2506-05-AE06 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil


Organismos responsables e fases que elaboran:

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

Tipoloxía e estado: AE. Consolidada

Obxectivos:

    Investigar, en colaboración co INE, a relación coa actividade laboral -ocupación e paro- da poboación xuvenil a partir dos datos da Enquisa de poboación activa. Explotaranse e difundiranse as principais variables proporcionadas pola enquisa para o colectivo de 16 a 29 anos

Obxectivos informativos:


Características técnicas


Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en vivendas familiares principais menores de 30 anos

Variables de estudo: poboación, persoas ocupadas, persoas inactivas e taxas de actividade, ocupación e paro

Variables de clasificación: poboación: sexo,grupos de idade e relación coa actividade; persoas ocupadas: sexo, grupos de idade, situación profesional, tipo de xornada e tipo de contrato; persoas inactivas: sexo, grupos de idade e causa da inactividade; taxas: sexo e grupos de idade

Periodicidade: 

  • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados polo INE

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: sección censual e vivenda

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

  • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

  • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

  • O cuarto trimestre de 2022 difundirase na internet o 27 de xaneiro de 2023

  • O primeiro trimestre de 2023 difundirase na internet o 26 de abril de 2023

  • O segundo trimestre de 2023 difundirase na internet o 26 de xullo de 2023

  • O terceiro trimestre de 2023 difundirase na internet o 27 de outubro de 2023


Indicadores de calidade


Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execución100100100100100100100
Calendario--100100100100100
Oportunidade (TP1) estrutural-------
Oportunidade (TP1) conxuntural-------
Oportunidade (TP2) estrutural-------
Oportunidade (TP2) conxuntural1111111
Retraso (TP3)0000000
Puntualidade (TP4)100100100100100100100
Lonxitude da serie (CC2)  -37 trim.41 trim.45 trim.49 trim.
Relevancia (R1) 222222
Ligazón única e exclusiva (AC1) tentententententen
Notas metodolóxicas (AC2) non posúenon posúenon posúenon posúenon posúenon posúe
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística


Plan Galego de Estatística 2022-2026


Plan Galego de Estatística 2017-2021


Plan Galego de Estatística 2012-2016


Plan Galego de Estatística 2007-2011


Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

  • PGE 2002-2006: non incluído
  • PGE 1998-2001: non incluído

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo