IGE -

Contas das sociedades mercantís, variación interanual en base homoxénea, por actividade económica e provincia


Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (variacións n/n-1)


  Galicia
  ValorVariación sobre ano anterior
2021
A) ACTIVO NON CORRENTE
Total das actividades 78.323.222 3,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.088.064 0,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 759.904 2,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.199.159 5,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 112.252 3,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 978.183 1,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 473.562 0,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 865.741 10,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 213.039 8,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.951.839 27,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 144.438 2,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 2.551.015 0,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.943.356 3,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 23.279.140 1,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 3.962.694 0,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 949.679 0,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.114.653 -7,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 11.575.108 2,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 18.389.602 8,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.571.060 2,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 660.467 5,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 540.269 2,6
Inmobilizado intanxible
Total das actividades 3.917.674 -3,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 97.958 -9,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 59.151 -2,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 52.671 -39,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.731 -4,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 18.130 5,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 17.887 0,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 10.111 -17,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 20.158 -5,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 67.429 43,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 5.184 6,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 118.620 -1,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 169.830 -3,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 499.702 6,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.839.605 -2,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 21.383 1,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 398.884 -17,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 71.005 3,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 200.096 12,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 52.070 -8,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 37.532 2,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 158.537 -4,3
Inmobilizado material
Total das actividades 17.450.232 1,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 554.809 1,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 417.356 3,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.588.177 6,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 64.777 2,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 679.641 1,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 369.025 2,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 579.548 14,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 133.296 7,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 819.562 -13,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 112.180 4,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 2.076.883 -0,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 963.506 6,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.641.159 1,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.396.907 -0,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 709.596 1,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 538.461 -8,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.498.391 0,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 330.635 2,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 296.111 9,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 432.224 6,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 247.991 -1,2
Investimentos inmobiliarios
Total das actividades 6.974.184 4,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 18.579 -8,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 9.959 119,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 34.335 -4,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.729 -16,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3.577 -12,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2.345 4,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 13.678 2,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.347 2,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.918 0,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2.880 -32,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 13.977 -4,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 444.258 1,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 728.242 -3,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 35.875 3,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 48.843 5,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 8.084 7,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.069.947 3,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 258.500 5,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 242.956 131,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 13.752 3,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 18.403 135,2
Investimentos a longo prazo
Total das actividades 47.748.445 5,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 390.393 0,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 244.376 2,8
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 471.083 15,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 19.540 -5,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 255.798 -0,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 74.435 4,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 247.118 4,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 45.619 21,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 956.939 111,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 20.364 -1,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 260.516 6,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.213.268 4,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 18.064.436 1,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 516.664 12,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 138.792 -3,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 118.137 38,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 4.270.248 1,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 17.273.656 8,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.908.158 -2,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 164.364 7,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 94.544 13,2
Activos por imposto diferido
Total das actividades 1.801.023 0,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 26.266 2,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 28.947 -13,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 51.419 -1,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 24.475 18,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 20.686 -2,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 9.296 -5,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 15.218 9,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 10.990 3,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 74.317 13,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 3.816 -2,2
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 77.662 49,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 150.262 -2,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 335.197 -7,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 47.386 -5,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 31.051 -5,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 50.402 25,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 650.398 1,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 88.701 -7,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 71.766 0,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 11.973 1,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 20.794 11,5
B) ACTIVO CORRENTE
Total das actividades 47.244.558 7,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 813.920 8,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 586.121 4,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 3.040.220 14,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 331.224 25,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.061.920 22,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 689.224 19,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.308.095 20,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 442.138 8,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.510.199 -1,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 372.428 8,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.155.871 50,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 5.888.081 5,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 20.368.922 2,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.791.406 8,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 404.845 25,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 530.417 -2,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.842.641 25,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.212.123 12,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.154.412 9,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 466.076 10,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 274.276 9,9
Existencias
Total das actividades 12.164.543 11,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 220.598 4,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 132.762 2,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.112.370 3,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 136.308 53,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 298.588 17,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 173.776 32,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 429.634 42,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 157.370 25,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 394.162 -2,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 78.327 7,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 40.237 23,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.472.415 4,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 5.794.021 15,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 43.056 7,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 61.895 -2,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 39.240 68,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 426.040 -6,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 67.894 6,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 30.804 20,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 18.091 -1,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 36.957 3,1
Debedores comerciais e outras contas a cobrar
Total das actividades 13.488.167 12,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 235.869 15,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 254.733 15,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.332.661 25,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 62.425 28,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 366.795 20,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 226.524 23,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 595.421 20,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 165.989 7,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.231.877 7,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 132.206 5,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 368.631 36,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.625.173 7,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.340.241 13,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 887.217 11,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 66.493 8,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 259.115 19,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 174.978 -3,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 742.293 -5,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 210.608 9,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 158.791 12,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 50.128 18,5
Efectivo e activos equivalentes
Total das actividades 13.467.080 1,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 255.389 9,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 81.910 -3,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 368.851 8,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 32.680 2,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 350.448 27,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 122.040 -1,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 190.981 -7,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 99.547 -9,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 432.967 -33,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 119.070 13,2
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 364.937 71,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.217.252 5,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 6.793.916 -6,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 455.279 14,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 192.404 41,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 171.670 -30,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 934.794 76,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 666.923 32,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 316.354 -12,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 174.074 11,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 125.596 9,0
TOTAL ACTIVO (A+B)
Total das actividades 125.567.776 5,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.901.984 3,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.346.025 3,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 5.239.379 10,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 443.476 19,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.040.103 11,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.162.786 11,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.173.836 16,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 655.177 8,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 4.462.038 9,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 516.866 6,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 3.706.886 12,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 8.831.437 4,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 43.648.060 1,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 5.754.099 2,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.354.524 6,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.645.069 -6,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.417.748 4,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 20.601.724 8,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4.725.472 4,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.126.543 7,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 814.545 4,9
A) Patrimonio neto
Total das actividades 79.960.872 4,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.079.391 4,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 687.172 4,8
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.116.797 6,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 124.115 11,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.024.035 9,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 651.186 6,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.045.991 13,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 313.531 7,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.529.139 81,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 288.780 9,2
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.577.913 11,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.912.662 3,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 28.823.496 -1,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.014.922 5,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 566.224 10,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 546.133 -7,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 11.423.097 5,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 17.521.266 9,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.819.721 4,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 532.242 7,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 363.060 5,5
B) PASIVO NON CORRENTE
Total das actividades 15.829.440 -6,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 358.164 -4,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 265.643 2,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 790.878 -5,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 126.279 4,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 400.637 -10,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 179.464 1,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 356.579 5,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 103.519 -5,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 656.780 10,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 66.497 -4,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.368.225 -2,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.670.908 0,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.591.180 -22,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.809.723 -6,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 416.096 -10,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 654.078 -24,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.260.101 -4,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.913.005 12,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 413.423 -4,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 197.934 -2,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 230.326 5,5
II Débedas a longo prazo
Total das actividades 9.732.202 -5,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 294.453 -5,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 123.500 -8,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 577.094 -1,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 111.750 3,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 318.218 -7,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 149.298 -2,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 269.399 9,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 85.447 -4,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 190.484 12,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 59.430 -5,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 413.941 -16,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.270.186 -1,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.563.203 -10,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.618.009 -7,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 353.961 -4,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 108.144 25,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 946.969 -6,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 634.527 -3,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 297.356 0,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 176.660 -2,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 170.171 2,9
III Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo
Total das actividades 3.794.507 -6,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 47.183 4,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 87.173 13,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 148.206 -16,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 11.682 15,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 67.888 -24,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 20.980 31,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 72.729 -8,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 13.359 -14,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 48.015 56,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 5.060 21,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 699.039 -0,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 296.498 10,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 256.323 -11,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 99.437 1,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 54.170 -36,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 490.534 -30,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 231.560 1,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 988.229 1,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 96.031 -16,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 15.309 -2,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 45.100 22,1
IV Pasivos por imposto diferido
Total das actividades 521.817 2,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 14.046 -13,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 41.222 10,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 42.690 6,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.395 9,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 13.844 6,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 6.075 22,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 11.154 26,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 4.652 3,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 10.642 78,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.752 -4,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 77.880 0,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 37.088 6,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 101.194 2,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 38.604 1,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.827 23,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 47.251 -15,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 28.363 -9,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 25.124 12,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 7.082 4,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 4.174 1,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 2.758 0,6
C) PASIVO CORRENTE
Total das actividades 29.777.468 13,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 464.429 7,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 393.211 1,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.331.704 21,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 193.083 38,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 615.430 35,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 332.136 30,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 771.266 26,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 238.127 18,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.276.120 -14,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 161.588 6,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 760.747 59,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.247.868 8,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 12.233.387 17,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.929.454 9,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 372.203 27,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 444.859 48,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 734.550 11,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.167.454 2,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 492.328 9,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 396.367 13,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 221.158 3,6
III Débedas a curto prazo
Total das actividades 6.572.803 10,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 155.298 -1,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 84.665 -13,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 817.583 27,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 30.680 18,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 142.700 4,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 94.339 11,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 200.346 20,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 58.476 20,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 86.694 -50,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 41.783 9,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 303.204 181,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 854.088 7,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.935.472 1,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 510.813 42,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 169.348 11,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 86.268 31,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 352.061 0,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 304.356 3,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 187.345 0,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 80.744 -1,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 76.539 3,9
IV Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo
Total das actividades 4.269.696 -3,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 56.478 -2,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 60.777 -10,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 181.026 22,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 10.317 70,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 77.036 44,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 17.062 6,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 29.980 -25,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.376 -33,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 200.362 -13,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 5.226 -41,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 131.658 21,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 326.614 -0,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.630.793 -11,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 599.660 -13,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 43.965 332,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 84.595 793,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 205.242 13,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 299.456 -13,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 143.639 38,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 120.778 28,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 41.654 -9,5
V Acredores comerciais e outras contas a pagar
Total das actividades 18.298.769 19,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 250.472 16,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 242.531 10,8
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.296.736 18,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 151.562 41,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 377.588 47,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 208.223 39,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 535.938 34,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 173.549 20,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.930.944 -11,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 105.218 1,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 274.073 28,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.015.335 10,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 8.424.681 30,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 802.858 15,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 156.498 23,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 242.025 16,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 164.606 45,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 521.507 22,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 159.553 2,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 166.112 5,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 98.762 9,0
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
Total das actividades 125.567.776 5,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.901.984 3,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.346.025 3,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 5.239.379 10,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 443.476 19,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.040.103 11,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.162.786 11,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.173.836 16,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 655.177 8,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 4.462.038 9,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 516.866 6,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 3.706.886 12,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 8.831.437 4,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 43.648.060 1,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 5.754.099 2,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.354.524 6,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.645.069 -6,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.417.748 4,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 20.601.724 8,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4.725.472 4,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.126.543 7,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 814.545 4,9
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
Total das actividades    
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)    
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)    
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)    
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)    
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)    
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)    
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)    
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)    
Material de transporte (CNAE 29, 30)    
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)    
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)    
Construción (CNAE 41, 42, 43)    
Comercio (CNAE 45, 46, 47)    
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)    
Hostalería (CNAE 55, 56)    
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)    
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)    
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)    
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)    
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)    
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)    
1 Importe neto da cifra de negocios
Total das actividades 89.101.678 16,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.265.667 15,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 856.197 19,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 6.997.664 6,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.295.563 64,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.748.736 27,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.146.060 23,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.525.077 33,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 707.619 18,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 9.563.254 8,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 552.228 15,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.224.960 30,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 4.940.481 8,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 43.063.608 16,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 5.025.436 25,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 784.793 45,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 944.540 4,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 797.077 53,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.385.590 24,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 922.885 12,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 930.253 16,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 423.992 17,4
2 Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación
Total das actividades 147.079 173,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 6.462 -49,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -664 -86,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 21.058 -200,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 28.611 -1.079,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 21.737 -404,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 8.692 141,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 33.002 -1.011,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.200 388,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) -22.829 -5.197,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 421 4,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 327 -27,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 41.952 -52,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -6.084 -15,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -856 -154,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.260 -660,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 4.073 1.557,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -18.040 103,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5.475 -513,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.028 -2.741,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 236 -37,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.017 61,5
3 Traballos realizados pola empresa para o seu activo
Total das actividades 254.080 23,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 4.326 23,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 20.745 31,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 3.973 -4,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 182 -74,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 5.197 -2,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 4.701 0,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.320 -25,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.870 -19,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 16.452 6,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 623 84,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 9.572 45,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 7.625 57,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 25.038 52,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 690 38,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 608 -65,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 24.567 24,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 7.526 -22,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 112.999 30,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.550 17,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.386 129,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 128 -51,1
4 Aprovisionamentos
Total das actividades -57.207.587 19,1
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -626.494 14,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -419.115 22,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -5.122.831 7,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.150.530 80,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -998.642 31,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -740.996 37,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -1.593.731 41,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -443.898 30,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) -7.978.345 7,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -233.993 19,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -324.402 41,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) -3.015.082 11,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -31.761.468 22,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -1.208.721 22,5
Hostalería (CNAE 55, 56) -311.770 43,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -253.633 14,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -45.138 -26,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -460.123 12,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -174.432 13,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -224.098 11,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -120.148 16,4
5 Outros ingresos de explotación
Total das actividades 1.678.194 11,2
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 30.349 1,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 8.688 15,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 27.208 -2,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 3.769 43,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 20.353 -5,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 8.759 9,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 16.116 -12,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 6.276 1,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 141.120 -6,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 4.007 -15,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 14.946 -7,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 115.195 30,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 850.829 9,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 61.606 13,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 58.215 152,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 32.963 108,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 109.039 2,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 42.821 6,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 31.498 33,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 65.689 -5,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 28.746 52,5
6 Gastos de persoal
Total das actividades -11.087.577 11,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -270.703 4,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -170.806 10,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -613.454 3,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -124.359 6,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -277.255 11,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -142.227 3,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -406.506 9,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -145.117 8,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) -726.690 2,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -193.323 7,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -86.731 0,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) -1.154.295 8,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -3.267.747 18,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -1.032.899 11,9
Hostalería (CNAE 55, 56) -262.976 17,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -315.139 15,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -65.667 8,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -754.807 13,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -458.146 11,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -478.466 10,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -140.266 11,2
7 Outros gastos de explotación
Total das actividades -13.544.844 21,8
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -275.809 15,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -201.326 18,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -864.574 12,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -34.365 -0,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -386.047 34,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -164.070 12,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -327.155 35,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -78.962 14,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) -521.090 13,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -73.804 13,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -336.001 6,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) -667.122 -3,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -5.607.431 22,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -2.373.205 38,0
Hostalería (CNAE 55, 56) -177.602 16,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -219.763 4,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -157.385 -24,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -612.925 79,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -134.234 9,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -197.092 16,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -134.882 12,8
8 Amortización do inmobilizado
Total das actividades -2.337.752 1,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -75.553 3,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -51.361 2,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -177.967 -2,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -5.471 -0,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -68.591 12,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -40.788 7,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -57.253 8,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -15.676 -2,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) -295.127 1,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -12.311 13,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -163.359 -10,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) -76.108 6,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -486.836 0,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -250.024 0,2
Hostalería (CNAE 55, 56) -42.689 6,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -175.240 8,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -112.992 4,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -121.795 1,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -40.219 13,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -33.697 6,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -34.696 1,5
9-13 Outros resultados de explotación
Total das actividades 275.720 578,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 33.089 -0,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 7.635 107,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 71.938 343,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.922 2.756,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 8.071 15,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 4.471 -19,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 4.497 -75,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.351 11,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 9.832 -1,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2.122 -7,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 28.091 37,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 24.188 112,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 39.420 -141,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 27.253 138,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.143 -27,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -43.338 25.138,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 43.763 157,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5.264 262,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -4.052 -87,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.136 -6,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 2.924 104,9
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Total das actividades 7.278.989 7,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 91.335 53,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 49.993 133,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 343.015 37,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 15.322 -353,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 73.560 79,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 84.602 -10,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 197.366 40,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 51.663 0,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 186.578 100,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 45.971 32,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 367.403 118,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 216.833 10,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.849.329 -24,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 249.280 23,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 56.982 -187,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -968 -101,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 558.184 173,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.602.498 23,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 146.879 59,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 66.349 70,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 26.815 -3.755,5
B) RESULTADO FINANCEIRO
Total das actividades 498.044 -2.246,5
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 5.423 -90,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -2.595 -78,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -21.372 100,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.715 -56,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 37.553 -308,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -934 -165,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -10.244 142,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -2.569 -24,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 492.452 -2.220,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -974 -54,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -38.712 20,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) -25.670 -48,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 39.471 -64,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -40.775 2,5
Hostalería (CNAE 55, 56) -5.662 -21,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -35.911 10,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -511 -104,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 110.651 -339,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 12.801 -86,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -6.039 -16,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -6.624 36,5
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Total das actividades 7.777.033 15,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 96.758 -16,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 47.397 412,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 321.643 34,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 13.607 -235,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 111.113 382,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 83.668 -12,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 187.122 37,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 49.095 2,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 679.030 871,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 44.997 38,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 328.690 140,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 191.164 30,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.888.799 -25,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 208.505 28,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 51.320 -171,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -36.878 -181,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 557.673 159,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.713.149 36,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 159.680 -14,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 60.309 90,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 20.191 -461,4
19 Impostos sobre beneficios
Total das actividades -916.380 73,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -21.359 37,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -9.611 168,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -75.565 29,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -4.767 -1.259,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -16.380 76,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -18.209 4,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -42.519 53,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -9.698 5,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) -39.151 111,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -11.127 18,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -71.208 144,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) -58.620 47,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -336.034 107,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -49.286 21,1
Hostalería (CNAE 55, 56) -11.805 -215,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 3.935 -23,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -40.343 49,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -77.979 59,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -6.109 -67,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -14.407 66,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -6.136 2.134,3
D) RESULTADO DO EXERCICIO
Total das actividades 6.860.653 10,7
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 75.398 -24,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 37.786 567,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 246.078 36,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 8.840 -192,1
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 94.733 587,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 65.458 -16,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 144.603 33,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 39.397 1,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 639.878 1.144,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 33.870 46,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 257.482 140,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 132.544 24,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.552.766 -31,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 159.219 31,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 39.515 -163,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -32.944 -165,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 517.330 175,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.635.170 35,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 153.572 -8,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 45.902 98,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 14.056 -339,8
AGREGADOS CONTABLES
Total das actividades    
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)    
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)    
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)    
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)    
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)    
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)    
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)    
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)    
Material de transporte (CNAE 29, 30)    
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)    
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)    
Construción (CNAE 41, 42, 43)    
Comercio (CNAE 45, 46, 47)    
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)    
Hostalería (CNAE 55, 56)    
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)    
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)    
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)    
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)    
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)    
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)    
Valor agregado
Total das actividades 21.762.957 11,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 454.956 -0,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 276.085 25,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.139.400 9,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 145.369 27,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 469.566 36,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 275.562 -1,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 661.834 11,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 213.979 6,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.733.627 58,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 253.130 11,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 618.715 34,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.480.913 10,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 6.760.409 -6,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.536.042 11,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 367.313 82,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 493.570 -5,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 757.499 87,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.666.230 25,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 673.732 4,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 582.535 15,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 202.491 25,1
EBIT
Total das actividades 7.278.989 7,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 91.335 53,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 49.993 133,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 343.015 37,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 15.322 -353,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 73.560 79,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 84.602 -10,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 197.366 40,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 51.663 0,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 186.578 100,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 45.971 32,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 367.403 118,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 216.833 10,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.849.329 -24,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 249.280 23,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 56.982 -187,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -968 -101,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 558.184 173,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.602.498 23,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 146.879 59,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 66.349 70,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 26.815 -3.755,5
EBITDA
Total das actividades 9.616.741 6,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 166.888 26,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 101.354 41,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 520.982 20,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 20.792 -3.753,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 142.151 39,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 125.391 -5,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 254.619 32,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 67.339 -0,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 481.705 25,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 58.281 28,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 530.762 51,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 292.942 9,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.336.164 -21,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 499.304 10,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 99.672 -502,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 174.272 -27,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 671.175 115,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.724.293 21,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 187.098 46,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 100.045 41,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 61.511 83,9
Cash flow
Total das actividades 9.198.405 8,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 150.951 -12,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 89.147 59,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 424.045 17,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 14.310 -447,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 163.323 118,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 106.247 -8,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 201.856 25,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 55.072 0,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 935.005 172,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 46.181 36,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 420.841 45,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 208.652 17,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.039.601 -27,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 409.243 10,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 82.204 -478,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 142.296 -33,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 630.322 112,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.756.966 32,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 193.790 -4,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 79.599 45,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 48.752 72,2
RATIOS
Total das actividades    
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)    
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)    
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)    
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)    
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)    
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)    
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)    
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)    
Material de transporte (CNAE 29, 30)    
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)    
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)    
Construción (CNAE 41, 42, 43)    
Comercio (CNAE 45, 46, 47)    
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)    
Hostalería (CNAE 55, 56)    
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)    
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)    
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)    
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)    
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)    
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)    
Ratio de liquidez xeral
Total das actividades 158,7 -5,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 175,3 0,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 149,1 3,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 130,4 -6,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 171,5 -9,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 172,5 -9,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 207,5 -8,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 169,6 -4,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 185,7 -8,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 110,3 14,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 230,5 1,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 151,9 -5,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 181,3 -2,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 166,5 -12,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 92,8 -0,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 108,8 -2,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 119,2 -34,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 250,9 11,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 189,5 10,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 234,5 -0,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 117,6 -2,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 124,0 6,1
Ratio de liquidez inmediata
Total das actividades 117,8 -6,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 127,8 1,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 115,3 3,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 82,7 -0,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 100,9 -19,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 124,0 -8,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 155,2 -11,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 113,9 -11,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 119,6 -14,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 93,0 14,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 182,0 1,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 146,6 -5,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 105,2 -2,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 119,1 -16,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 90,6 -0,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 92,1 3,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 110,4 -36,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 192,9 24,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 183,7 10,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 228,2 -0,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 113,0 -2,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 107,3 7,1
Ratio de tesourería
Total das actividades 72,5 -9,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 77,0 -1,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 50,5 -7,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 25,5 -6,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 68,6 -24,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 64,4 -6,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 87,0 -15,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 36,7 -23,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 49,9 -21,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 38,8 2,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 100,2 3,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 98,2 0,1
Construción (CNAE 41, 42, 43) 55,1 -3,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 83,7 -21,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 44,6 -2,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 74,3 9,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 52,2 -48,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 169,0 32,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 120,1 23,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 185,4 -0,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 73,0 -2,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 84,6 5,4
Ratio de solvencia
Total das actividades 2,8 -0,7
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2,3 1,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2,0 1,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1,7 -2,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1,4 -2,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2,0 -1,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2,3 -6,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1,9 -2,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1,9 -1,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1,5 20,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2,3 3,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1,7 -0,7
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1,8 -0,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2,9 -5,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1,5 1,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 1,7 2,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1,5 -0,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 6,7 3,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 6,7 0,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 5,2 1,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1,9 -0,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1,8 0,4
Período medio de cobro (días)
Total das actividades 53,5 -3,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 65,5 0,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 106,0 -3,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 68,3 17,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 17,3 -22,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 74,6 -5,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 70,6 0,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 84,4 -9,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 83,7 -9,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 45,7 -1,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 85,6 -8,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 107,0 5,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 115,7 -1,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 35,6 -2,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 62,8 -11,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 28,4 -27,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 95,4 13,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 69,5 -33,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 77,9 -24,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 79,4 -3,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 57,4 -1,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 39,9 -0,5
Período medio de pago (días)
Total das actividades 93,1 -0,3
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 99,9 1,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 140,7 -8,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 78,0 9,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 46,0 -19,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 98,2 11,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 82,8 5,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 100,4 -4,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 119,5 -5,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 81,8 -17,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 123,1 -14,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 149,4 5,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 197,0 1,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 81,2 6,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 80,7 -12,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 115,1 -6,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 184,1 6,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 292,6 94,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 175,0 -14,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 186,1 -7,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 142,0 -7,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 139,4 -4,8

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota: Por falta de codificación do campo "provincia" nalgúns rexistros, pode haber discrepancias entre os valores de Galicia e a correspondente suma por provincias
08-09-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo