IGE -

Contas das sociedades mercantís de Galicia por actividade económica e provincia


Unidade: Nº (empresas); miles de euros (variables); porcentaxes (ratios)


  Galicia
2021
A) ACTIVO NON CORRENTE
Total das actividades 93.716.823
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.377.871,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.357.882,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.781.866,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 157.537,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.214.811,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 669.535,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.024.080,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 291.011,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.511.866,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 229.271,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 2.980.798,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 4.763.835,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 24.811.066,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 6.213.259,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.259.264,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.281.450,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.681.667,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 21.097.874,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.852.979,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 908.671,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.250.223,5
Inmobilizado intanxible
Total das actividades 4.899.741
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 136.175,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 78.115,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 120.451,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 5.164,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 19.613,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 43.159,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 13.212,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 22.032,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 73.092,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.755,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 140.866,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 354.169,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 555.391,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.187.113,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 25.318,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 443.585,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 76.309,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 237.710,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 56.789,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 44.844,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 257.869,7
Inmobilizado material
Total das actividades 23.584.068
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 733.601,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 718.494,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.956.709,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 88.336,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 879.943,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 493.773,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 709.479,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 190.667,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.305.485,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 171.035,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 2.392.801,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.278.393,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 4.636.765,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.923.717,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 948.898,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 572.376,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.854.009,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 483.152,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 350.036,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 555.590,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 340.799,8
Investimentos inmobiliarios
Total das actividades 8.372.266
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 23.942,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 13.404,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 40.087,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.410,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 11.258,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.443,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 16.273,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.572,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.089,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 5.750,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 13.976,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 648.282,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 806.527,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 316.311,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 75.800,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 12.864,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.706.778,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 278.546,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 293.453,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 76.770,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 19.722,6
Investimentos a longo prazo
Total das actividades 54.187.179
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 452.673,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 481.369,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 600.893,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 35.662,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 280.170,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 109.379,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 265.918,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 58.501,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 963.832,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 35.283,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 332.707,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.287.305,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 18.400.590,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 578.856,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 169.245,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 155.435,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5.370.858,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 19.744.754,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 3.077.502,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 210.554,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 575.684,5
Activos por imposto diferido
Total das actividades 2.155.659
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 31.418,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 66.384,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 62.248,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 25.964,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 23.476,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 14.071,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 19.128,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.606,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 135.691,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.431,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 96.357,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 192.753,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 376.873,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 76.099,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 39.923,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 57.894,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 658.590,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 115.693,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 75.197,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 19.725,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 43.127,5
Débedas comerciais non correntes
Total das actividades 517.908
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 60,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 114,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.475,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 0,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 349,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.707,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 68,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 630,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 31.674,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 14,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.089,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.931,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 34.917,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 131.159,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 78,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 39.294,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 15.121,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 238.015,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 0,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.185,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 13.019,4
B) ACTIVO CORRENTE
Total das actividades 59.617.511
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.074.564,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 986.299,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 3.720.738,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 436.669,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.242.112,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.008.345,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.627.250,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 585.116,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 3.683.515,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 586.411,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.532.012,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 8.132.606,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 23.262.590,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.371.368,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 526.520,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 720.905,7
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 2.515.048,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.016.492,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.335.007,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 647.472,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 606.463,1
Existencias
Total das actividades 15.499.921
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 278.120,0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 285.045,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.314.960,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 170.445,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 359.698,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 309.787,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 521.437,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 214.914,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 594.694,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 126.387,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 61.963,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.416.991,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 6.648.178,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 53.283,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 80.311,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 55.242,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 800.924,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 100.768,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 40.410,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 24.149,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 42.208,4
Debedores comerciais e outras contas a cobrar
Total das actividades 17.291.840
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 308.888,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 388.917,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.656.305,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 98.249,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 447.224,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 358.646,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 734.044,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 228.859,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.644.625,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 234.123,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 495.098,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.139.167,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 5.298.125,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.076.803,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 92.686,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 319.474,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 232.511,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 917.163,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 275.042,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 235.897,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 109.985,1
Investimentos a corto prazo
Total das actividades 9.763.950
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 138.314,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 194.598,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 233.182,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 117.588,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 49.667,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 185.505,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 123.332,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 19.027,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 454.074,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 59.316,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 528.531,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 890.709,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.565.403,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 465.504,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 107.438,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 108.745,1
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 368.980,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.156.720,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 634.171,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 165.335,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 197.804,8
Efectivo e activos equivalentes
Total das actividades 16.826.863
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 341.403,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 114.508,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 477.375,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 49.898,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 377.021,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 146.724,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 244.471,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 120.615,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 985.801,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 164.649,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 440.212,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.662.496,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 7.692.286,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 761.759,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 243.271,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 230.368,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.092.455,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 830.979,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 377.261,6
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 219.249,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 254.052,6
Outros activos líquidos
Total das actividades 234.937
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 7.838,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 3.230,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 38.914,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 487,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 8.500,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 7.682,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.965,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.699,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 4.319,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.934,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 6.206,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 23.241,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 58.598,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 14.018,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 2.812,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 7.075,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 20.176,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 10.860,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 8.121,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.840,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 2.412,1
TOTAL ACTIVO (A+B)
Total das actividades 153.334.334
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.452.435,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.344.182,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 6.502.605,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 594.207,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.456.924,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.677.880,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.651.331,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 876.128,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 6.195.381,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 815.682,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.512.811,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.896.441,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 48.073.656,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 8.584.627,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.785.785,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.002.355,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 16.196.716,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 24.114.366,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 5.187.987,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.556.143,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.856.686,6
A) Patrimonio neto
Total das actividades 93.318.782
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.342.011,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.142.215,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.703.472,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 209.170,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.163.435,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 869.679,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.302.351,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 385.851,1
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.257.861,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 403.076,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.792.085,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 5.802.285,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 30.380.996,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 3.506.561,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 754.302,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 678.131,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.417.595,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 19.652.218,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4.110.381,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 679.837,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 765.262,8
A-1) Fondos propios
Total das actividades 92.105.847
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.297.829,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.129.689,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.586.821,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 206.109,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1.130.239,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 845.084,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.285.806,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 379.903,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.222.577,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 398.169,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.696.927,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 5.788.041,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 30.279.564,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 3.096.264,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 725.791,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 635.006,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.389.782,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 19.508.444,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4.095.680,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 667.023,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 741.094,1
I Capital
Total das actividades 16.215.097
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 348.644,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 283.622,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 601.080,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 37.638,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 172.390,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 113.533,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 171.404,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 73.196,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 429.288,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 47.833,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 464.230,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.269.196,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.004.548,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.087.746,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 481.917,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 151.271,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 3.802.628,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.042.378,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.279.997,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 172.453,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 180.094,6
II-IX, A-2, A-3 Outros fondos
Total das actividades 77.103.688
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 993.367,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 858.593,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.102.391,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 171.531,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 991.044,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 756.146,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1.130.947,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 312.654,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.828.572,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 355.243,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.327.854,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 3.533.089,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 28.376.450,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.418.814,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 272.385,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 526.859,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 9.614.967,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 17.609.840,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.830.384,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 507.384,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 585.168,1
B) PASIVO NON CORRENTE
Total das actividades 21.652.109
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 487.267,7
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 471.541,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.031.893,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 144.295,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 489.135,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 280.798,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 412.930,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 148.349,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 771.475,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 116.931,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.645.168,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.706.313,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.119.673,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.642.268,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 531.952,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 756.283,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.713.943,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 2.687.093,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 488.037,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 304.546,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 702.210,4
I Provisións a longo prazo
Total das actividades 1.360.518
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.417,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 35.229,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 16.149,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 467,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.910,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.662,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.696,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 189,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 434.492,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 411,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 152.342,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 69.465,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 196.673,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 92.541,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.152,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 9.021,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 20.309,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 289.096,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 12.408,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.482,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 11.397,6
II Débedas a longo prazo
Total das actividades 13.404.622
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 396.632,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 263.345,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 726.268,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 128.875,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 394.387,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 245.415,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 311.569,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 100.514,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 218.399,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 108.113,2
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 519.522,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.762.731,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.940.411,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.969.160,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 453.762,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 152.083,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.276.207,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.275.213,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 349.107,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 235.718,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 577.184,1
III Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo
Total das actividades 5.357.833
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 69.511,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 120.330,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 210.003,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 12.094,8
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 74.445,6
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 21.327,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 82.506,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 42.775,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 49.196,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 6.144,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 838.099,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 810.177,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 293.871,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 427.331,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 62.764,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 542.117,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 345.706,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.079.184,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 116.382,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 59.535,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 94.327,6
IV Pasivos por imposto diferido
Total das actividades 750.057
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 16.076,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 50.155,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 63.553,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 2.839,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 17.388,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 10.093,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 13.158,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 4.870,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.760,4
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 2.158,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 81.563,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 46.933,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 112.491,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 148.009,8
Hostalería (CNAE 55, 56) 8.706,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 48.626,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 37.496,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 43.115,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 8.870,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 6.576,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 13.612,9
V - VII Outros pasivos a longo prazo
Total das actividades 779.079
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.630,0
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.481,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 15.918,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 18,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 3,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 300,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 0,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 55.627,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 104,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 53.641,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 17.005,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 576.224,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 5.224,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 3.567,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 4.434,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 34.222,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 482,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.269,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 234,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 5.688,2
C) PASIVO CORRENTE
Total das actividades 38.363.439
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 623.156,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 730.425,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 2.767.239,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 240.741,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 804.354,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 527.402,5
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 936.049,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 341.927,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 3.166.044,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 295.674,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.075.557,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 4.387.842,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 14.572.985,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 2.435.797,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 499.529,6
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 567.941,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.065.176,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.775.052,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 589.567,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 571.758,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 389.213,4
I Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda
Total das actividades 1.262
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 326,1
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 0,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 0,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 0,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 0,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 0,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 0,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 0,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 0,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 0,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 0,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 106,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 358,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 0,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 0,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 0,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 0,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 470,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 0,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 0,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 0,3
II Provisións a curto prazo
Total das actividades 488.602
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.915,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 59.334,6
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 14.869,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 506,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 16.959,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 12.963,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.078,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 2.936,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 135.210,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.039,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 62.715,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 53.595,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 63.074,9
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 17.847,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 561,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.371,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 6.330,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 26.056,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.554,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.296,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.383,0
III Débedas a curto prazo
Total das actividades 8.558.003
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 210.197,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 165.163,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 976.410,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 40.814,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 207.544,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 125.597,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 240.525,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 69.275,4
Material de transporte (CNAE 29, 30) 109.296,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 86.734,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 360.210,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.107.977,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.347.722,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 774.947,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 212.387,0
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 147.516,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 481.356,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 393.507,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 222.332,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 109.263,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 169.222,9
IV Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo
Total das actividades 6.422.371
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 78.225,4
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 95.424,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 207.046,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 11.122,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 104.619,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 50.512,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 44.613,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.097,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 214.826,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 7.475,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 286.555,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 658.060,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.385.732,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 689.503,4
Hostalería (CNAE 55, 56) 66.587,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 90.850,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 312.280,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 693.976,7
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 157.615,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 199.252,8
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 51.991,7
V Acredores comerciais e outras contas a pagar
Total das actividades 22.406.744
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 332.085,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 410.222,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.546.826,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 188.232,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 473.121,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 300.555,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 645.264,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 253.288,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.654.703,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 191.668,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 361.881,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 2.555.900,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 9.541.601,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 948.639,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 217.196,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 296.939,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 254.951,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 642.674,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 207.049,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 224.126,7
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 159.816,6
VI - VII Outros pasivos a curto prazo
Total das actividades 486.458
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 407,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 280,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 22.086,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 66,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.109,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 37.773,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 566,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 328,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) 52.007,6
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 8.756,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.194,5
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.201,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 234.496,6
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 4.860,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 2.797,3
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 30.263,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 10.259,1
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 18.367,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.015,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 36.819,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 6.798,9
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C)
Total das actividades 153.334.334
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2.452.435,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 2.344.182,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 6.502.605,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 594.207,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.456.924,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.677.880,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 2.651.331,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 876.128,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 6.195.381,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 815.682,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 4.512.811,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) 12.896.441,0
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 48.073.656,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 8.584.627,0
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.785.785,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 2.002.355,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 16.196.716,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 24.114.366,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 5.187.987,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.556.143,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.856.686,6
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
Total das actividades  
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)  
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)  
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)  
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)  
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)  
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)  
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)  
Material de transporte (CNAE 29, 30)  
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)  
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)  
Construción (CNAE 41, 42, 43)  
Comercio (CNAE 45, 46, 47)  
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)  
Hostalería (CNAE 55, 56)  
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)  
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)  
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)  
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)  
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)  
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)  
1 Importe neto da cifra de negocios
Total das actividades 110.241.267
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 1.579.249,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1.394.892,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 8.653.235,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.510.465,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 2.146.374,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 1.495.500,1
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.133.238,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 906.421,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.600.865,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 849.068,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1.639.940,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 6.565.075,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 50.489.364,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 5.886.194,5
Hostalería (CNAE 55, 56) 1.040.753,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1.318.819,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 954.741,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.901.649,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.201.720,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1.280.961,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 692.736,6
2 Variación de existencias de produtos rematados e en curso de fabricación
Total das actividades 140.573
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 9.606,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -19.113,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 36.048,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 29.981,7
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 23.778,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 36.834,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 34.845,4
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 16.763,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) -24.627,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 4.489,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -908,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) -11.255,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 1.836,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 144,9
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.287,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 7.616,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -38.800,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 25.465,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 1.722,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 483,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1.375,2
3 Traballos realizados pola empresa para o seu activo
Total das actividades 316.777
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 4.756,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 26.823,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 10.408,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 181,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 5.449,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 7.877,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.401,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.309,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 19.508,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.437,7
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 9.751,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 14.958,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 27.267,7
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.046,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 805,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 34.511,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 13.516,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 125.077,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.276,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.009,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 400,4
4 Aprovisionamentos
Total das actividades -70.999.082
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -780.413,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -623.515,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -6.348.302,0
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.300.374,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -1.225.139,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -967.941,4
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -1.944.930,8
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -566.981,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) -11.567.073,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -375.230,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -522.446,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) -3.907.702,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -37.007.048,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -1.553.977,1
Hostalería (CNAE 55, 56) -405.276,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -499.092,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -99.950,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -590.751,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -263.092,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -290.751,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -159.091,0
5 Outros ingresos de explotación
Total das actividades 2.061.599
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 40.089,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 17.020,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 35.060,3
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 5.431,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 24.597,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 13.019,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 18.290,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 6.786,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) 229.653,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 6.077,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 20.127,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) 152.547,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 913.986,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 94.749,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 71.553,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 37.289,2
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 130.736,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 67.002,8
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 41.737,9
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 93.926,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 41.915,9
6 Gastos de persoal
Total das actividades -14.248.963
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -338.198,2
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -274.817,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -781.968,9
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -155.119,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -335.180,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -187.309,0
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -533.912,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -188.118,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) -952.213,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -287.699,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -104.287,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) -1.494.303,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -4.077.480,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -1.229.524,5
Hostalería (CNAE 55, 56) -339.712,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -448.890,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -85.715,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -922.039,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -594.425,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -669.263,4
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -248.784,5
7 Outros gastos de explotación
Total das actividades -16.430.558
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -351.100,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -422.442,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -1.063.144,8
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -56.818,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -464.183,4
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -226.925,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -406.060,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -98.949,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) -652.047,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -118.052,8
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -405.826,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) -898.132,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -6.544.264,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -2.587.027,0
Hostalería (CNAE 55, 56) -248.248,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -261.808,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -198.795,6
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -733.931,1
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -174.693,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -280.921,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -237.183,5
8 Amortización do inmobilizado
Total das actividades -3.030.529
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -96.963,9
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -82.099,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -230.128,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -8.166,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -82.785,2
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -52.053,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -72.712,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -19.269,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) -398.248,0
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -18.850,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -186.491,9
Construción (CNAE 41, 42, 43) -105.853,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -595.312,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -347.125,0
Hostalería (CNAE 55, 56) -54.414,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -230.530,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -133.908,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -152.836,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -47.969,4
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -46.517,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -68.291,6
9-13 Outros resultados de explotación
Total das actividades 410.631
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 39.700,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 48.136,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 79.620,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1.995,6
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 9.938,9
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.035,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 5.462,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 3.103,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 11.900,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 3.316,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 25.920,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 28.115,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 39.337,1
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 35.857,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 4.611,8
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -42.642,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 108.206,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -16.173,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -2.692,7
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.428,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 19.452,6
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Total das actividades 8.461.715
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 106.726,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 64.883,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 390.828,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 27.577,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 102.850,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 124.037,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 239.623,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 63.065,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 267.718,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 64.555,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 475.779,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 343.450,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.247.684,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 300.339,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 74.359,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -84.726,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 650.030,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.703.462,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 164.583,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 92.356,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 42.529,9
14 Ingresos financeiros
Total das actividades 630.801
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 20.195,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 8.299,8
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 14.355,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 661,2
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 5.000,1
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 3.923,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 3.294,7
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1.707,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 13.830,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 868,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 20.894,2
Construción (CNAE 41, 42, 43) 52.778,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 181.950,2
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 22.355,6
Hostalería (CNAE 55, 56) 5.129,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 4.825,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 34.176,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 199.399,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 29.146,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 4.066,1
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 3.943,3
15 Gastos financeiros
Total das actividades -749.298
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -14.952,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -15.884,0
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -33.555,2
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -2.572,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -17.017,0
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -11.121,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -13.677,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -5.611,9
Material de transporte (CNAE 29, 30) -33.974,9
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -4.519,9
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -54.589,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) -93.638,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -136.282,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -61.269,1
Hostalería (CNAE 55, 56) -13.508,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -41.523,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -30.318,3
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -96.074,2
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -17.399,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -15.339,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -36.467,3
16-18 Outros resultados financeiros
Total das actividades 566.912
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -1.486,6
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -2.481,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -8.805,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 170,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 43.516,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 5.516,2
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -635,3
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 411,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 509.001,1
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1.014,2
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -18.863,0
Construción (CNAE 41, 42, 43) -5.959,5
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -19.086,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -2.603,1
Hostalería (CNAE 55, 56) 311,5
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 12.208,4
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -2.294,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 59.945,9
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -8.758,3
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 2.550,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 3.239,9
B) RESULTADO FINANCEIRO
Total das actividades 448.416
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 3.756,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -10.065,3
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -28.005,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -1.741,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 31.499,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -1.681,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -11.018,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -3.493,7
Material de transporte (CNAE 29, 30) 488.856,3
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -2.637,3
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -52.558,6
Construción (CNAE 41, 42, 43) -46.819,7
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 26.581,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -41.516,6
Hostalería (CNAE 55, 56) -8.068,2
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -24.489,0
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 1.563,5
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 163.271,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 2.989,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -8.722,9
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -29.284,1
C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Total das actividades 8.910.131
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 110.483,3
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 54.818,1
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 362.823,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 25.836,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 134.350,3
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 122.356,3
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 228.605,0
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 59.571,8
Material de transporte (CNAE 29, 30) 756.574,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 61.918,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 423.220,8
Construción (CNAE 41, 42, 43) 296.630,6
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.274.265,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 258.822,7
Hostalería (CNAE 55, 56) 66.291,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -109.215,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 651.593,8
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.866.734,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 167.572,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 83.633,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 13.245,8
19 Impostos sobre beneficios
Total das actividades -1.149.567
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) -24.640,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) -19.500,5
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) -85.207,4
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) -7.670,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) -22.721,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) -23.237,7
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) -51.377,9
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) -12.476,6
Material de transporte (CNAE 29, 30) -54.528,7
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) -16.097,5
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) -91.549,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) -86.510,4
Comercio (CNAE 45, 46, 47) -426.753,4
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) -53.071,4
Hostalería (CNAE 55, 56) -16.050,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 238,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) -37.382,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) -87.979,5
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) -9.938,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) -19.857,0
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) -3.253,9
D) RESULTADO DO EXERCICIO
Total das actividades 7.760.564
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 85.842,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 35.317,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 277.615,7
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 18.166,0
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 111.628,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 99.118,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 177.227,1
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 47.095,2
Material de transporte (CNAE 29, 30) 702.045,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 45.820,6
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 331.671,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 210.120,2
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2.847.512,3
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 205.751,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 50.240,7
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -108.977,6
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 614.211,0
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.778.754,4
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 157.633,8
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 63.776,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 9.992,0
AGREGADOS CONTABLES
Total das actividades  
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)  
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)  
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)  
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)  
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)  
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)  
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)  
Material de transporte (CNAE 29, 30)  
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)  
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)  
Construción (CNAE 41, 42, 43)  
Comercio (CNAE 45, 46, 47)  
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)  
Hostalería (CNAE 55, 56)  
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)  
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)  
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)  
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)  
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)  
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)  
Valor agregado
Total das actividades 26.938.921
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 560.597,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 427.619,7
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1.408.475,5
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 191.694,3
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 569.332,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 372.839,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 848.907,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 272.571,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 2.141.010,5
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 372.988,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 768.590,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1.990.426,1
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 8.083.341,5
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1.896.741,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 473.926,9
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 611.728,3
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 901.536,4
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 3.037.684,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 827.366,0
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 814.753,3
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 366.789,2
EBIT
Total das actividades 8.461.715
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 106.726,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 64.883,4
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 390.828,6
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 27.577,5
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 102.850,5
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 124.037,6
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 239.623,5
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 63.065,5
Material de transporte (CNAE 29, 30) 267.718,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 64.555,4
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 475.779,4
Construción (CNAE 41, 42, 43) 343.450,3
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.247.684,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 300.339,2
Hostalería (CNAE 55, 56) 74.359,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) -84.726,9
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 650.030,2
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.703.462,6
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 164.583,1
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 92.356,2
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 42.529,9
EBITDA
Total das actividades 11.492.244
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 203.690,5
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 146.982,9
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 620.957,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 35.743,9
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 185.635,7
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 176.090,8
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 312.335,6
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 82.335,3
Material de transporte (CNAE 29, 30) 665.966,2
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 83.406,0
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 662.271,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 449.303,9
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.842.997,0
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 647.464,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 128.774,1
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 145.803,5
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 783.938,9
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.856.299,3
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 212.552,5
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 138.873,5
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 110.821,6
Cash flow
Total das actividades 10.791.093
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 182.806,8
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 117.417,2
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 507.744,1
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 26.332,4
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 194.413,8
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 151.171,9
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 249.939,2
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 66.365,0
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1.100.293,8
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 64.671,1
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 518.163,3
Construción (CNAE 41, 42, 43) 315.973,8
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 3.442.824,8
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 552.876,3
Hostalería (CNAE 55, 56) 104.655,4
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 121.552,8
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 748.119,7
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 1.931.591,0
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 205.603,2
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 110.293,6
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 78.283,6
RATIOS
Total das actividades  
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03)  
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23)  
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12)  
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15)  
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18)  
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22)  
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25)  
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28)  
Material de transporte (CNAE 29, 30)  
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33)  
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39)  
Construción (CNAE 41, 42, 43)  
Comercio (CNAE 45, 46, 47)  
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,)  
Hostalería (CNAE 55, 56)  
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63)  
Actividades inmobiliarias (CNAE 68)  
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75)  
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82)  
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88)  
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)  
Ratio de liquidez xeral
Total das actividades 155,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 172,439
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 135,031
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 134,457
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 181,385
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 154,424
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 191,191
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 173,842
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 171,123
Material de transporte (CNAE 29, 30) 116,344
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 198,330
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 142,439
Construción (CNAE 41, 42, 43) 185,344
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 159,628
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 97,355
Hostalería (CNAE 55, 56) 105,403
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 126,933
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 236,116
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 169,938
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 226,439
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 113,242
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 155,818
Ratio de liquidez inmediata
Total das actividades 115,0
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 127,808
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 96,006
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 86,938
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 110,585
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 109,705
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 132,453
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 118,136
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 108,269
Material de transporte (CNAE 29, 30) 97,561
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 155,585
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 136,678
Construción (CNAE 41, 42, 43) 107,470
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 114,008
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 95,167
Hostalería (CNAE 55, 56) 89,326
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 117,206
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 160,924
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 164,261
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 219,584
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 109,018
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 144,973
Ratio de tesourería
Total das actividades 69,9
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 78,240
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 42,761
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 27,084
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 69,774
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 54,104
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 64,450
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 39,717
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 41,337
Material de transporte (CNAE 29, 30) 45,615
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 76,402
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 90,646
Construción (CNAE 41, 42, 43) 58,718
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 77,652
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 50,960
Hostalería (CNAE 55, 56) 70,771
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 60,955
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 139,095
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 112,592
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 172,933
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 67,760
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 116,715
Ratio de solvencia
Total das actividades 2,6
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 2,209
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 1,950
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 1,712
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 1,543
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 1,899
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 2,076
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 1,965
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 1,787
Material de transporte (CNAE 29, 30) 1,573
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 1,977
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 1,659
Construción (CNAE 41, 42, 43) 1,818
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 2,717
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 1,691
Hostalería (CNAE 55, 56) 1,731
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 1,512
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 5,828
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 5,404
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 4,814
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 1,776
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 1,701
Período medio de cobro (días)
Total das actividades 55,4
Agricultura e pesca (CNAE 01, 02, 03) 68,670
Minería, canteiras e produtos minerais non metálicos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 23) 99,163
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) 68,629
Téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) 23,333
Madeira, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) 74,161
Química, farmacéutica plástico (CNAE 19, 20, 21, 22) 85,589
Metalurxia e produtos metálicos (CNAE 24, 25) 83,850
Material e equipo eléctrico e mecánico (CNAE 26, 27, 28) 90,220
Material de transporte (CNAE 29, 30) 42,809
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria (CNAE 31, 32, 33) 98,562
Enerxía eléctrica e gas, ciclo da auga e xestión de residuos (CNAE 35, 36, 37, 38, 39) 107,366
Construción (CNAE 41, 42, 43) 114,639
Comercio (CNAE 45, 46, 47) 37,105
Transporte e almacenamento (CNAE 49, 50, 51, 52, 53,) 64,814
Hostalería (CNAE 55, 56) 29,998
Información e comunicacións (CNAE 58, 59, 60, 61, 62, 63) 84,809
Actividades inmobiliarias (CNAE 68) 77,113
Actividades profesionais, científicas e técnicas (CNAE 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75) 83,197
Actividades administrativas e servizos auxiliares (CNAE 77, 78, 79, 80, 81, 82) 79,629
Actividades de educación, sanidade e servizos sociais (CNAE 85, 86, 87, 88) 61,767
Outros servizos (CNAE 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96) 53,896

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibérico" (SABI).
Nota:  Por problemas de codificación, algúns rexistros non se puderon asignar a unha provincia concreta.
08-09-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo