidade xurídica e número de persoas asalariadas da empresa

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Imposto de Actividades Económicas, Rexistro Mercantil, Rexistros de Contas de Cotización e Afiliacións da Seguridade Social

Variable proporcionada pola fonte: empresa, unidade local

Obtención da información: 

  • información facilitada pola fonte
  • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O ano 2022 difundirase na internet en decembro de 2023


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execución100100100100100100100100
Calendario-100100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural--------
Oportunidade (TP1) conxuntural--------
Oportunidade (TP2) estrutural2412121212121212
Oportunidade (TP2) conxuntural--------
Retraso (TP3)00000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -19 anos20 anos21 anos22 anos23 anos
Relevancia (R1) 2222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: 3.3.1 Directorio de empresas e unidades locais
  • PGE 1998-2001: 110. Censo de locais

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo