IGE -
  • Unidade: Porcentaxes
  • Variables de corte: Espazo=Galicia
  • Variables en filas: Concellos, Tempo
  • Variables en columnas: Taxas

Ordenar por (...) Taxa actividadeTaxa ocupaciónTaxa paro
A Coruña
               2009/III 58,0 52,0 10,4
               2009/IV 59,7 52,1 12,9
         2010 [+] 57,5 49,1 14,6
                  2010/I 58,7 50,1 14,7
                  2010/II 58,2 49,1 15,6
                  2010/III 57,7 49,7 13,8
                  2010/IV 55,5 47,6 14,2
         2011 [+] 57,5 48,5 15,7
                  2011/I 56,3 47,1 16,3
                  2011/II 57,3 47,6 16,9
                  2011/III 58,8 49,6 15,7
                  2011/IV 57,6 49,6 13,9
         2012 [+] 58,4 49,6 15,1
                  2012/I 58,2 50,6 13,1
                  2012/II 57,9 49,1 15,1
                  2012/III 58,7 50,0 14,8
                  2012/IV 58,9 48,6 17,5
         2013 [+] 57,8 47,7 17,5
                  2013/I 59,1 49,1 17,0
                  2013/II 58,9 49,1 16,6
                  2013/III 56,4 45,6 19,2
                  2013/IV 56,6 46,9 17,2
         2014 [+] 55,6 45,9 17,4
                  2014/I 57,3 46,8 18,3
                  2014/II 56,1 45,8 18,4
                  2014/III 55,0 46,2 16,0
                  2014/IV 54,0 45,0 16,6
         2015 [+] 54,1 45,7 15,5
                  2015/I 54,9 45,3 17,5
                  2015/II 53,9 45,8 15,0
                  2015/III 54,7 46,4 15,2
                  2015/IV 52,8 45,2 14,3
         2016 [+] 55,3 46,8 15,4
                  2016/I 54,5 45,9 15,8
                  2016/II 55,3 46,4 16,0
                  2016/III 55,6 46,3 16,7
                  2016/IV 55,9 48,5 13,2
         2017 [+] 56,6 48,2 14,8
                  2017/I 56,5 47,2 16,4
                  2017/II 57,7 49,3 14,5
                  2017/III 56,3 48,0 14,7
                  2017/IV 55,9 48,3 13,6
         2018 [+] 54,8 47,7 12,9
                  2018/I 55,8 47,8 14,4
                  2018/II 55,0 47,6 13,5
                  2018/III 54,4 47,8 12,1
                  2018/IV 54,1 47,7 11,8
         2019 [+] 55,3 49,3 10,8
                  2019/I 55,1 49,7 9,8
                  2019/II 54,9 49,5 9,8
                  2019/III 55,5 49,1 11,7
                  2019/IV 55,7 49,0 12,0
         2020 [+] 52,7 46,3 12,2
                  2020/I 54,4 48,6 10,7
                  2020/II 51,7 46,0 10,9
                  2020/III 52,5 46,0 12,4
                  2020/IV 52,3 44,5 15,0
         2021 [+] 52,1 45,3 13,1
                  2021/I 51,8 43,6 15,8
                  2021/II 51,3 44,8 12,8
                  2021/III 52,3 46,2 11,6
                  2021/IV 53,1 46,7 12,0
         2022 [+] 55,1 48,7 11,6
                  2022/I 53,4 47,3 11,3
                  2022/II 55,3 48,0 13,2
                  2022/III 55,3 49,3 10,9
                  2022/IV 56,3 50,2 10,9
         2023 [+] 55,5 50,6 8,9
                  2023/I 56,1 49,8 11,2
                  2023/II 54,8 50,2 8,5
                  2023/III 56,1 50,8 9,5
                  2023/IV 55,1 51,7 6,2
Lugo
               2009/III 60,6 54,5 10,1
               2009/IV 59,7 52,9 11,4
         2010 [+] 61,1 53,2 12,9
                  2010/I 59,9 52,0 13,2
                  2010/II 61,5 53,2 13,6
                  2010/III 61,7 54,7 11,4
                  2010/IV 61,3 53,0 13,5
         2011 [+] 61,5 53,0 13,8
                  2011/I 61,3 52,0 15,2
                  2011/II 60,4 53,2 12,0
                  2011/III 61,6 53,2 13,7
                  2011/IV 62,7 53,8 14,2
         2012 [+] 62,7 51,9 17,2
                  2012/I 62,6 51,5 17,7
                  2012/II 63,9 53,0 17,0
                  2012/III 61,2 51,5 15,9
                  2012/IV 63,0 51,6 18,0
         2013 [+] 62,7 50,4 19,6
                  2013/I 62,2 49,6 20,4
                  2013/II 62,3 49,3 20,7
                  2013/III 62,8 51,2 18,4
                  2013/IV 63,4 51,5 18,8
         2014 [+] 62,9 51,2 18,5
                  2014/I 64,5 50,7 21,3
                  2014/II 61,9 49,2 20,5
                  2014/III 63,2 52,7 16,6
                  2014/IV 61,9 52,2 15,6
         2015 [+] 61,7 51,4 16,7
                  2015/I 61,7 50,8 17,7
                  2015/II 62,0 51,3 17,3
                  2015/III 61,8 52,0 15,9
                  2015/IV 61,2 51,5 15,9
         2016 [+] 61,7 52,2 15,5
                  2016/I 63,5 51,4 19,0
                  2016/II 63,1 54,0 14,5
                  2016/III 61,3 52,7 14,1
                  2016/IV 59,1 50,6 14,2
         2017 [+] 61,3 53,7 12,3
                  2017/I 59,5 50,6 14,9
                  2017/II 61,5 53,9 12,4
                  2017/III 61,0 54,3 10,9
                  2017/IV 63,2 56,2 11,1
         2018 [+] 60,6 54,8 9,6
                  2018/I 60,0 54,9 8,5
                  2018/II 60,0 53,8 10,2
                  2018/III 60,8 54,2 10,8
                  2018/IV 61,5 56,1 8,9
         2019 [+] 60,2 55,5 7,8
                  2019/I 58,4 53,9 7,7
                  2019/II 59,7 55,4 7,2
                  2019/III 60,1 56,0 6,8
                  2019/IV 62,6 56,8 9,2
         2020 [+] 59,1 53,6 9,3
                  2020/I 60,4 55,6 8,0
                  2020/II 56,2 51,2 9,0
                  2020/III 60,2 53,0 12,0
                  2020/IV 59,3 54,6 7,9
         2021 [+] 59,3 53,3 10,0
                  2021/I 60,3 54,8 9,2
                  2021/II 59,0 52,7 10,7
                  2021/III 59,3 53,2 10,4
                  2021/IV 58,5 52,7 9,8
         2022 [+] 58,4 53,0 9,3
                  2022/I 57,0 52,5 7,8
                  2022/II 60,4 53,3 11,7
                  2022/III 58,0 53,4 7,9
                  2022/IV 58,3 52,7 9,7
         2023 [+] 60,0 54,0 9,9
                  2023/I 60,7 54,7 10,0
                  2023/II 59,8 53,9 9,7
                  2023/III 59,9 52,0 13,2
                  2023/IV 59,5 55,5 6,8
Ourense
               2009/III 57,3 50,7 11,5
               2009/IV 59,6 52,0 12,8
         2010 [+] 56,8 48,7 14,2
                  2010/I 59,4 50,0 15,7
                  2010/II 57,2 48,7 14,9
                  2010/III 55,3 48,4 12,5
                  2010/IV 55,5 47,9 13,7
         2011 [+] 58,0 49,1 15,3
                  2011/I 57,4 48,8 15,0
                  2011/II 58,1 49,3 15,2
                  2011/III 57,8 49,4 14,5
                  2011/IV 58,7 49,0 16,6
         2012 [+] 57,9 46,4 19,9
                  2012/I 58,3 47,1 19,2
                  2012/II 57,3 45,8 20,0
                  2012/III 58,6 46,1 21,2
                  2012/IV 57,3 46,3 19,2
         2013 [+] 58,8 45,4 22,8
                  2013/I 56,8 44,5 21,6
                  2013/II 58,2 44,8 22,9
                  2013/III 60,2 45,6 24,3
                  2013/IV 60,1 46,6 22,3
         2014 [+] 58,7 46,3 21,1
                  2014/I 58,5 45,1 22,9
                  2014/II 57,9 44,4 23,3
                  2014/III 58,8 47,0 20,0
                  2014/IV 59,6 48,6 18,5
         2015 [+] 56,1 45,3 19,3
                  2015/I 59,0 47,2 20,1
                  2015/II 57,3 45,6 20,3
                  2015/III 54,2 44,3 18,3
                  2015/IV 54,0 44,1 18,3
         2016 [+] 53,9 45,2 16,1
                  2016/I 53,0 43,2 18,5
                  2016/II 54,1 45,6 15,7
                  2016/III 54 46,7 13,6
                  2016/IV 54,6 45,4 16,8
         2017 [+] 57,1 48,5 15,1
                  2017/I 56,3 46,9 16,6
                  2017/II 56,5 48,1 14,9
                  2017/III 57,7 48,9 15,2
                  2017/IV 58,0 50,1 13,7
         2018 [+] 58,3 49,5 15,1
                  2018/I 58,7 49,8 15,2
                  2018/II 59,2 50,7 14,3
                  2018/III 59,2 49,8 15,9
                  2018/IV 56,0 47,7 14,8
         2019 [+] 55,9 48,4 13,4
                  2019/I 55,8 47,1 15,6
                  2019/II 56,4 49,6 12,1
                  2019/III 55,3 48,4 12,5
                  2019/IV 56,0 48,6 13,3
         2020 [+] 54,2 48,6 10,4
                  2020/I 55,7 48,9 12,1
                  2020/II 53,0 47,6 10,3
                  2020/III 55,0 49,8 9,5
                  2020/IV 53,2 48,2 9,5
         2021 [+] 54,4 48,3 11,3
                  2021/I 53,5 48,2 9,9
                  2021/II 54,7 48,0 12,3
                  2021/III 54,3 48,6 10,6
                  2021/IV 55,2 48,3 12,5
         2022 [+] 55,4 48,7 12,1
                  2022/I 55,0 48,4 12,1
                  2022/II 57,0 51,1 10,3
                  2022/III 56,4 48,3 14,4
                  2022/IV 53,3 47,1 11,6
         2023 [+] 54,4 49,3 9,4
                  2023/I 52,7 45,8 13,1
                  2023/II 53,4 48,6 9,0
                  2023/III 55,6 51,1 8,2
                  2023/IV 55,9 51,8 7,5
Pontevedra
               2009/III 59,3 51,4 13,3
               2009/IV 59,7 51,1 14,4
         2010 [+] 59,4 46,2 22,2
                  2010/I 57,6 44,7 22,5
                  2010/II 59,7 46,5 22,3
                  2010/III 59,9 46,9 21,7
                  2010/IV 60,1 46,7 22,3
         2011 [+] 60,3 48,0 20,4
                  2011/I 59,9 47,5 20,6
                  2011/II 59,5 47,2 20,7
                  2011/III 62,0 49,1 20,7
                  2011/IV 59,6 48,1 19,4
         2012 [+] 59,5 47,1 20,8
                  2012/I 61,3 47,9 21,8
                  2012/II 60,6 47,6 21,5
                  2012/III 56,7 45,5 19,7
                  2012/IV 59,3 47,5 20,0
         2013 [+] 55,7 42,6 23,5
                  2013/I 55,4 45,0 18,9
                  2013/II 54,9 43,4 20,9
                  2013/III 56,1 41,3 26,4
                  2013/IV 56,4 40,7 27,7
         2014 [+] 57,6 43,1 25,2
                  2014/I 57,0 44,4 22,1
                  2014/II 57,9 43,9 24,2
                  2014/III 57,4 42,6 25,8
                  2014/IV 58,3 41,6 28,7
         2015 [+] 58,4 45,4 22,4
                  2015/I 58,7 44,2 24,7
                  2015/II 58,3 43,1 26,1
                  2015/III 59,0 46,9 20,5
                  2015/IV 57,7 47,2 18,1
         2016 [+] 60,1 49,5 17,6
                  2016/I 59,8 49,3 17,6
                  2016/II 60,4 49,2 18,5
                  2016/III 60,6 50,4 16,7
                  2016/IV 59,7 49,2 17,6
         2017 [+] 57,8 47,7 17,5
                  2017/I 57,3 46,8 18,2
                  2017/II 57,0 48,0 15,8
                  2017/III 56,5 47,3 16,4
                  2017/IV 60,3 48,5 19,5
         2018 [+] 58,7 49,5 15,7
                  2018/I 58,5 48,2 17,6
                  2018/II 58,7 50,2 14,5
                  2018/III 59,9 51,2 14,5
                  2018/IV 57,8 48,4 16,4
         2019 [+] 55,9 47,2 15,5
                  2019/I 57,3 47,4 17,3
                  2019/II 55,8 47,5 14,8
                  2019/III 55,9 48,0 14,0
                  2019/IV 54,6 45,9 16,0
         2020 [+] 54,0 46,8 13,4
                  2020/I 54,5 46,6 14,6
                  2020/II 49,7 45,7 7,9
                  2020/III 56,1 47,5 15,3
                  2020/IV 55,7 47,3 15,2
         2021 [+] 55,6 47,3 14,9
                  2021/I 56,7 48,8 13,9
                  2021/II 55,1 47,5 13,8
                  2021/III 56,5 47,7 15,6
                  2021/IV 54,0 45,3 16,2
         2022 [+] 51,7 45,1 12,8
                  2022/I 51,7 43,6 15,8
                  2022/II 53,5 46,7 12,6
                  2022/III 52,1 46,7 10,3
                  2022/IV 49,6 43,5 12,2
         2023 [+] 51,1 45,1 11,8
                  2023/I 48,9 42,6 13,0
                  2023/II 49,9 43,1 13,5
                  2023/III 54,6 48,8 10,8
                  2023/IV 51,2 46,1 9,9
Santiago de Compostela
               2009/III 64,2 57,7 10,2
               2009/IV 64,4 57,7 10,4
         2010 [+] 61,6 56,0 9,1
                  2010/I 61,4 56,5 8,0
                  2010/II 62,1 56,9 8,5
                  2010/III 60,8 55,2 9,1
                  2010/IV 62,1 55,5 10,6
         2011 [+] 59,6 49,9 16,3
                  2011/I 62,0 52,8 14,8
                  2011/II 60,6 50,7 16,3
                  2011/III 57,2 47,5 17,0
                  2011/IV 58,7 48,6 17,2
         2012 [+] 60,3 48,3 19,8
                  2012/I 60,1 48,1 19,9
                  2012/II 57,4 45,5 20,8
                  2012/III 61,1 50,0 18,2
                  2012/IV 62,5 49,8 20,3
         2013 [+] 62,0 48,2 22,2
                  2013/I 62,0 46,2 25,5
                  2013/II 63,8 47,9 25,0
                  2013/III 61,3 49,4 19,4
                  2013/IV 61,0 49,6 18,8
         2014 [+] 61,9 51,0 17,7
                  2014/I 61,6 48,8 20,7
                  2014/II 61,7 49,3 20,1
                  2014/III 62,0 51,6 16,8
                  2014/IV 62,6 54,2 13,4
         2015 [+] 65,0 54,2 16,7
                  2015/I 67,0 54,7 18,4
                  2015/II 67,6 54,9 18,8
                  2015/III 62,3 52,9 15,1
                  2015/IV 63,0 54,1 14,1
         2016 [+] 61,7 52,9 14,3
                  2016/I 61,7 53,1 14,0
                  2016/II 60,4 52,2 13,6
                  2016/III 62,7 53,5 14,8
                  2016/IV 62,1 52,9 14,7
         2017 [+] 64,2 55,5 13,5
                  2017/I 64,5 54,1 16,2
                  2017/II 66,1 57,9 12,5
                  2017/III 65,0 55,3 15,0
                  2017/IV 60,8 54,7 10,1
         2018 [+] 62,7 56,6 9,8
                  2018/I 59,3 51,2 13,6
                  2018/II 66,0 57,6 12,8
                  2018/III 64,3 59,9 6,8
                  2018/IV 61,4 57,9 5,6
         2019 [+] 62,8 58,3 7,2
                  2019/I 61,2 58,1 5,2
                  2019/II 63,8 59,9 6,2
                  2019/III 63,3 57,9 8,5
                  2019/IV 62,7 57,3 8,7
         2020 [+] 59,5 53,9 9,5
                  2020/I 60,8 55,4 8,8
                  2020/II 58,6 51,6 11,9
                  2020/III 58,5 52,8 9,7
                  2020/IV 60,3 55,8 7,5
         2021 [+] 56,2 52,2 7,2
                  2021/I 57,5 51,1 11,2
                  2021/II 55,5 50,9 8,3
                  2021/III 57,6 54,6 5,3
                  2021/IV 54,3 52,2 3,8
         2022 [+] 56,6 50,7 10,4
                  2022/I 56,1 51,2 8,8
                  2022/II 55,1 50,5 8,3
                  2022/III 58,7 51,5 12,2
                  2022/IV 56,4 49,7 12,0
         2023 [+] 58,5 53,5 8,4
                  2023/I 57,9 50,8 12,2
                  2023/II 59,5 53,6 9,9
                  2023/III 60,1 57,5 4,4
                  2023/IV 56,4 52,3 7,2
Vigo
               2009/III 61,2 51,7 15,4
               2009/IV 61,3 51,7 15,6
         2010 [+] 60,7 50,0 17,7
                  2010/I 62,0 51,3 17,2
                  2010/II 60,5 50,1 17,2
                  2010/III 60,7 50,0 17,6
                  2010/IV 59,8 48,6 18,7
         2011 [+] 61,0 48,4 20,7
                  2011/I 61,2 48,8 20,2
                  2011/II 61,2 49,2 19,5
                  2011/III 60,2 48,1 20,1
                  2011/IV 61,3 47,4 22,7
         2012 [+] 62,1 47,5 23,4
                  2012/I 62,2 47,3 23,9
                  2012/II 62,5 47,6 23,8
                  2012/III 62,5 47,4 24,1
                  2012/IV 61,1 47,7 21,9
         2013 [+] 61,3 46,3 24,5
                  2013/I 60,4 45,5 24,6
                  2013/II 62,0 46,0 25,8
                  2013/III 62,2 47,5 23,6
                  2013/IV 60,5 46,1 23,8
         2014 [+] 60,8 46,4 23,6
                  2014/I 60,6 45,7 24,6
                  2014/II 60,4 46,7 22,7
                  2014/III 61,8 47,3 23,4
                  2014/IV 60,2 45,9 23,7
         2015 [+] 58,5 46,0 21,5
                  2015/I 59,5 45,2 24,1
                  2015/II 59,2 46,7 21,1
                  2015/III 58,6 46,4 20,7
                  2015/IV 56,9 45,5 19,9
         2016 [+] 56,3 45,1 19,8
                  2016/I 55,1 44,1 19,9
                  2016/II 56,8 44,8 21,2
                  2016/III 56,2 46,1 18
                  2016/IV 57,0 45,5 20,1
         2017 [+] 57,2 46,9 18,1
                  2017/I 56,8 46,2 18,7
                  2017/II 57,5 46,7 18,8
                  2017/III 58,3 47,7 18,2
                  2017/IV 56,3 47,0 16,5
         2018 [+] 57,3 48,4 15,6
                  2018/I 57,2 48,2 15,7
                  2018/II 58,4 49,0 16,1
                  2018/III 56,9 47,9 15,7
                  2018/IV 56,8 48,4 14,7
         2019 [+] 58,0 49,2 15,0
                  2019/I 56,9 48,1 15,4
                  2019/II 59,2 50,2 15,3
                  2019/III 58,2 49,1 15,6
                  2019/IV 57,6 49,6 13,8
         2020 [+] 56,1 48,2 14,0
                  2020/I 57,0 48,7 14,6
                  2020/II 55,2 47,1 14,6
                  2020/III 56,4 48,2 14,6
                  2020/IV 55,7 48,8 12,3
         2021 [+] 55,3 47,5 14,0
                  2021/I 54,9 47,3 13,8
                  2021/II 55,3 48,4 12,4
                  2021/III 55,6 47,6 14,3
                  2021/IV 55,3 46,8 15,4
         2022 [+] 55,2 47,9 13,1
                  2022/I 55,8 47,6 14,6
                  2022/II 55,6 49,0 11,8
                  2022/III 54,6 47,4 13,2
                  2022/IV 54,8 47,7 12,9
         2023 [+] 55,9 49,4 11,7
                  2023/I 54,7 48,7 11,0
                  2023/II 55,5 49,4 11,0
                  2023/III 56,2 48,8 13,1
                  2023/IV 57,3 50,7 11,5
Ferrol
               2009/III 49,6 43,1 13,1
               2009/IV 48,3 42,2 12,6
         2010 [+] 50,8 41,7 17,9
                  2010/I 49,8 41,5 16,8
                  2010/II 49,1 41,3 15,9
                  2010/III 51,8 41,5 19,8
                  2010/IV 52,3 42,4 18,9
         2011 [+] 52,4 42,3 19,4
                  2011/I 52,9 42,5 19,7
                  2011/II 50,7 41,1 19,1
                  2011/III 54,1 43,7 19,2
                  2011/IV 51,9 41,8 19,4
         2012 [+] 50,2 39,1 22,2
                  2012/I 51,0 42,6 16,3
                  2012/II 52,0 41,4 20,4
                  2012/III 49,0 37,3 23,8
                  2012/IV 48,9 35,0 28,5
         2013 [+] 45,3 31,3 30,8
                  2013/I 47,0 32,1 31,8
                  2013/II 46,3 31,0 33,0
                  2013/III 45,3 32,8 27,7
                  2013/IV 42,4 29,4 30,7
         2014 [+] 47,3 34,0 28,1
                  2014/I 44,3 31,4 29,2
                  2014/II 44,7 31,5 29,6
                  2014/III 50,3 35,2 30,0
                  2014/IV 49,9 38,0 23,8
         2015 [+] 46,8 34,5 26,2
                  2015/I 47,6 35,3 25,9
                  2015/II 46,4 35,0 24,7
                  2015/III 45,8 33,7 26,4
                  2015/IV 47,2 34,0 27,9
         2016 [+] 43,5 32,5 25,3
                  2016/I 45,2 32,7 27,6
                  2016/II 42,8 33,6 21,5
                  2016/III 42,3 30,5 27,8
                  2016/IV 43,8 33,2 24,4
         2017 [+] 45,5 35,9 21,3
                  2017/I 45,8 34,2 25,4
                  2017/II 44,8 35,3 21,1
                  2017/III 43,1 34,6 19,7
                  2017/IV 48,4 39,3 18,9
         2018 [+] 50,2 41,4 17,6
                  2018/I 49,3 41,0 16,9
                  2018/II 50,3 40,3 19,8
                  2018/III 48,5 41,1 15,3
                  2018/IV 52,6 43,1 18,1
         2019 [+] 50,1 42,6 15,0
                  2019/I 53,0 45,0 15,1
                  2019/II 49,9 42,0 15,9
                  2019/III 48,4 40,9 15,6
                  2019/IV 49,1 42,6 13,2
         2020 [+] 44,8 36,9 17,6
                  2020/I 48,5 39,7 18,3
                  2020/II 45,0 37,9 15,8
                  2020/III 43,5 35,7 17,9
                  2020/IV 42,2 34,4 18,4
         2021 [+] 46,6 38,5 17,5
                  2021/I 42,8 34,4 19,4
                  2021/II 47,0 38,7 17,6
                  2021/III 47,4 42,2 11,1
                  2021/IV 49,3 38,5 22,0
         2022 [+] 48,8 40,2 17,6
                  2022/I 49,1 38,1 22,4
                  2022/II 50,5 41,8 17,2
                  2022/III 49,4 42,3 14,5
                  2022/IV 46,0 38,7 15,9
         2023 [+] 42,9 36,8 14,2
                  2023/I 42,8 35,3 17,6
                  2023/II 42,1 35,4 16,1
                  2023/III 42,1 38,5 8,6
                  2023/IV 44,4 38,0 14,5
IGE-INE. Enquisa de poboación activa
Os resultados dos sete grandes concellos deben tomarse con precaución porque poden estar afectados por elevados erros de mostraxe
(26-01-2024)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo