IGE -

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo a comarca de residencia da persoa afiliada e a sección de actividade (CNAE-2009)


Unidade: Afiliacións á Seguridade Social

Espazo = Galicia


  2023/Xullo
Total 1.048.990
A. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 53.973
B, C. Industrias extractivas; industria manufactureira 136.009
R05-09, 23. Industrias extractivas e fabricación doutros produtos minerais non metálicos 8.209
R10-11. Industria agroalimentaria 34.903
R16-17, 31. Madeira, papel e mobles 14.268
R24-28. Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria 28.040
R29-30, 33. Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais 29.014
R12-15, 18-22, 32. Resto da industria 21.575
D, E. Enerxía, subministración de auga e xestión de residuos 8.906
F. Construción 77.865
G. Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 178.911
H. Transporte e almacenamento 50.682
I. Hostalaría 89.009
J. Información e comunicacións 23.803
K, L. Actividades financeiras e de seguros; actividades inmobiliarias 20.754
M. Actividades profesionais, científicas e técnicas 54.511
N. Actividades administrativas e servizos auxiliares 64.231
O. Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 61.459
P. Educación 50.327
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais 101.854
R, S. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; outros servizos 47.670
T, U. Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio; actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 24.092
Non consta 4.934

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
Nota: A data de referencia dos datos é o día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día do mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Non se inclúen as afiliacións dos traballadores e das traballadoras que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
O día 07/10/2022 modificáronse os datos de xaneiro a xuño de 2022 ao detectar unha errata.
15-09-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo