Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Índices de volume encadeados, referencia ano 2015=100 Compoñentes=PIBpm Dato=Taxa de variación interanual Espazo=Galicia
  Datos brutosDatos corrixidos de estacionalidade e calendarioCiclotendencia
1995 - - -
   1995/I - - -
   1995/II - - -
   1995/III - - -
   1995/IV - - -
1996 2,1 2,1 2,1
   1996/I 2,4 2,4 1,8
   1996/II 0,9 1,0 1,9
   1996/III 2,6 2,5 2,2
   1996/IV 2,4 2,4 2,4
1997 3,6 3,6 3,6
   1997/I 1,6 1,7 2,7
   1997/II 4,7 4,6 3,4
   1997/III 3,9 4,0 3,9
   1997/IV 3,9 4,0 4,2
1998 4,1 4,1 4,1
   1998/I 5,0 4,9 4,3
   1998/II 3,7 3,6 4,1
   1998/III 3,6 3,7 4,0
   1998/IV 4,3 4,4 4,1
1999 5,1 5,1 5,1
   1999/I 4,1 4,0 4,4
   1999/II 5,5 5,5 4,9
   1999/III 5,3 5,4 5,4
   1999/IV 5,5 5,6 5,8
2000 5,1 5,1 5,1
   2000/I 6,9 6,7 5,9
   2000/II 5,0 5,1 5,5
   2000/III 4,8 4,8 4,8
   2000/IV 3,7 3,7 4,1
2001 3,3 3,3 3,3
   2001/I 3,8 3,7 3,6
   2001/II 2,4 2,6 3,3
   2001/III 3,4 3,4 3,3
   2001/IV 3,7 3,6 3,1
2002 2,3 2,3 2,3
   2002/I 1,9 2,0 2,6
   2002/II 3,1 3,1 2,3
   2002/III 2,1 2,2 2,1
   2002/IV 2,1 2,0 2,2
2003 2,6 2,6 2,6
   2003/I 2,9 2,9 2,4
   2003/II 2,1 2,2 2,5
   2003/III 2,1 2,2 2,7
   2003/IV 3,4 3,2 3,0
2004 2,6 2,6 2,6
   2004/I 2,6 2,7 3,1
   2004/II 2,9 2,9 3,0
   2004/III 3,1 3,1 2,6
   2004/IV 2,0 1,8 1,9
2005 2,8 2,8 2,8
   2005/I 1,2 1,3 1,7
   2005/II 2,8 2,8 2,3
   2005/III 3,4 3,4 3,2
   2005/IV 3,8 3,6 4,0
2006 4,4 4,4 4,4
   2006/I 5,5 5,5 4,6
   2006/II 3,8 4,0 4,4
   2006/III 2,9 3,0 4,2
   2006/IV 5,5 5,3 4,5
2007 4,7 4,7 4,7
   2007/I 4,2 4,4 4,7
   2007/II 4,7 4,9 4,9
   2007/III 5,5 5,3 4,9
   2007/IV 4,3 4,1 4,3
2008 1,1 1,1 1,1
   2008/I 2,1 2,4 3,6
   2008/II 1,7 1,9 2,3
   2008/III 1,7 1,3 0,5
   2008/IV -1,1 -1,3 -2,0
2009 -4,1 -4,1 -4,1
   2009/I -4,9 -4,7 -4,3
   2009/II -5,4 -5,2 -5,1
   2009/III -3,9 -4,1 -4,3
   2009/IV -2,1 -2,2 -2,5
2010 0,5 0,5 0,5
   2010/I 0,5 0,7 -0,3
   2010/II 1,7 1,8 0,9
   2010/III 0,6 0,4 1,1
   2010/IV -0,7 -0,7 0,5
2011 -2,3 -2,3 -2,3
   2011/I -0,5 -0,4 -0,7
   2011/II -2,3 -2,2 -1,9
   2011/III -3,0 -3,1 -3,0
   2011/IV -3,3 -3,2 -3,5
2012 -3,1 -3,1 -3,1
   2012/I -3,5 -3,4 -3,5
   2012/II -3,5 -3,4 -3,3
   2012/III -2,0 -2,2 -2,9
   2012/IV -3,3 -3,2 -2,6
2013 -0,8 -0,8 -0,8
   2013/I -2,0 -1,9 -1,9
   2013/II -0,9 -0,8 -1,1
   2013/III -0,9 -1,1 -0,4
   2013/IV 0,7 0,7 0,4
2014 1,2 1,2 1,2
   2014/I 0,7 0,8 0,8
   2014/II 0,5 0,6 1,0
   2014/III 1,8 1,6 1,3
   2014/IV 1,7 1,7 1,7
2015 2,8 2,8 2,8
   2015/I 1,6 1,8 2,1
   2015/II 3,1 3,1 2,6
   2015/III 3,1 2,9 3,0
   2015/IV 3,3 3,3 3,4
2016 3,4 3,4 3,4
   2016/I 3,5 3,8 3,6
   2016/II 3,2 3,3 3,7
   2016/III 4,2 4,0 3,5
   2016/IV 2,6 2,6 2,8
2017 2,0 2,0 2,0
   2017/I 1,5 1,8 2,1
   2017/II 2,1 2,0 1,8
   2017/III 2,1 2,0 1,8
   2017/IV 2,2 2,1 2,1
2018 3,0 3,0 3,0
   2018/I 2,8 3,0 2,6
   2018/II 3,5 3,5 3,0
   2018/III 2,4 2,5 3,1
   2018/IV 3,3 3,1 3,3
2019 1,1 1,1 1,1
   2019/I 2,3 2,4 3,3
   2019/II 1,0 1,0 2,4
   2019/III 0,6 0,7 0,8
   2019/IV 0,7 0,5 -2,0
2020 -8,8 -8,8 -8,8
   2020/I -4,2 -4,2 -6,4
   2020/II -17,7 -17,8 -9,7
   2020/III -6,5 -6,5 -10,7
   2020/IV -6,8 -6,8 -8,5
2021 5,2 5,2 5,2
   2021/I -2,5 -2,3 -2,4
   2021/II 15,2 15,3 4,1
   2021/III 4,3 4,2 9,0
   2021/IV 4,9 5,0 10,5
2022/I 5,1 5,1 8,7
2022/II 5,4 5,2 6,3
2022/III 2,5 2,5 3,9

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(-) Non procede

25-11-2022
Compartir: