3801-07-OE06 Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en implantación

Obxectivos: 

    Mellorar a estimación do número de postos vacantes nas empresas de Galicia, coa finalidade principal de elaborar unha curva de Beveridge. Estimar o grao de utilización da capacidade produtiva e calcular o indicador de sentimento do sector servizos en Galicia

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral
 • 3.5.05. Servizos financeiros, servizos ás empresas e outros de mercado
 • 3.8.01. Estrutura e caracterización do sector empresarial

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: empresas con polo menos un asalariado no réxime xeral en polo menos un establecemento en Galicia, con actividade incluída nas sección B a S da CNAE para o estudo das vacantes e con actividade incluída nas seccións G a S da CNAE (excepto as seccións O, P e Q) para o estudo da capacidade produtiva e indicador de sentimento.

Variables de estudo: postos vacantes na empresa, motivo da inexistencia de vacantes, motivo da non cobertura das vacantes; grao e previsión de ocupación do persoal; grao e previsión de utilización das instalacións, maquinaria e equipamento; percepción da evolución da situación da empresa; percepción e previsión da evolución da demanda de servizos

Variables de clasificación: tamaño da empresa

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Cuestionarios dos estudos respectivos e Microdatos da Enquisa Trimestral de Coste Laboral (INE) para as unidades dispoñibles do estudo das vacantes

Obtención da información: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Forma e prazo de difusión no PEA vixente: 

 • O primeiro trimestre do 2022 difundirase na internet en maio de 2022

 • O segundo trimestre do 2022 difundirase na internet en agosto de 2022

 • O terceiro trimestre do 2022 difundirase na internet en novembro de 2022

Indicadores de calidade

Indicadores para o seguimento dos programas

2015201620172018201920202021
Grao de execuciónn.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Calendarion.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP1) estruturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP1) conxunturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP2) estruturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Oportunidade (TP2) conxunturaln.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Retraso (TP3)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Puntualidade (TP4)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Lonxitude da serie (CC2)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Relevancia (R1)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Ligazón única e exclusiva (AC1)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
Notas metodolóxicas (AC2)n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.n.i.
n.i. non incluído
s.d. sen datos
(-) non procede
(*) valor estimado

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2022-2026

 • 2022: 3801-07-OE06. Enquisa sobre vacantes nas empresas galegas, grao de utilización da capacidade produtiva e indicador de sentimento do sector servizos de Galicia: en implantación. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2017-2021

  non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

  non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

  non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: