Taxa de risco de pobreza antes de transferencias sociais
Porcentaxe
Variables de corte:Medidas=Risco de pobreza antes de transferencias sociais
Variables en filas:  Tempo
Variables en columnas:  Espazo

  Galicia 
2012 35,80
2014 35,91

IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: a taxa de risco de pobreza antes de transferencias sociais é a porcentaxe de persoas cun ingreso equivalente inferior ao limiar de risco de pobreza de Galicia, que se establece no 60% da mediana de ingresos equivalentes. Para o cálculo dos ingresos equivalentes e o limiar exclúense as transferencias sociais (prestacións contributivas e non contributivas e prestacións e subsidios por desemprego) (ver metodoloxía).

(30-12-2022)
Compartir: