Catálogo de publicacións

Publicacións sobre "Benestar e condicións de vida"   20 publicación(s) atopada(s)
1.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2007
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
2.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2006
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
3.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DOS FOGARES. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2005
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
4.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MÓDULO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2004
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas facendo fincapé nos temas relativos á composición dos fogares.
5.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MÓDULO DE COÑECEMENTO E USO DO GALEGO. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2003
Nesta obra recóllese un conxunto coherente e detallado dos resultados da enquisa do ano 2003, centrada especialmente na análise do grao de coñecemento e uso do idioma galego.
6.- ÍNDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR. METODOLOXÍA E PRIMEIROS RESULTADOS
Este índice busca converterse nun instrumeno explicativo das expectativas económicas dos consumidores galegos. Permitiranos facer un seguimento ao longo do tempo das crenzas e comportamentos dos galegos no que á súa posición económica, compras, aforro, desemprego e prezos se refire.
7.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MÓDULO DE RELACIÓNS FAMILIARES E SOCIAIS. PRINCIPAIS RESULTADOS. ANO 2002
Nesta obra recóllese un conxunto coherente e detallado dos resultados da enquisa do ano 2002, centrada especialmente nas relacións familiares e sociais, a situación económica, gastos, novas tecnoloxías, etc.
8.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. RELACIÓNS FAMILIARES E SOCIAIS. ANO 2002
Nesta obra recóllense os resultados detallados das relacións familiares e sociais, aspectos como coidado de nenos e persoas dependentes, tarefas domésticas, hábitos de comportamento, illamento social e asociacionismo.
9.- INDICADORES SOCIAIS. GALICIA NORTE DE PORTUGAL 2000
Nesta publicación recóllense unha serie de indicadores demográficos, educativos, laborais e sanitarios de Galicia e a Rexión Norte de Portugal que permiten ter unha visión conxunta e comparada de ambas as dúas rexións.
10.- ENQUISA BÁSICA DE ORZAMENTOS FAMILIARES 1990-91: GALICIA, PRINCIPAIS DISTRIBUCIÓNS DOS GASTOS E DOS INGRESOS
Nesta obra preséntase o resultado dunha explotación da ""Encuesta Básica e Presupuestos Familiares 1990-1991"" do INE, realizada polo IGE co principal obxeto de determinar a estrutura do consumo dos fogares da comunidade autónoma.
11.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. AVANCE DE RESULTADOS
Nesta publicación recóllense os primeiros resultados da enquisa do ano 1999.
12.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DOS FOGARES. ANO 1999
Esta publicación ten como obxectivo específico ofrecer información sobre as características das vivendas e as infraestruturas básicas do seu entorno.
13.- OBTENCIÓN DE INDICADORES MUNICIPAIS DE POBREZA A PARTIR DO CENSO DE POBOACIÓN E VIVENDAS
Nesta obra preséntase a metodoloxía e os principais resultados dos indicadores municipais de pobreza para os concellos da comunidade autónoma.
14.- ENQUISA ESTRUTURAL A FOGARES. INGRESOS DO FOGAR. ANO  
Neste folleto recóllense os resultados detallados referentes aos ingresos do fogar, á pobreza, á concentración das rendas a través do índice de gini e información referida ao substentador principal do fogar.
15.- CONSUMO DAS FAMILIAS. ANO 2003
Neste folleto proporciónase información sobre determinados gastos do fogar, sobre todo aqueles que teñen un carácter regular e que supoñen unha carga mensual fixa para os fogares.
16.- ÍNDICE DE CONFIANZA DO CONSUMIDOR  
Nesta obra preséntase un informe onde se analizan os resultados do índice de confianza do consumidor para o ano de referencia
17.- INDICADORES SOCIAIS 2004
Presentaranse en Internet os indicadores sociais máis relevantes de Galicia proporcionando unha información de síntese para o estudo e seguimento das condicións sociais da poboación galega.
18.- INDICADORES DE XÉNERO 2008
Nesta publicación preséntanse un conxunto de indicadores de xénero a nivel provincial e autonómico
19.- ESTATÍSTICA DE PENSIÓNS E OUTRAS PRESTACIÓNS  
Nesta publicación recóllense o número de pensións, importe medio tanto das pensión de caracter contributivo como non, a nivel provincial e da comunidade autónoma, en vigor a 31 de decembro de cada ano.

NOTA: Os resultados do ano 2001 e posteriores publicánse directamente na páxina web
20.- ATLAS ELECTORAL DE GALICIA  
Nesta publicación preséntase a estrutura electoral por provincias, a participación e os resultados electoriais por concellos da comunidade autónoma para as diversas convocatorias ás urnas.

NOTA: Os datos das elección locais de maio de 2003 e posteriores publicánse directamente na páxina web

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.
Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies
     De acordo
   Compartir: