Catálogo de publicacións


Publicacións sobre "Sistema de contas"   24 publicación(s) atopada(s)
1.- Análise do sector cultural
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
2.- Análise do sector da pesca
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
3.- Análise da cadea forestal-madeira
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
4.- Análise do sector da automoción
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
5.- Análise do sector agroalimentario
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda, afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE
 
6.- Análise da minaría e fabricación de produtos minerais non metálicos
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
7.- Análise do sector do transporte e da loxística
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
8.- Análise do sector téxtil, confección e calzado
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
9.- Análise do sector cultural
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
10.- Análise do sector da pesca
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 
11.- Análise do sector da automoción
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
12.- Análise da cadea forestal-madeira
Esta publicación ten por obxectivo afondar na análise e no coñecemento deste complexo produtivo de Galicia a través da información estatística dispoñible.
 
13.- A economía galega a través do Marco Input-Output de Galicia 2005
Esta publicación é unha primeira explotación dos resultados derivados da operación estatística Marco Input-Output de Galicia 2005.
 
14.- Indicadores de renda municipal: Ano 1996
Nesta obra preséntase a Renda Bruta Dispoñible das familias residentes en cada concello como o índice máis axeitado para poñer de manifesto o nivel de benestar dos fogares da Comunidade Autónoma.
 
15.- Contas económicas e Táboa Input-Output de Galicia 1998
Nesta publicación preséntanse as contas económicas e a táboa Input-Output de 1998 dentro dun sistema de estimación continuo das principais macromagnitudes da economía de Galicia. Trátase de poñer de manifesto o peso relativo das ramas produtivas, as relacións intersectoriais e os vínculos con outras áreas económicas.
 
16.- Táboa input-output e contabilidade rexional. Ano 1990
Nesta publicación ofrécese unha imaxe detallada do sistema económico rexional e das súas interrelacións.
 
17.- Táboa input-output e contabilidade rexional de Galicia 1990: Perspectiva xeral do sistema económico galego
Nesta obra ofrécese unha perspectiva xeral do sistema económico rexional a partir das estimacións das Táboas Input-Output e a Contabilidade Rexional de 1990.
 
18.- Contas económicas do sector industrial  
Nesta publicación preséntanse as contas económicas do sector industrial de Galicia baixo a metodoloxía do Sistema Europeo de Contas Integradas 1995 (SEC 95). Así, recóllense os resultados das contas de produción e explotación do sector industrial e un conxunto de información complementaria.
 
19.- Contas das Administracións Públicas Galegas: Administración Local, Administración Autonómica e Empresas Públicas  
Nesta publicación ofrécese en termos de Contabilidade Nacional o conxunto das actividades desenvolvidas polas administracións públicas da Comunidade Autónoma.
 
20.- Contabilidade Rexional de Galicia  
Esta publicación é a continuación dos traballos iniciados coa elaboración da Táboa Input-Output de Galicia 1990. Os datos preséntanse adaptados á CNAE 93 e ao SEC 95.
 
21.- Contabilidade trimestral de Galicia  
Neste documento preséntanse datos sobre a evolución dalgunhas das principais magnitudes macreoeconómicas da economía galega, así como, unha síntese da evolución da economía española e internacional, para observar as diferenzas e similitudes coa galega.
 
22.- Contas económicas de Galicia. Base 1995. Serie  
Nesta publicación preséntase a serie de contas económicas do período de referencia para ofrecer unha descrición sistemática e detallada das principais características estruturais da economía galega.
 
23.- Contas económicas de Galicia. Base 2000. Serie  
Nesta publicación preséntase a serie de contas económicas do período de referencia para ofrecer unha descrición sistemática e detallada das principais características estruturais da economía galega.
 
24.- Indicador municipal da renda dos fogares. Base 2000. Serie 2000-2002
Nesta publicación preséntase o indicador municipal da renda dos fogares a partir da obtención da variable renda dispoñible bruta por habitante.
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo