IGE -

Contas das sociedades mercantís por actividade económica e tamaño


Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)

Espazo = Galicia


  Micro (Cifra de negocio <2 millóns de euros)Pequena (Cifra de negocio 2-10 millóns de euros)Mediana-Grande (Cifra de negocio >10 millóns de euros)
2021
A) ACTIVO NON CORRENTE
Total das actividades 19.458.406 8.879.833 65.378.582
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 717.544,1 270.616,3 389.711
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 197.743,8 369.984,3 790.154
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 306.168,0 353.074,9 2.122.624
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 36.390,8 41.039,2 80.108
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 119.098,8 118.785,3 976.928
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 44.944,8 112.978,6 511.612
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 139.584,1 194.020,8 690.475
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 48.719,0 87.262,6 155.030
Material de transporte (CNAE 29, 30) 66.307,5 90.158,7 2.355.400
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 97.856,9 72.249,9 59.165
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 672.620,4 733.726,6 1.574.451
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.543.555,8 1.392.366,1 827.913
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.514.176,6 1.251.632,8 22.045.255
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 683.682,8 819.765,7 4.709.810
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.018.421,3 236.118,1 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 160.087,6 179.409,3 941.953
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 4.749.808,5 544.707,4 8.387.151
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.895.823,8 1.198.991,0 16.003.058
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.643.586,1 479.598,8 1.729.795
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 341.487,4 194.133,5 373.050
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 460.797,6 139.212,9 650.213
Inmobilizado intanxible
Total das actividades 579.668 857.504 3.462.569
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 58.945,8 55.400,2 21.829
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 21.236,2 8.484,5 48.395
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 7.907,6 12.468,1 100.076
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 860,7 542,9 3.761
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.266,9 4.466,0 13.881
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.003,7 16.514,5 23.641
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.634,6 2.981,2 7.597
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 7.705,2 6.894,6 7.432
Material de transporte (CNAE 29, 30) 23.954,2 1.365,4 47.773
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 4.478,0 2.253,1 2.025
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 27.800,8 26.419,3 86.646
Construción (CNAE 41, 42, 43) 15.815,3 296.460,5 41.893
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 31.874,3 25.880,1 497.637
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 34.258,6 217.112,7 1.935.742
Hostalería (CNAE 55, 56) 23.629,0 1.603,8 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 50.196,4 55.976,7 337.412
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 55.509,3 20.674,0 126
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 75.104,8 20.888,6 141.717
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 12.107,4 34.577,6 10.105
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 6.908,8 7.418,4 30.517
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 114.470,3 39.122,6 104.277
Inmobilizado material
Total das actividades 7.404.238 3.730.262 12.449.568
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 451.172,4 131.616,4 150.813
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 118.671,7 178.293,8 421.529
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 233.409,3 297.337,4 1.425.963
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 22.190,1 32.543,6 33.603
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 95.413,6 102.970,1 681.559
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 33.178,1 70.636,7 389.959
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 107.959,4 153.986,8 447.533
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 32.339,8 64.392,2 93.936
Material de transporte (CNAE 29, 30) 35.029,5 71.958,0 1.198.498
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 72.984,3 53.668,5 44.383
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 434.228,8 576.355,7 1.382.217
Construción (CNAE 41, 42, 43) 896.731,8 226.647,3 155.014
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 904.816,1 688.464,4 3.043.485
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 465.173,2 422.015,6 2.036.529
Hostalería (CNAE 55, 56) 758.299,5 187.957,2 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 45.921,7 41.245,3 485.209
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.665.931,4 150.507,0 37.571
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 375.822,1 54.816,2 52.514
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 191.329,9 75.321,1 83.386
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 235.555,8 100.587,8 219.447
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 228.079,2 48.941,0 63.780
Investimentos inmobiliarios
Total das actividades 2.896.321 623.096 4.852.850
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 13.580,2 3.854,8 6.507
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 4.152,3 3.181,4 6.071
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 4.956,1 3.867,3 31.264
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 646,3 0,0 1.764
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3.074,7 1.191,0 6.993
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 492,7 552,0 4.399
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 7.478,6 4.923,1 3.871
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.070,5 1.308,4 194
Material de transporte (CNAE 29, 30) 259,9 0,0 1.830
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.160,9 292,8 4.297
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.929,1 254,5 11.793
Construción (CNAE 41, 42, 43) 505.358,7 108.721,7 34.202
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 77.429,6 59.951,8 669.146
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 29.521,7 41.001,3 245.789
Hostalería (CNAE 55, 56) 63.533,7 12.266,5 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 4.350,6 7.631,0 883
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.783.391,3 257.914,6 3.665.472
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 117.286,6 4.594,5 156.666
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 242.677,7 50.441,2 335
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 16.919,6 59.327,6 523
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 17.050,6 1.820,2 852
Investimentos a longo prazo
Total das actividades 8.065.903 3.442.376 42.678.899
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 175.528,1 73.919,5 203.226
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 35.351,8 172.346,9 273.671
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 47.366,2 32.585,7 520.941
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 10.124,7 7.180,7 18.357
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 13.549,4 5.751,7 260.869
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.568,0 20.182,1 83.630
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 14.541,3 25.982,4 225.395
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 5.260,3 8.959,7 44.282
Material de transporte (CNAE 29, 30) 4.581,9 13.791,3 945.460
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 14.233,3 14.427,2 6.623
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 191.242,1 93.339,2 48.126
Construción (CNAE 41, 42, 43) 998.853,9 745.390,8 543.061
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 422.991,3 444.679,5 17.532.918
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 132.628,2 120.721,8 325.506
Hostalería (CNAE 55, 56) 136.924,2 32.083,2 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 46.054,1 27.626,0 81.755
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.195.140,5 114.952,4 4.060.765
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.283.439,8 1.109.142,5 15.352.172
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.180.799,1 311.749,3 1.584.954
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 71.114,7 21.682,2 117.757
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 80.610,6 45.881,9 449.192
Activos por imposto diferido
Total das actividades 499.433 172.490 1.483.737
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 18.257,3 5.825,3 7.336
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 18.331,8 7.563,2 40.489
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 12.528,8 6.621,1 43.099
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.569,1 772,1 22.623
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 5.794,2 4.406,5 13.276
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.702,4 5.093,3 6.275
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 6.903,8 6.147,3 6.077
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.342,4 5.707,7 8.556
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.482,0 2.924,6 130.285
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 4.986,1 1.608,4 1.837
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 16.565,3 36.496,0 43.296
Construción (CNAE 41, 42, 43) 125.813,3 15.145,8 51.794
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 76.873,0 20.280,0 279.721
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 17.696,6 17.194,4 41.209
Hostalería (CNAE 55, 56) 36.021,2 2.142,9 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 13.564,8 8.319,7 36.010
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 44.715,0 659,5 613.216
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 43.038,4 9.507,4 63.148
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 16.672,1 7.509,6 51.016
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 10.988,3 5.117,5 3.620
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 20.587,0 3.447,2 19.093
Débedas comerciais non correntes
Total das actividades 12.843 54.105 450.960
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 60,3 0,0 0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 0,0 114,6 0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 0,0 195,4 1.280
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 0,0 0,0 0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 0,0 0,0 350
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 0,0 0,0 3.708
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 66,5 0,0 2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,7 0,0 630
Material de transporte (CNAE 29, 30) 0,0 119,5 31.555
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 14,3 0,0 0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 854,3 861,9 2.373
Construción (CNAE 41, 42, 43) 982,8 0,0 1.949
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 192,3 12.376,9 22.348
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 4.404,5 1.720,0 125.035
Hostalería (CNAE 55, 56) 13,7 64,4 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 0,0 38.610,7 684
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.121,2 0,0 10.000
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.132,0 41,8 236.842
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 0,0 0,0 0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 0,0 0,0 1.186
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 0,0 0,0 13.019
B) ACTIVO CORRENTE
Total das actividades 13.988.733 8.893.628 36.735.150
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 463.863,3 328.744,8 281.956
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 185.032,3 237.766,0 563.502
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 261.993,5 353.702,0 3.105.043
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 70.741,0 74.643,2 291.285
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 177.502,8 194.456,7 870.153
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 65.004,6 213.936,9 729.404
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 247.943,2 323.675,6 1.055.632
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 84.748,4 206.628,4 293.739
Material de transporte (CNAE 29, 30) 56.059,1 138.966,5 3.488.489
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 213.575,3 202.418,0 170.418
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 378.421,6 378.178,0 775.413
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.988.916,5 1.675.545,4 2.468.144
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.849.410,3 2.772.821,5 17.640.359
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 560.196,4 552.285,7 1.258.886
Hostalería (CNAE 55, 56) 442.425,4 76.812,0 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 245.330,2 155.846,2 319.729
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.254.386,4 118.364,6 1.142.297
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.322.545,9 411.350,4 1.282.596
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 565.720,6 247.059,4 522.228
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 324.421,5 156.056,5 166.994
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 230.494,5 74.370,3 301.598
Existencias
Total das actividades 4.434.783 2.222.774 8.842.364
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 84.506,0 75.421,6 118.192
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 54.031,0 36.700,8 194.314
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 92.083,8 116.317,7 1.106.559
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 20.153,6 25.649,4 124.642
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 53.620,0 77.641,5 228.437
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 20.305,1 56.297,5 233.184
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 71.085,1 76.650,0 373.703
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 24.969,0 63.307,0 126.638
Material de transporte (CNAE 29, 30) 16.574,3 30.392,4 547.727
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 51.312,4 41.286,0 33.789
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 6.294,0 10.359,4 45.310
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.292.843,0 613.856,6 510.292
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.064.729,8 847.922,5 4.735.526
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 21.184,4 14.920,7 17.178
Hostalería (CNAE 55, 56) 73.311,3 6.745,6 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 25.600,5 6.103,4 23.539
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 342.350,3 78.304,0 380.270
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 62.863,0 21.100,2 16.805
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 22.725,3 14.428,4 3.256
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 10.736,2 5.671,2 7.742
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 23.505,2 3.698,0 15.005
Debedores comerciais e outras contas a cobrar
Total das actividades 3.033.925 3.102.515 11.155.400
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 125.787,0 82.207,0 100.894
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 61.244,9 115.591,8 212.080
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 84.962,5 123.491,0 1.447.852
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 19.525,4 24.632,1 54.092
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 64.801,8 72.133,5 310.289
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 20.780,3 74.182,8 263.684
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 89.663,2 148.370,7 496.010
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 30.240,1 84.360,6 114.259
Material de transporte (CNAE 29, 30) 18.064,7 38.169,6 1.588.391
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 74.814,6 83.215,7 76.093
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 74.219,5 110.815,8 310.063
Construción (CNAE 41, 42, 43) 618.324,3 474.590,3 1.046.253
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 717.246,4 993.530,2 3.587.349
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 219.984,5 283.292,5 573.526
Hostalería (CNAE 55, 56) 72.885,1 15.155,4 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 78.144,2 66.269,9 175.060
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 150.922,1 7.780,3 73.809
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 258.751,2 144.023,1 514.389
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 113.210,5 76.368,9 85.463
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 90.450,7 65.865,6 79.581
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 49.901,4 18.468,1 41.616
Investimentos a corto prazo
Total das actividades 2.557.015 1.284.904 5.922.031
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 75.623,4 44.494,2 18.197
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 28.373,6 49.529,2 116.695
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 22.329,4 39.991,2 170.862
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 10.875,4 5.454,2 101.259
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 10.229,7 11.394,7 28.043
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 10.514,8 32.175,0 142.815
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 17.511,5 31.982,6 73.838
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 5.614,0 10.550,4 2.863
Material de transporte (CNAE 29, 30) 6.148,6 48.630,9 399.295
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 15.745,1 20.028,3 23.543
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 199.528,9 138.806,5 190.196
Construción (CNAE 41, 42, 43) 407.432,5 245.685,0 237.592
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 305.175,9 241.126,1 3.019.101
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 108.569,9 51.899,6 305.034
Hostalería (CNAE 55, 56) 85.585,1 20.233,3 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 37.738,9 15.462,7 55.544
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 321.522,1 16.673,1 30.785
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 572.082,5 122.326,6 462.311
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 209.193,9 77.882,5 347.096
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 73.228,8 42.983,7 49.123
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 33.991,1 17.593,7 146.220
Efectivo e activos equivalentes
Total das actividades 3.894.360 2.241.248 10.691.255
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 175.052,0 124.183,4 42.168
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 40.308,2 35.452,0 38.749
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 61.763,2 72.544,1 343.068
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 20.140,4 18.718,9 11.039
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 48.501,2 32.732,8 295.787
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 13.345,2 45.531,2 87.848
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 69.219,3 66.034,5 109.218
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 23.835,6 48.209,9 48.570
Material de transporte (CNAE 29, 30) 15.138,5 21.670,6 948.992
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 71.446,4 56.464,2 36.739
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 97.059,4 115.508,2 227.645
Construción (CNAE 41, 42, 43) 658.825,5 339.531,5 664.140
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 755.849,3 676.876,9 6.259.560
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 204.262,2 199.286,0 358.211
Hostalería (CNAE 55, 56) 208.732,0 33.789,6 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 102.461,4 65.898,7 62.008
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 419.905,6 15.559,0 656.991
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 423.461,4 121.193,0 286.326
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 214.136,9 77.615,7 85.509
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 149.014,7 40.631,9 29.603
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 121.901,4 33.815,6 98.336
Outros activos líquidos
Total das actividades 68.650 42.188 124.099
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.895,0 2.438,6 2.505
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.074,6 492,2 1.663
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 854,6 1.358,1 36.702
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 46,2 188,6 253
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 350,0 554,2 7.597
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 59,1 5.750,3 1.873
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 464,1 637,8 2.863
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 89,7 200,5 1.409
Material de transporte (CNAE 29, 30) 133,0 102,9 4.083
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 256,8 1.423,8 254
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.319,8 2.688,1 2.199
Construción (CNAE 41, 42, 43) 11.491,3 1.882,0 9.868
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 6.409,0 13.365,9 38.824
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 6.195,4 2.886,8 4.936
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.911,9 888,0 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.385,3 2.111,6 3.579
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 19.686,2 48,2 442
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5.387,7 2.707,6 2.765
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 6.454,0 763,8 904
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 991,0 904,0 946
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.195,4 794,8 422
TOTAL ACTIVO (A+B)
Total das actividades 33.447.139 17.773.461 102.113.732
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.181.407,4 599.361,1 671.667
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 382.776,1 607.750,4 1.353.656
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 568.161,5 706.776,9 5.227.667
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 107.131,9 115.682,5 371.393
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 296.601,6 313.241,9 1.847.081
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 109.949,4 326.915,5 1.241.015
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 387.527,3 517.696,3 1.746.108
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 133.467,4 293.891,1 448.770
Material de transporte (CNAE 29, 30) 122.366,6 229.125,2 5.843.890
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 311.432,1 274.667,9 229.583
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.051.042,0 1.111.904,6 2.349.865
Construción (CNAE 41, 42, 43) 6.532.472,5 3.067.911,5 3.296.057
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.363.587,0 4.024.454,5 39.685.614
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.243.879,1 1.372.051,4 5.968.696
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.460.846,6 312.930,1 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 405.417,9 335.255,6 1.261.682
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 6.004.195,5 663.072,1 9.529.448
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5.218.369,5 1.610.341,5 17.285.655
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.209.307,0 726.658,1 2.252.022
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 665.908,9 350.189,9 540.044
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 691.292,2 213.583,1 951.811
A) Patrimonio neto
Total das actividades 18.619.992 9.024.328 65.674.466
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 616.938,0 326.393,5 398.680
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 181.405,2 352.516,2 608.294
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 256.122,1 332.130,8 2.115.219
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 50.679,1 60.810,3 97.681
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 124.805,2 129.781,9 908.848
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 56.566,3 152.885,8 660.228
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 154.567,5 254.998,8 892.785
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 58.009,1 120.262,2 207.580
Material de transporte (CNAE 29, 30) 50.763,7 112.156,3 2.094.942
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 152.983,6 139.050,0 111.043
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 387.142,8 372.838,5 1.032.104
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.193.454,3 1.559.267,5 1.049.564
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.827.288,8 1.961.346,1 26.592.364
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 665.909,9 631.891,3 2.208.760
Hostalería (CNAE 55, 56) 577.923,9 176.119,9 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 195.086,1 171.869,0 311.176
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 4.185.131,5 529.096,6 8.703.367
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.444.374,5 972.416,5 15.235.429
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.805.107,1 446.408,4 1.858.866
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 343.065,0 127.548,7 209.224
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 292.667,7 94.540,1 378.055
A-1) Fondos propios
Total das actividades 18.373.683 8.833.337 64.898.827
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 587.851,8 315.170,2 394.808
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 176.903,2 349.855,7 602.931
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 240.908,3 305.716,1 2.040.197
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 49.872,8 59.121,4 97.115
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 119.977,9 121.843,2 888.418
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 55.243,0 141.566,7 648.274
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 149.702,9 250.143,4 885.960
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 57.003,2 116.621,5 206.279
Material de transporte (CNAE 29, 30) 49.302,9 109.332,0 2.063.942
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 151.002,1 138.013,0 109.155
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 372.634,1 360.146,1 964.147
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.180.311,5 1.549.572,6 1.058.157
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.806.837,4 1.936.251,3 26.536.475
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 663.091,3 589.156,6 1.844.016
Hostalería (CNAE 55, 56) 556.142,9 169.389,4 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 177.781,6 169.846,8 287.378
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 4.166.104,8 526.023,6 8.697.654
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.397.921,3 968.523,1 15.142.000
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.798.962,4 438.374,2 1.858.343
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 335.147,5 124.848,0 207.027
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 280.980,6 93.822,3 366.291
I Capital
Total das actividades 8.440.266 2.370.540 5.404.291
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 248.686,7 54.163,8 45.794
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 106.913,6 54.422,6 122.286
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 150.193,4 86.821,2 364.066
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 15.716,5 13.707,2 8.215
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 42.969,3 43.975,2 85.446
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 22.859,9 30.915,1 59.759
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 36.679,9 38.436,6 96.288
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 13.306,9 18.372,9 41.517
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.749,8 14.775,4 400.764
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 33.550,0 9.280,2 5.003
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 177.833,0 110.555,0 175.843
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.413.411,0 782.703,6 73.082
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 764.610,9 226.337,9 1.013.600
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 243.016,9 160.605,5 684.124
Hostalería (CNAE 55, 56) 383.985,7 97.925,3 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 54.377,9 44.522,8 52.371
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 2.297.042,5 115.950,7 1.389.635
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.629.876,0 295.496,0 117.007
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 571.084,8 102.336,6 606.576
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 95.223,8 36.082,5 41.147
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 125.177,9 33.154,0 21.763
II-IX, A-2, A-3 Outros fondos
Total das actividades 10.179.725 6.653.789 60.270.174
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 368.251,3 272.229,8 352.886
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 74.491,6 298.093,7 486.008
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 105.928,7 245.309,6 1.751.153
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 34.962,7 47.103,2 89.466
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 81.835,8 85.806,7 823.402
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 33.706,5 121.970,7 600.469
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 117.887,7 216.562,3 796.497
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 44.702,2 101.889,4 166.063
Material de transporte (CNAE 29, 30) 37.013,9 97.380,8 1.694.178
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 119.433,6 129.769,8 106.040
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 209.309,8 262.283,5 856.261
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.780.043,4 776.563,9 976.482
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.062.677,9 1.735.008,3 25.578.763
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 422.893,0 471.285,9 1.524.636
Hostalería (CNAE 55, 56) 193.938,3 78.194,6 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 140.708,2 127.346,2 258.805
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.888.089,0 413.145,9 7.313.732
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.814.498,5 676.920,5 15.118.422
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.234.022,3 344.071,8 1.252.290
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 247.841,2 91.466,1 168.077
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 167.489,8 61.386,1 356.292
B) PASIVO NON CORRENTE
Total das actividades 7.206.297 3.564.759 10.881.053
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 278.258,0 112.232,8 96.777
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 85.522,9 83.025,9 302.993
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 143.286,0 149.912,5 738.695
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 21.479,9 21.942,0 100.874
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 58.499,0 74.657,6 355.979
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 19.671,6 50.587,8 210.539
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 76.929,6 81.385,0 254.615
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 28.669,6 65.317,7 54.362
Material de transporte (CNAE 29, 30) 30.864,8 48.138,0 692.473
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 50.206,1 42.371,3 24.354
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 437.086,2 411.172,2 796.910
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.614.180,5 673.052,7 419.080
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 848.396,2 535.174,1 1.736.103
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 231.338,3 397.707,8 2.013.222
Hostalería (CNAE 55, 56) 453.624,0 75.748,6 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 86.892,5 81.409,1 587.982
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.127.382,4 65.178,9 521.382
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.116.833,6 273.671,2 1.296.588
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 164.484,2 172.580,5 150.973
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 134.046,7 80.384,4 90.116
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 198.645,1 69.108,9 434.456
I Provisións a longo prazo
Total das actividades 103.787 97.456 1.159.275
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 319,4 982,0 1.116
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3.935,3 2.175,0 29.120
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 290,2 3.431,0 12.428
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 0,0 0,0 467
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 321,2 142,8 2.446
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 763,8 1.339,5 1.559
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 157,6 68,4 5.470
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,0 31,3 158
Material de transporte (CNAE 29, 30) 0,0 37,8 434.455
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 130,1 71,3 210
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 7.737,0 30.515,9 114.089
Construción (CNAE 41, 42, 43) 22.051,9 13.836,5 33.577
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 39.916,3 2.879,8 153.878
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.089,9 21.860,9 69.591
Hostalería (CNAE 55, 56) 2.113,0 756,7 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 3.279,2 2.264,3 3.478
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 15.965,7 28,9 4.315
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.551,8 1.003,4 285.541
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 773,8 9.620,4 2.014
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 955,7 831,0 696
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.435,2 5.579,2 4.383
II Débedas a longo prazo
Total das actividades 5.094.860 2.144.395 6.165.367
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 248.041,5 86.983,5 61.607
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 56.096,6 38.978,0 168.270
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 117.360,8 109.626,4 499.282
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 20.590,2 9.372,0 98.913
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 53.798,5 42.415,8 298.173
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 15.863,7 39.096,7 190.455
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 71.878,0 74.134,0 165.557
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 20.909,1 44.122,5 35.483
Material de transporte (CNAE 29, 30) 26.477,4 32.777,1 159.145
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 45.359,9 39.095,2 23.658
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 197.003,5 107.359,8 215.159
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.264.568,1 268.779,6 229.384
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 747.390,2 475.315,6 717.705
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 208.189,3 317.400,2 1.443.571
Hostalería (CNAE 55, 56) 392.303,0 60.766,5 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 58.370,6 36.694,6 57.018
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 856.175,4 20.065,4 399.967
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 298.389,1 138.925,1 837.900
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 128.830,5 97.470,8 122.806
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 119.738,9 57.174,6 58.805
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 147.526,1 47.841,4 381.817
III Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo
Total das actividades 1.824.829 1.139.100 2.393.903
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 19.311,9 18.348,3 31.851
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 21.641,5 23.230,5 75.458
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 20.073,3 25.844,2 164.086
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 607,3 11.473,1 14
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3.223,2 25.768,8 45.454
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.321,2 5.650,4 13.356
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.016,1 4.237,1 75.253
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 7.457,1 17.590,9 17.727
Material de transporte (CNAE 29, 30) 4.115,7 14.215,0 30.865
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 4.204,0 1.940,2 0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 211.031,3 224.443,2 402.625
Construción (CNAE 41, 42, 43) 301.926,1 382.720,9 125.531
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 52.212,8 32.443,0 209.216
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 16.630,4 32.722,7 377.978
Hostalería (CNAE 55, 56) 51.043,3 10.270,7 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 22.420,5 41.348,8 478.348
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 204.356,5 43.767,7 97.582
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 795.757,8 127.774,2 155.653
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 31.044,2 60.266,5 25.072
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 11.110,8 20.122,9 28.301
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 41.324,4 14.921,1 38.082
IV Pasivos por imposto diferido
Total das actividades 112.733 142.274 495.050
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 9.510,8 4.363,4 2.202
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3.846,5 18.591,4 27.718
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 3.893,6 9.560,9 50.099
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 263,6 1.096,8 1.479
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.152,9 6.330,2 9.906
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 722,9 4.201,2 5.169
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.878,0 2.945,4 8.335
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 303,4 3.572,9 994
Material de transporte (CNAE 29, 30) 271,7 1.108,1 12.381
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 509,7 1.162,6 486
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 7.751,2 27.217,5 46.594
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.691,0 7.582,1 26.660
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 8.430,7 13.113,3 90.948
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 4.734,9 22.329,8 120.945
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.843,1 3.708,8 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.951,6 1.101,4 45.573
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 21.716,6 1.262,6 14.517
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 19.667,8 5.968,6 17.480
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.684,0 4.105,0 1.081
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.237,8 2.184,9 2.154
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 2.671,2 767,3 10.174
V - VII Outros pasivos a longo prazo
Total das actividades 70.088 41.534 667.457
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.074,4 1.555,6 0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3,0 51,0 2.427
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.668,1 1.450,0 12.800
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 18,7 0,0 0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3,3 0,0 0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 0,0 300,0 0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 0,0 0,0 0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,0 0,0 0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 0,0 0,0 55.627
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2,4 101,9 0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 13.563,2 21.635,8 18.442
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.943,3 133,6 3.929
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 446,2 11.422,4 564.356
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 693,8 3.394,2 1.136
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.321,7 246,0 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 870,6 0,0 3.564
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 29.168,3 54,2 5.000
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 467,2 0,0 15
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 151,7 1.117,8 0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 3,5 71,0 160
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 5.688,2 0,0 0
C) PASIVO CORRENTE
Total das actividades 7.620.851 5.184.374 25.558.215
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 286.211,4 160.734,8 176.210
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 115.848,0 172.208,3 442.369
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 168.753,5 224.733,6 2.373.753
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 34.972,8 32.930,2 172.839
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 113.297,5 108.802,4 582.255
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 33.711,5 123.442,0 370.249
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 156.030,2 181.312,5 598.707
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 46.788,6 108.311,1 186.828
Material de transporte (CNAE 29, 30) 40.738,1 68.830,9 3.056.476
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 108.242,4 93.246,5 94.186
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 226.813,0 327.893,9 520.851
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.724.837,8 835.591,3 1.827.413
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.687.902,3 1.527.934,3 11.357.150
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 346.630,9 342.452,2 1.746.714
Hostalería (CNAE 55, 56) 429.298,7 61.061,5 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 123.439,3 81.977,5 362.525
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 691.681,3 68.796,6 304.699
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 657.161,6 364.253,8 753.637
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 239.715,5 107.669,2 242.183
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 188.797,2 142.256,9 240.705
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 199.979,3 49.934,2 139.300
I Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda
Total das actividades 797 293 172
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 326,1 0,0 0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 0,0 0,0 0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 0,0 0,0 0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 0,0 0,0 0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 0,0 0,0 0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 0,0 0,0 0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 0,0 0,0 0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,0 0,0 0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 0,0 0,0 0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 0,0 0,0 0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 0,0 0,0 0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 0,0 0,0 107
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 0,0 293,2 65
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 0,0 0,0 0
Hostalería (CNAE 55, 56) 0,0 0,0 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 0,0 0,0 0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 0,0 0,0 0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 470,9 0,0 0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 0,0 0,0 0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 0,0 0,0 0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 0,3 0,0 0
II Provisións a curto prazo
Total das actividades 24.128 27.755 436.718
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 323,7 165,1 1.427
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 221,3 193,6 58.920
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 147,6 302,9 14.419
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 54,7 431,8 20
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 7,0 720,4 16.232
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 65,1 716,4 12.182
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 245,0 964,5 3.869
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 465,2 692,4 1.779
Material de transporte (CNAE 29, 30) 116,2 940,4 134.154
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 487,1 532,1 20
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 776,5 8.262,4 53.676
Construción (CNAE 41, 42, 43) 7.586,5 2.961,9 43.047
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.252,4 2.555,9 56.267
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 841,1 6.082,2 10.924
Hostalería (CNAE 55, 56) 497,6 64,3 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 746,0 299,7 1.326
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.954,8 12,2 4.363
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.308,5 591,3 23.157
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.310,5 145,4 98
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.034,9 546,8 715
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 686,4 573,7 123
III Débedas a curto prazo
Total das actividades 2.876.294 1.228.456 4.453.253
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 114.881,6 39.286,2 56.030
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 37.044,5 23.437,7 104.681
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 73.194,4 69.965,3 833.251
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 12.479,8 10.608,6 17.726
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 40.113,3 37.555,5 129.876
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 13.823,5 23.137,3 88.637
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 51.099,0 51.989,5 137.437
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 12.309,1 18.757,3 38.209
Material de transporte (CNAE 29, 30) 15.072,5 12.363,3 81.860
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 37.451,3 25.799,2 23.483
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 54.276,5 75.534,0 230.400
Construción (CNAE 41, 42, 43) 719.110,6 121.416,3 267.451
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 595.842,4 387.427,4 1.364.453
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 137.000,0 107.525,5 530.422
Hostalería (CNAE 55, 56) 194.300,7 17.297,7 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 30.730,7 28.937,3 87.848
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 339.250,4 19.073,4 123.032
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 167.382,6 86.396,1 139.728
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 93.460,3 32.081,1 96.791
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 66.493,2 21.101,4 21.669
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 70.977,6 18.765,5 79.480
IV Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo
Total das actividades 1.051.875 1.062.819 4.307.677
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 21.620,6 28.471,4 28.133
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 9.177,0 59.962,5 26.285
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 10.924,0 25.760,4 170.362
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 198,8 2.987,0 7.936
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.555,3 1.765,6 101.299
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 457,6 4.569,9 45.485
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 4.173,5 19.802,9 20.637
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.622,5 482,2 12.993
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.526,3 17.727,5 195.573
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2.699,6 3.808,5 968
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 118.754,3 153.379,3 14.422
Construción (CNAE 41, 42, 43) 183.162,0 287.633,2 187.265
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 47.848,8 141.816,2 2.196.067
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 21.880,4 29.862,1 637.761
Hostalería (CNAE 55, 56) 59.053,4 7.405,9 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 10.754,1 4.985,4 75.111
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 200.555,5 35.294,0 76.431
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 257.800,6 152.591,7 283.584
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 47.850,5 32.163,5 77.601
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 11.749,5 49.689,1 137.814
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 37.510,2 2.660,7 11.821
V Acredores comerciais e outras contas a pagar
Total das actividades 3.610.713 2.792.238 16.003.792
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 148.968,4 92.738,3 90.378
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 69.379,8 88.552,1 252.290
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 84.194,4 128.411,0 1.334.221
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 22.172,9 18.902,8 147.156
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 71.599,9 68.756,0 332.765
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 19.353,1 63.061,2 218.141
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 100.448,6 108.529,7 436.286
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 31.266,6 88.360,9 133.661
Material de transporte (CNAE 29, 30) 24.013,9 37.771,5 2.592.918
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 67.504,7 62.926,1 61.238
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 52.264,7 90.527,7 219.089
Construción (CNAE 41, 42, 43) 810.252,5 420.374,8 1.325.273
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.035.503,8 985.047,2 7.521.050
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 186.324,8 198.047,4 564.267
Hostalería (CNAE 55, 56) 173.371,2 35.572,1 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 71.460,2 41.214,2 184.265
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 144.091,3 13.997,4 96.862
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 226.490,2 122.904,1 293.280
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 96.481,0 43.184,4 67.384
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 87.019,8 59.235,3 77.872
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 88.551,5 24.124,0 47.141
VI - VII Outros pasivos a curto prazo
Total das actividades 57.043 72.812 356.602
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 91,0 73,8 242
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 25,3 62,4 193
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 293,1 294,0 21.499
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 66,6 0,0 0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 22,0 4,8 2.083
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 12,0 31.957,2 5.805
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 64,1 25,9 476
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 125,3 18,3 185
Material de transporte (CNAE 29, 30) 9,2 28,2 51.970
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 99,7 180,6 8.476
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 741,0 190,5 3.263
Construción (CNAE 41, 42, 43) 4.726,1 3.205,0 4.271
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.454,8 10.794,3 219.247
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 584,5 935,0 3.341
Hostalería (CNAE 55, 56) 2.075,8 721,6 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 9.748,4 6.541,0 13.974
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.829,2 419,6 4.010
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.708,8 1.770,6 13.888
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 613,2 94,8 308
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 22.499,9 11.684,3 2.635
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 2.253,3 3.810,3 735
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
Total das actividades 33.447.139 17.773.461 102.113.732
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.181.407,4 599.361,1 671.667
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 382.776,1 607.750,4 1.353.656
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 568.161,5 706.776,9 5.227.667
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 107.131,9 115.682,5 371.393
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 296.601,6 313.241,9 1.847.081
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 109.949,4 326.915,5 1.241.015
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 387.527,3 517.696,3 1.746.108
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 133.467,4 293.891,1 448.770
Material de transporte (CNAE 29, 30) 122.366,6 229.125,2 5.843.890
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 311.432,1 274.667,9 229.583
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.051.042,0 1.111.904,6 2.349.865
Construción (CNAE 41, 42, 43) 6.532.472,5 3.067.911,5 3.296.057
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.363.587,0 4.024.454,5 39.685.614
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.243.879,1 1.372.051,4 5.968.696
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.460.846,6 312.930,1 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 405.417,9 335.255,6 1.261.682
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 6.004.195,5 663.072,1 9.529.448
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5.218.369,5 1.610.341,5 17.285.655
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.209.307,0 726.658,1 2.252.022
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 665.908,9 350.189,9 540.044
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 691.292,2 213.583,1 951.811
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
Total das actividades      
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)      
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)      
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)      
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)      
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)      
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)      
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)      
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)      
Material de transporte (CNAE 29, 30)      
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)      
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)      
Construción (CNAE 41, 42, 43)      
Comercio (CNAE 45, 46, 47)      
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)      
Hostalería (CNAE 55, 56)      
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)      
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)      
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)      
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)      
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)      
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)      
1 Importe neto da cifra de negocios
Total das actividades 12.891.025 14.210.005 83.140.239
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 551.655,1 477.027,6 550.567
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 166.718,4 353.520,2 874.654
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 358.204,6 629.041,9 7.665.989
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 79.403,3 103.562,6 1.327.500
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 228.610,2 335.048,7 1.582.716
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 70.016,8 215.569,9 1.209.913
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 386.925,3 539.271,1 2.207.042
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 109.790,6 251.965,3 544.666
Material de transporte (CNAE 29, 30) 59.273,3 126.548,5 13.415.044
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 289.534,6 315.943,5 243.590
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 143.662,6 381.380,1 1.114.898
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.990.598,4 1.577.639,0 2.996.838
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.299.043,5 6.189.549,0 40.000.773
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 812.965,3 1.118.007,4 3.955.222
Hostalería (CNAE 55, 56) 833.285,9 184.289,3 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 257.999,5 226.144,4 834.676
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 242.844,2 51.505,3 660.392
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 839.424,9 416.291,3 2.645.933
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 387.728,3 268.933,8 545.058
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 478.272,8 314.973,8 487.715
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 305.067,6 133.792,8 253.876
2 Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación
Total das actividades 106.511 -13.689 47.751
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 7.864,0 3.094,7 -1.352
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.656,1 -378,5 -20.391
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 4.028,8 -1.560,6 33.580
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -59,4 -14,0 30.055
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.561,9 974,9 20.241
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 836,2 24.855,5 11.143
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.407,3 671,5 32.767
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 555,5 6.986,0 9.222
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.064,5 -229,5 -25.463
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 685,1 1.700,7 2.103
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.075,0 -2.012,7 29
Construción (CNAE 41, 42, 43) 47.886,9 -53.490,9 -5.652
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 11.836,8 5.414,2 -15.414
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 211,6 38,7 -105
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.296,3 -8,8 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 8.083,1 -463,3 -3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 4.683,5 -3.003,5 -40.481
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5.014,7 3.503,6 16.947
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.536,3 -1,8 188
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 353,6 129,6 0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 932,9 105,3 337
3 Traballos realizados pola empresa para o seu activo
Total das actividades 63.470 44.561 208.746
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 4.143,2 3,2 610
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.315,0 12.886,4 12.622
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 788,0 1.523,0 8.098
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 181,6 0,0 0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 265,6 630,4 4.554
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 656,7 2.240,8 4.980
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 226,7 1.372,8 3.802
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 752,6 1.096,5 1.460
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.343,3 364,8 16.801
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.125,1 243,4 69
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.830,0 1.265,5 6.656
Construción (CNAE 41, 42, 43) 8.585,0 5.752,0 622
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.787,8 1.613,2 22.867
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 136,8 546,6 363
Hostalería (CNAE 55, 56) 805,4 0,0 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 15.345,5 9.301,7 9.865
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.336,0 0,0 8.180
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 14.274,4 4.270,3 106.533
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.403,5 850,1 23
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 785,7 600,7 623
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 381,9 0,0 19
4 Aprovisionamentos
Total das actividades -6.064.453 -8.334.301 -56.600.330
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -210.477,3 -233.755,0 -336.181
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -73.927,2 -150.196,5 -399.392
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -166.906,7 -376.657,4 -5.804.738
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -32.686,5 -56.831,4 -1.210.856
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -116.732,1 -194.859,8 -913.548
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -35.569,0 -147.134,9 -785.237
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -185.926,2 -272.131,2 -1.486.873
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -54.225,8 -137.567,4 -375.189
Material de transporte (CNAE 29, 30) -27.079,7 -52.665,4 -11.487.328
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -122.414,5 -132.059,1 -120.757
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -26.105,5 -87.226,0 -409.116
Construción (CNAE 41, 42, 43) -1.033.480,7 -822.534,3 -2.051.687
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -2.914.387,3 -4.791.269,5 -29.301.394
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -193.110,1 -462.965,1 -897.902
Hostalería (CNAE 55, 56) -345.733,9 -50.768,3 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -61.976,6 -47.047,9 -390.067
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -40.202,9 -12.248,8 -47.499
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -169.447,0 -137.241,8 -284.063
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -92.108,7 -78.388,8 -92.596
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -91.846,4 -59.916,5 -138.988
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -70.109,5 -30.836,5 -58.145
5 Outros ingresos de explotación
Total das actividades 598.856 185.762 1.276.981
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 23.902,7 6.204,7 9.982
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3.062,7 3.202,0 10.755
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 5.673,5 5.623,6 23.763
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.193,5 578,2 3.660
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3.353,4 654,3 20.590
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 906,3 4.534,0 7.579
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.717,3 2.318,2 12.255
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.643,4 1.590,8 3.552
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.101,2 1.471,1 226.081
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 3.412,3 1.592,8 1.073
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 6.588,0 4.024,9 9.515
Construción (CNAE 41, 42, 43) 79.405,4 20.886,2 52.256
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 84.005,6 59.314,3 770.666
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 37.566,3 30.522,6 26.660
Hostalería (CNAE 55, 56) 63.097,4 8.249,1 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 11.101,0 7.173,8 19.014
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 99.978,7 519,7 30.238
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 36.990,5 6.020,3 23.992
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 32.458,3 5.695,6 3.584
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 69.157,1 10.889,4 13.880
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 29.541,6 4.696,3 7.678
6 Gastos de persoal
Total das actividades -3.869.320 -2.771.325 -7.608.319
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -162.733,9 -93.857,4 -81.607
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -53.941,7 -83.035,8 -137.840
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -110.795,8 -106.730,6 -564.443
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -33.029,7 -24.657,0 -97.432
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -64.967,4 -59.867,4 -210.345
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -19.282,8 -39.535,2 -128.491
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -136.309,5 -157.262,0 -240.341
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -37.329,4 -70.423,4 -80.365
Material de transporte (CNAE 29, 30) -27.810,7 -43.101,8 -881.301
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -112.273,4 -116.388,0 -59.038
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -18.404,9 -24.811,5 -61.071
Construción (CNAE 41, 42, 43) -655.296,4 -385.768,3 -453.239
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -775.992,3 -599.967,1 -2.701.521
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -268.098,2 -272.217,7 -689.209
Hostalería (CNAE 55, 56) -272.785,4 -56.908,8 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -125.739,0 -157.101,9 -166.050
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -70.943,6 -4.846,9 -9.925
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -363.092,4 -155.403,9 -403.543
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -183.704,8 -112.255,6 -298.465
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -252.245,1 -166.785,9 -250.232
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -124.543,4 -40.398,6 -83.842
7 Outros gastos de explotación
Total das actividades -2.579.402 -2.047.032 -11.804.124
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -147.641,1 -107.416,5 -96.043
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -39.204,2 -80.412,6 -302.826
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -68.193,6 -100.163,9 -894.787
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -12.693,5 -16.070,2 -28.055
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -35.105,5 -56.438,8 -372.639
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -12.136,4 -42.213,4 -172.576
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -46.595,9 -68.786,3 -290.678
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -14.500,6 -31.438,6 -53.010
Material de transporte (CNAE 29, 30) -8.791,9 -19.820,0 -623.436
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -41.353,8 -40.277,3 -36.422
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -40.641,5 -84.615,0 -280.570
Construción (CNAE 41, 42, 43) -311.832,0 -220.894,0 -365.406
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -508.512,5 -521.853,4 -5.513.898
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -302.607,1 -299.914,7 -1.984.505
Hostalería (CNAE 55, 56) -183.627,8 -60.117,0 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -71.064,0 -53.257,4 -137.487
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -110.712,2 -12.741,9 -75.342
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -281.559,5 -70.229,1 -382.143
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -94.312,8 -42.389,7 -37.991
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -147.815,3 -66.666,5 -66.439
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -100.501,2 -51.315,6 -85.367
8 Amortización do inmobilizado
Total das actividades -526.255 -482.499 -2.021.775
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -46.259,4 -27.299,8 -23.405
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -7.535,1 -23.302,4 -51.262
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -14.866,7 -25.260,6 -190.001
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.847,5 -2.778,0 -3.541
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -8.163,5 -11.811,8 -62.810
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -2.733,6 -8.619,6 -40.700
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -9.088,0 -17.203,1 -46.421
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -3.209,4 -7.303,7 -8.757
Material de transporte (CNAE 29, 30) -1.789,2 -8.400,6 -388.058
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -6.139,8 -8.003,5 -4.707
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -29.437,3 -47.878,7 -109.176
Construción (CNAE 41, 42, 43) -46.922,0 -36.516,9 -22.415
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -66.217,0 -68.733,3 -460.362
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -58.101,6 -68.909,1 -220.114
Hostalería (CNAE 55, 56) -44.138,6 -9.805,9 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -15.184,7 -57.544,6 -157.801
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -68.404,5 -8.293,3 -57.211
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -29.011,1 -10.589,1 -113.236
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -22.879,6 -14.999,2 -10.091
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -18.457,0 -10.561,1 -17.499
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -25.869,6 -8.684,8 -33.737
9-13 Outros resultados de explotación
Total das actividades 131.511 74.945 204.175
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 14.825,6 16.751,1 8.124
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 5.940,1 641,7 41.555
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.636,4 5.409,6 71.574
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 751,9 872,7 371
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.146,4 2.343,8 6.449
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 337,4 3.107,6 1.590
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 834,1 1.890,8 2.738
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 633,5 1.296,7 1.174
Material de transporte (CNAE 29, 30) -94,4 1.234,6 10.760
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.805,4 1.291,7 219
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.076,2 1.727,8 20.116
Construción (CNAE 41, 42, 43) 23.283,6 6.976,5 -2.144
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 23.308,9 13.621,2 2.407
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 11.788,4 12.517,7 11.551
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.000,0 723,8 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.494,3 1.237,7 -45.375
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 35.244,6 8.835,0 64.127
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -8.412,1 -4.021,2 -3.740
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.363,7 -2.331,6 -3.725
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 830,3 1.009,7 589
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 3.716,9 -192,2 15.928
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Total das actividades 751.943 866.427 6.843.345
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 35.278,9 40.752,7 30.695
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 4.084,0 32.924,5 27.875
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 10.568,6 31.225,0 349.035
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.213,8 4.662,8 21.701
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 10.969,1 16.674,3 75.207
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.031,6 12.804,6 108.201
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 15.191,2 30.141,8 194.290
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 4.110,5 16.202,2 42.753
Material de transporte (CNAE 29, 30) -783,5 5.401,7 263.100
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 14.381,1 24.044,2 26.130
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 42.642,5 141.854,4 291.283
Construción (CNAE 41, 42, 43) 102.228,2 92.049,2 149.173
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 155.873,8 287.688,8 2.804.122
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 40.751,5 57.626,5 201.961
Hostalería (CNAE 55, 56) 59.199,2 15.653,4 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 20.059,0 -71.557,4 -33.229
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 97.823,9 19.725,7 532.481
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 44.182,5 52.600,4 1.606.680
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 33.484,4 25.112,7 105.986
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 39.035,7 23.673,3 29.647
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 18.617,1 7.166,6 16.746
14 Ingresos financeiros
Total das actividades 263.454 98.169 269.179
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 6.678,0 4.035,8 9.482
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 728,8 1.538,1 6.033
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.040,0 256,4 13.059
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 295,2 192,5 174
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 224,5 254,6 4.521
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 114,8 735,3 3.074
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 335,1 913,6 2.046
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 123,4 206,0 1.378
Material de transporte (CNAE 29, 30) 156,2 208,8 13.465
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 565,0 251,7 52
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 10.105,7 8.463,1 2.325
Construción (CNAE 41, 42, 43) 27.841,0 5.279,9 19.657
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 13.830,7 8.213,6 159.906
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 3.108,0 11.266,7 7.981
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.089,5 1.038,3 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.543,6 441,2 1.841
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 33.473,7 340,4 362
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 134.868,5 44.129,6 20.402
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 21.042,9 7.832,4 271
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.233,2 1.941,8 891
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.056,2 628,9 2.258
15 Gastos financeiros
Total das actividades -213.425 -133.529 -402.343
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -7.083,2 -3.436,5 -4.433
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -1.537,3 -2.580,3 -11.766
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -2.961,7 -4.180,9 -26.413
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -606,4 -1.017,7 -949
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -1.935,6 -2.547,9 -12.534
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -646,9 -2.070,4 -8.404
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -2.693,7 -3.624,8 -7.359
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -730,0 -2.234,9 -2.647
Material de transporte (CNAE 29, 30) -948,0 -1.184,9 -31.842
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -1.712,0 -1.856,1 -952
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -15.106,2 -17.662,0 -21.822
Construción (CNAE 41, 42, 43) -36.677,8 -30.055,3 -26.905
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -27.202,9 -22.901,9 -86.178
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -8.259,0 -11.877,1 -41.133
Hostalería (CNAE 55, 56) -11.335,5 -2.144,6 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -2.069,6 -2.023,6 -37.430
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -20.552,0 -1.407,5 -8.359
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -56.633,0 -8.267,9 -31.173
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -4.472,4 -6.160,1 -6.767
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -4.189,4 -3.964,4 -7.185
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -6.072,6 -2.330,4 -28.064
16-18 Outros resultados financeiros
Total das actividades 25.128 -15.424 557.209
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -5.490,9 2.281,0 1.723
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -115,5 167,9 -2.533
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -11,8 796,4 -9.590
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -46,7 142,9 74
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 69,2 153,0 43.295
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 423,7 4.662,7 430
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -801,2 -25,0 191
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 162,5 122,0 127
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.244,6 1.236,7 506.520
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 107,0 380,9 526
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -6.973,0 -13.755,8 1.866
Construción (CNAE 41, 42, 43) -8.057,3 1.771,9 326
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 5.978,3 2.230,9 -27.296
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 3,7 -2.104,7 -502
Hostalería (CNAE 55, 56) 553,1 -241,6 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 10.237,8 2.692,4 -722
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.356,1 -2.550,6 -1.100
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 32.805,6 -11.612,4 38.753
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -9.465,3 89,4 618
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.111,2 309,3 130
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.036,4 -2.171,5 4.375
B) RESULTADO FINANCEIRO
Total das actividades 75.156 -50.785 424.044
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -5.896,1 2.880,2 6.773
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -924,0 -874,3 -8.267
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -1.933,5 -3.128,1 -22.944
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -357,9 -682,3 -701
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -1.641,9 -2.140,3 35.282
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -108,5 3.327,6 -4.900
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -3.159,7 -2.736,2 -5.123
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -444,0 -1.906,8 -1.143
Material de transporte (CNAE 29, 30) 452,8 260,6 488.143
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -1.040,0 -1.223,5 -374
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -11.973,5 -22.954,7 -17.630
Construción (CNAE 41, 42, 43) -16.894,1 -23.003,4 -6.922
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -7.393,9 -12.457,3 46.432
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -5.147,3 -2.715,1 -33.654
Hostalería (CNAE 55, 56) -6.692,9 -1.347,9 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 10.711,8 1.110,0 -36.311
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 14.277,7 -3.617,7 -9.097
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 111.041,1 24.249,3 27.981
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 7.105,3 1.761,6 -5.878
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -845,0 -1.713,3 -6.164
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -3.980,0 -3.873,0 -21.431
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Total das actividades 827.099 815.643 7.267.389
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 29.382,8 43.632,9 37.468
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3.160,1 32.050,2 19.608
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 8.635,1 28.097,0 326.091
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 855,8 3.980,5 21.000
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 9.327,2 14.534,0 110.489
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.923,2 16.132,2 103.301
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 12.031,5 27.405,6 189.168
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.666,4 14.295,4 41.610
Material de transporte (CNAE 29, 30) -330,7 5.662,3 751.243
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 13.341,2 22.820,7 25.756
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 30.669,0 118.899,7 273.652
Construción (CNAE 41, 42, 43) 85.334,1 69.045,8 142.251
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 148.479,9 275.231,4 2.850.555
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 35.604,2 54.911,4 168.307
Hostalería (CNAE 55, 56) 52.506,4 14.305,4 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 30.770,8 -70.447,4 -69.539
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 112.101,6 16.108,1 523.384
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 155.223,5 76.849,6 1.634.661
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 40.589,6 26.874,3 100.108
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 38.190,6 21.959,9 23.483
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 14.637,1 3.293,6 -4.685
19 Impostos sobre beneficios
Total das actividades -177.698 -193.076 -778.792
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -6.112,3 -9.995,9 -8.532
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.067,9 -6.519,6 -14.049
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -2.625,0 -6.958,9 -75.623
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -338,5 -1.661,7 -5.670
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -2.487,6 -4.385,6 -15.849
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -710,4 -1.741,2 -20.786
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -3.773,3 -6.569,1 -41.035
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -541,2 -2.845,1 -9.090
Material de transporte (CNAE 29, 30) -62,8 -1.351,2 -53.115
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -4.410,0 -5.291,2 -6.396
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -1.663,7 -23.860,5 -66.025
Construción (CNAE 41, 42, 43) -27.176,4 -17.742,8 -41.591
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -39.022,4 -63.189,0 -324.542
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -10.618,6 -12.099,8 -30.353
Hostalería (CNAE 55, 56) -12.136,1 -3.310,1 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -3.835,0 -3.325,7 7.399
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -24.283,4 -4.666,4 -8.433
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -19.032,1 -8.053,5 -60.894
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -6.218,5 -3.060,9 -659
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -9.428,7 -4.945,4 -5.483
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -4.290,3 -1.502,5 2.539
D) RESULTADO DO EXERCICIO
Total das actividades 649.401 622.566 6.488.597
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 23.270,5 33.637,1 28.935
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 4.228,0 25.530,6 5.559
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 6.010,1 21.138,1 250.467
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 517,3 2.318,8 15.330
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 6.839,6 10.148,3 94.641
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.212,7 14.391,0 82.515
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 8.258,2 20.836,5 148.132
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.125,2 11.450,3 32.520
Material de transporte (CNAE 29, 30) -393,5 4.311,1 698.128
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.931,1 17.529,5 19.360
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 29.005,3 95.039,2 207.627
Construción (CNAE 41, 42, 43) 58.157,7 51.303,0 100.660
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 109.457,5 212.042,5 2.526.012
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 24.985,6 42.811,6 137.954
Hostalería (CNAE 55, 56) 40.370,2 10.995,3 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 26.935,8 -73.773,1 -62.140
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 87.818,3 11.441,6 514.951
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 136.191,5 68.796,1 1.573.767
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 34.371,1 23.813,4 99.449
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 28.761,9 17.014,5 18.000
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 10.346,8 1.791,1 -2.146
AGREGADOS CONTABLES
Total das actividades      
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)      
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)      
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)      
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)      
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)      
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)      
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)      
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)      
Material de transporte (CNAE 29, 30)      
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)      
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)      
Construción (CNAE 41, 42, 43)      
Comercio (CNAE 45, 46, 47)      
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)      
Hostalería (CNAE 55, 56)      
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)      
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)      
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)      
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)      
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)      
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)      
Valor agregado
Total das actividades 5.436.099 4.202.996 17.299.826
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 245.459,3 168.226,5 146.912
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 66.174,2 140.968,7 220.477
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 137.259,2 164.269,0 1.106.947
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 36.339,4 32.433,3 122.922
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 84.393,6 88.761,1 396.178
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 25.586,5 66.357,3 280.896
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 160.122,6 205.495,5 483.289
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 44.935,2 94.257,4 133.379
Material de transporte (CNAE 29, 30) 30.217,1 58.349,6 2.052.444
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 133.466,4 149.068,3 90.453
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 93.617,4 209.252,0 465.721
Construción (CNAE 41, 42, 43) 824.230,3 521.386,3 644.810
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.017.892,1 966.833,8 6.098.616
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 370.062,9 407.915,3 1.118.763
Hostalería (CNAE 55, 56) 380.765,9 83.164,8 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 173.764,1 146.222,7 291.742
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 272.001,7 30.655,7 598.879
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 603.960,1 251.110,6 2.182.614
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 251.646,4 160.289,3 415.430
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 313.082,2 203.271,4 298.400
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 171.122,8 54.707,4 140.959
EBIT
Total das actividades 751.943 866.427 6.843.345
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 35.278,9 40.752,7 30.695
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 4.084,0 32.924,5 27.875
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 10.568,6 31.225,0 349.035
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.213,8 4.662,8 21.701
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 10.969,1 16.674,3 75.207
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.031,6 12.804,6 108.201
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 15.191,2 30.141,8 194.290
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 4.110,5 16.202,2 42.753
Material de transporte (CNAE 29, 30) -783,5 5.401,7 263.100
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 14.381,1 24.044,2 26.130
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 42.642,5 141.854,4 291.283
Construción (CNAE 41, 42, 43) 102.228,2 92.049,2 149.173
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 155.873,8 287.688,8 2.804.122
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 40.751,5 57.626,5 201.961
Hostalería (CNAE 55, 56) 59.199,2 15.653,4 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 20.059,0 -71.557,4 -33.229
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 97.823,9 19.725,7 532.481
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 44.182,5 52.600,4 1.606.680
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 33.484,4 25.112,7 105.986
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 39.035,7 23.673,3 29.647
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 18.617,1 7.166,6 16.746
EBITDA
Total das actividades 1.278.198 1.348.926 8.865.119
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 81.538,4 68.052,4 54.100
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 11.619,1 56.226,9 79.137
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 25.435,3 56.485,6 539.036
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 3.061,2 7.440,8 25.242
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 19.132,5 28.486,1 138.017
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.765,2 21.424,2 148.901
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 24.279,2 47.344,9 240.712
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 7.319,8 23.505,9 51.509
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.005,7 13.802,3 651.158
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 20.521,0 32.047,7 30.837
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 72.079,8 189.733,1 400.458
Construción (CNAE 41, 42, 43) 149.150,2 128.566,1 171.588
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 222.090,8 356.422,1 3.264.484
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 98.853,0 126.535,6 422.076
Hostalería (CNAE 55, 56) 103.337,9 25.459,2 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 35.243,7 -14.012,8 124.573
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 166.228,4 28.019,0 589.691
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 73.193,6 63.189,4 1.719.916
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 56.363,9 40.111,9 116.077
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 57.492,7 34.234,4 47.146
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 44.486,7 15.851,4 50.484
Cash flow
Total das actividades 1.175.656 1.105.065 8.510.371
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 69.529,9 60.936,8 52.340
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 11.763,1 48.833,0 56.821
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 20.876,8 46.398,7 440.469
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.364,8 5.096,9 18.871
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 15.003,1 21.960,1 157.451
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 4.946,4 23.010,6 123.215
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 17.346,2 38.039,5 194.553
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 6.334,5 18.754,0 41.276
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.395,7 12.711,7 1.086.187
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 15.071,0 25.533,0 24.067
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 58.442,6 142.917,9 316.803
Construción (CNAE 41, 42, 43) 105.079,7 87.819,9 123.074
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 175.674,5 280.775,8 2.986.374
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 83.087,1 111.720,6 358.069
Hostalería (CNAE 55, 56) 84.508,8 20.801,2 x
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 42.120,5 -16.228,5 95.661
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 156.222,7 19.734,9 572.162
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 165.202,6 79.385,2 1.687.003
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 57.250,6 38.812,6 109.540
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 47.218,9 27.575,6 35.499
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 36.216,4 10.475,8 31.591
RATIOS
Total das actividades      
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)      
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)      
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)      
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)      
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)      
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)      
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)      
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)      
Material de transporte (CNAE 29, 30)      
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)      
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)      
Construción (CNAE 41, 42, 43)      
Comercio (CNAE 45, 46, 47)      
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)      
Hostalería (CNAE 55, 56)      
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)      
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)      
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)      
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)      
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)      
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)      
Ratio de liquidez xeral
Total das actividades 183,6 171,5 143,7
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 162,070 204,526 160,0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 159,720 138,069 127,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 155,252 157,387 130,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 202,274 226,671 168,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 156,670 178,725 149,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 192,826 173,310 197,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 158,907 178,518 176,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 181,130 190,773 157,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 137,608 201,895 114,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 197,312 217,078 180,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 166,843 115,335 148,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 231,263 200,522 135,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 168,814 181,475 155,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 161,612 161,274 72,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 103,058 125,794 ..
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 198,746 190,109 88,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 181,353 172,050 374,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 201,251 112,930 170,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 235,997 229,462 215,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 171,836 109,700 69,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 115,259 148,936 216,5
Ratio de liquidez inmediata
Total das actividades 125,4 128,7 109,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 132,544 157,603 92,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 113,080 116,757 83,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 100,685 105,629 84,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 144,648 148,781 96,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 109,343 107,365 110,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 132,594 127,703 134,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 113,349 136,243 113,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 127,765 132,324 89,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 96,923 157,740 96,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 149,907 172,802 145,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 164,068 112,176 140,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 98,332 127,058 107,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 105,734 125,980 113,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 155,500 156,917 71,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 85,981 114,747 ..
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 178,006 182,663 81,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 131,858 58,231 250,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 191,685 107,137 168,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 226,517 216,061 214,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 166,149 105,714 66,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 103,505 141,531 205,7
Ratio de tesourería
Total das actividades 85,6 68,8 65,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 88,595 106,459 35,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 60,214 49,634 35,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 50,338 50,679 23,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 88,818 73,980 65,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 52,147 41,067 56,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 70,953 67,608 62,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 55,883 54,412 31,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 63,133 54,437 28,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 52,580 102,286 44,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 80,789 83,559 64,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 131,345 78,380 80,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 62,484 70,261 49,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 63,240 60,956 82,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 92,037 74,192 38,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 69,003 89,927 ..
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 114,700 101,824 33,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 110,038 46,921 225,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 152,311 67,598 99,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 179,290 145,132 179,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 118,240 59,413 33,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 78,552 104,546 175,9
Ratio de solvencia
Total das actividades 2,3 2,0 2,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2,093 2,196 2,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1,901 2,381 1,8
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1,821 1,887 1,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1,898 2,108 1,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1,726 1,707 2,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2,060 1,879 2,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1,663 1,971 2,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1,769 1,693 1,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1,709 1,959 1,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1,966 2,025 1,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1,583 1,504 1,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1,956 2,034 1,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1,720 1,951 3,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2,152 1,854 1,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 1,655 2,287 ..
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1,928 2,052 1,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 3,301 4,949 11,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2,942 2,524 8,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 5,466 2,593 5,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2,063 1,573 1,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1,734 1,794 1,7
Periodo medio de cobro
Total das actividades 81,0 77,6 47,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 78,677 61,243 64,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 129,862 116,654 86,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 84,057 70,048 67,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 87,214 85,150 14,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 100,570 77,354 69,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 105,479 121,333 78,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 82,630 98,624 80,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 97,694 119,776 75,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 105,961 107,336 41,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 91,939 94,344 112,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 177,830 103,511 99,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 107,534 106,881 123,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 58,911 57,238 31,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 93,112 88,796 51,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 29,272 28,337 ..
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 104,541 102,252 73,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 158,484 53,838 38,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 106,286 122,773 69,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 96,994 100,109 56,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 59,482 72,766 57,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 53,688 48,008 57,3

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI)
Nota: A suma por tamaño das empresas podería non coincidir co total nalgunha variable por cuestións de redondeo
(..) Dato non dispoñible
(X) Segredo estatístico
08-09-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo