Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  PIBpmDemanda interna (en termos nacionais) (*)
   2018/IV 3,1 0,6
   2019/I 2,4 0,3
   2019/II 1,0 -0,2
   2019/III 0,7 -0,8
   2019/IV 0,5 -1,0
   2020/I -4,2 -5,3
   2020/II -17,8 -17,1
   2020/III -6,5 -4,4
   2020/IV -6,8 -4,4
   2021/I -2,3 -0,9
   2021/II 15,3 13,9
   2021/III 4,2 0,6
   2021/IV 5,0 0,9
2022/I 5,1 0,9
2022/II 5,2 0,1
2022/III 2,5 -2,1

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

25-11-2022
Compartir: