Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Espazo=Galicia
  PIBpm
  NiveisTaxa de variación trimestre anteriorTaxa de variación interanual
   2019/III 109,66 -0,2 0,7
   2019/IV 109,86 0,2 0,5
   2020/I 105,27 -4,2 -4,2
   2020/II 90,33 -14,2 -17,8
   2020/III 102,50 13,5 -6,5
   2020/IV 102,36 -0,1 -6,8
   2021/I 102,81 0,4 -2,3
   2021/II 104,11 1,3 15,3
   2021/III 106,81 2,6 4,2
   2021/IV 107,48 0,6 5,0
2022/I 108,08 0,6 5,1
2022/II 109,50 1,3 5,2
2022/III 109,50 0,0 2,5

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

25-11-2022
Compartir: