Catálogo de publicacións


Publicacións sobre "Benestar e condicións de vida"   20 publicación(s) atopada(s)
1.- Enquisa estrutural a fogares. Principais resultados. Ano 2007
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
 
2.- Enquisa estrutural a fogares. Principais resultados. Ano 2006
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
 
3.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo de características básicas dos fogares. Principais resultados. Ano 2005
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas.
 
4.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo de formación e inserción laboral. Principais resultados. Ano 2004
Nesta publicación presentaranse as principais características socioeconómicas das familias galegas facendo fincapé nos temas relativos á composición dos fogares.
 
5.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo de coñecemento e uso do galego. Principais resultados. Ano 2003
Nesta obra recóllese un conxunto coherente e detallado dos resultados da enquisa do ano 2003, centrada especialmente na análise do grao de coñecemento e uso do idioma galego.
 
6.- Índice de confianza do consumidor. Metodoloxía e primeiros resultados
Este índice busca converterse nun instrumeno explicativo das expectativas económicas dos consumidores galegos. Permitiranos facer un seguimento ao longo do tempo das crenzas e comportamentos dos galegos no que á súa posición económica, compras, aforro, desemprego e prezos se refire.
 
7.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo de relacións familiares e sociais. Principais resultados. Ano 2002
Nesta obra recóllese un conxunto coherente e detallado dos resultados da enquisa do ano 2002, centrada especialmente nas relacións familiares e sociais, a situación económica, gastos, novas tecnoloxías, etc.
 
8.- Enquisa estrutural a fogares. Relacións familiares e sociais. Ano 2002
Nesta obra recóllense os resultados detallados das relacións familiares e sociais, aspectos como coidado de nenos e persoas dependentes, tarefas domésticas, hábitos de comportamento, illamento social e asociacionismo.
 
9.- Indicadores sociais. Galicia Norte de Portugal 2000
Nesta publicación recóllense unha serie de indicadores demográficos, educativos, laborais e sanitarios de Galicia e a Rexión Norte de Portugal que permiten ter unha visión conxunta e comparada de ambas as dúas rexións.
 
10.- Enquisa Básica de orzamentos familiares 1990-91: Galicia, principais distribucións dos gastos e dos ingresos
Nesta obra preséntase o resultado dunha explotación da ""Encuesta Básica e Presupuestos Familiares 1990-1991"" do INE, realizada polo IGE co principal obxeto de determinar a estrutura do consumo dos fogares da comunidade autónoma.
 
11.- Enquisa estrutural a fogares. Avance de resultados
Nesta publicación recóllense os primeiros resultados da enquisa do ano 1999.
 
12.- Enquisa estrutural a fogares. Módulo de características básicas dos fogares. Ano 1999
Esta publicación ten como obxectivo específico ofrecer información sobre as características das vivendas e as infraestruturas básicas do seu entorno.
 
13.- Obtención de indicadores municipais de pobreza a partir do censo de poboación e vivendas
Nesta obra preséntase a metodoloxía e os principais resultados dos indicadores municipais de pobreza para os concellos da comunidade autónoma.
 
14.- Enquisa estrutural a fogares. Ingresos do fogar. Ano  
Neste folleto recóllense os resultados detallados referentes aos ingresos do fogar, á pobreza, á concentración das rendas a través do índice de gini e información referida ao substentador principal do fogar.
 
15.- Consumo das familias. Ano 2003
Neste folleto proporciónase información sobre determinados gastos do fogar, sobre todo aqueles que teñen un carácter regular e que supoñen unha carga mensual fixa para os fogares.
 
16.- Índice de confianza do consumidor  
Nesta obra preséntase un informe onde se analizan os resultados do índice de confianza do consumidor para o ano de referencia
 
17.- Indicadores sociais 2004
Presentaranse en Internet os indicadores sociais máis relevantes de Galicia proporcionando unha información de síntese para o estudo e seguimento das condicións sociais da poboación galega.
 
18.- Indicadores de xénero 2008
Nesta publicación preséntanse un conxunto de indicadores de xénero a nivel provincial e autonómico
 
19.- Estatística de pensións e outras prestacións  
Nesta publicación recóllense o número de pensións, importe medio tanto das pensión de caracter contributivo como non, a nivel provincial e da comunidade autónoma, en vigor a 31 de decembro de cada ano.

NOTA: Os resultados do ano 2001 e posteriores publicánse directamente na páxina web
 
20.- Atlas electoral de Galicia  
Nesta publicación preséntase a estrutura electoral por provincias, a participación e os resultados electoriais por concellos da comunidade autónoma para as diversas convocatorias ás urnas.

NOTA: Os datos das elección locais de maio de 2003 e posteriores publicánse directamente na páxina web
 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo