Emisións á atmosfera de gases de efecto invernadoiro
CO2 equivalente (kt), porcentaxe
Variables de corte:Espazo=Galicia
Variables en filas:  Tempo
Variables en columnas:  Dato

  Volume 
1990 29.013
1991 28.719
1992 30.623
1993 30.564
1994 29.997
1995 32.386
1996 30.885
1997 29.732
1998 32.731
1999 33.212
2000 34.225
2001 34.820
2002 36.963
2003 35.912
2004 37.017
2005 35.798
2006 34.835
2007 36.188
2008 30.369
2009 28.152
2010 26.782
2011 28.419
2012 31.249
2013 28.081
2014 28.311
2015 29.235
2016 27.852
2017 29.620
2018 29.119
2019 21.577
2020 18.603

Ministerio para la Transición Ecológica. Sistema Español de Inventario (SEI). Resumen Emisiones GEI por CCAA
Volume de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) expresadas como CO2 equivalente e presentadas en forma de índice.
O dito índice calcúlase dividindo o volume de emisións anual entre a cantidade do ano base 1990 tanto para Galicia como para España.


(28-03-2022)
Compartir: