2401-07-AE06 Explotación da mostra continua de vidas laborais


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: AE. Consolidada

Obxectivos:

    Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da Seguridade Social, tanto dende unha perspectiva transversal, como dende unha perspectiva lonxitudinal

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

Variables de estudo: persoas que tiveron relación coa Seguridade Social durante o ano de referencia (ano natural) ou ben, nalgún momento da súa vida laboral

Variables de clasificación: sexo, grupo de idade, provincia de residencia e nacionalidade

Periodicidade: 

  • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados pola Seguridade Social aos que lle xuntaron información tributaria e do padrón

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: bases de cotización, salarios

Forma de cobertura: formas diversas

Forma de recollida: 

  • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

  • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • A información do ano 2022 de carácter transversal difundirase na internet en outubro de 2024


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

20152016201720182019202020212022
Grao de execución100100100100100100100100
Calendario--100100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural--------
Oportunidade (TP1) conxuntural--------
Oportunidade (TP2) estrutural2322222222222222
Oportunidade (TP2) conxuntural--------
Retraso (TP3)00000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -5 anos6 anos7 anos8 anos9 anos
Relevancia (R1) 1222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tententententententen
Notas metodolóxicas (AC2) posúeposúeposúeposúeposúeposúeposúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: non incluído
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo