Series históricas de poboación. Poboación para Galicia, provincias, comarcas e concellos

Variables en filas:  Espazo
Variables en columnas:  Tempo

  2020 
      3606 A Paradanta 12.060
         36001 Arbo 2.576
         36009 Cañiza, A 5.122
         36013 Covelo 2.368
         36014 Crecente 1.994

Censos de poboación. Padrón Municipal de Habitantes
Nos anos 1991 e 1981 considérase a poboación dos censos e nos restantes anos a do padrón.

(24-01-2023)
Compartir: