Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2

Distribución espacial das características da poboación de Galicia por cuadrícula de 1km2

Variable:   Periodo:            Conservar vista Capa de grid   Capa base:

 21 - 31   31 - 46   46 - 73   73 - 160   160 - 30.985   Segredo estatístico
 
Nota: Só se mostran as celas que teñen máis de 20 habitantes
Os datos son provisionais
Compartir: