Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Emprego

Tratamento do dato=Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario Dato=Variación interanual Situación profesional=Total Poboación=Postos de traballo equivalentes a tempo completo Espazo=Galicia
  20202020/IV20212021/I2021/II2021/III2021/IV2022/I2022/II2022/III
Total -8,3 -4,3 7,3 -1,4 26,3 3,9 4,3 4,4 2,6 1,2
   Agricultura, gandería, silvicultura e pesca -6,9 -4,2 -1,5 -4,3 0,3 0,7 -2,3 -3,1 -1,6 -0,8
   Industria -6,8 -2,8 5,7 -1,1 24,0 2,1 1,4 1,0 1,7 1,4
      Industria manufactureira -7,1 -2,8 5,9 -1,2 25,1 1,8 1,7 1,5 1,8 1,4
   Construción -10,4 -3,8 10,3 1,9 34,8 5,7 4,5 5,2 3,2 1,5
   Ramas dos servizos -8,5 -4,7 8,2 -1,6 28,9 4,4 5,5 5,8 3,1 1,2
      Comercio, transporte e hostalería -14,9 -10,2 11,8 -6,1 51,7 4,9 10,1 11,4 5,6 3,1
      Información e comunicacións 1,6 2,8 3,9 2,4 7,0 3,2 3,3 2,8 4,2 3,6
      Actividades financeiras e de seguros 0,7 4,8 5,8 8,5 13,1 0,7 1,7 -4,4 -5,9 -5,9
      Actividades inmobiliarias -8,7 -4,3 4,3 -5,3 23,3 1,4 2,0 4,5 3,8 2,6
      Actividades profesionais -10,1 -6,0 7,2 -0,8 18,7 6,6 5,9 4,6 4,2 1,0
      Administración pública, sanidade e educación 1,2 4,2 5,7 3,6 15,2 3,4 1,5 1,3 0,7 -0,4
      Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -14,2 -10,7 7,4 -4,0 32,6 4,2 2,8 4,2 2,0 0,6
   Servizos non de mercado 3,9 5,1 2,8 4,0 6,3 1,4 -0,1 -1,1 -1,4 -2,3

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais.Revisión Estatística 2019
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. O dato anual de 2021 é avance.
25-11-2022
Compartir: