IGE -

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo a comarca de residencia da persoa afiliada e a sección de actividade (CNAE-2009)


Unidade: Afiliacións á Seguridade Social

Espazo = Galicia


  2024/Febreiro
Total 1.030.648
A. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 51.572
B, C. Industrias extractivas; industria manufactureira 135.247
R05-09, 23. Industrias extractivas e fabricación doutros produtos minerais non metálicos 7.945
R10-11. Industria agroalimentaria 34.312
R16-17, 31. Madeira, papel e mobles 13.958
R24-28. Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria 28.334
R29-30, 33. Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais 29.215
R12-15, 18-22, 32. Resto da industria 21.483
D, E. Enerxía, subministración de auga e xestión de residuos 8.756
F. Construción 77.002
G. Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas 173.034
H. Transporte e almacenamento 51.719
I. Hostalaría 75.274
J. Información e comunicacións 24.152
K, L. Actividades financeiras e de seguros; actividades inmobiliarias 20.963
M. Actividades profesionais, científicas e técnicas 54.906
N. Actividades administrativas e servizos auxiliares 64.048
O. Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 56.918
P. Educación 61.573
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais 99.266
R, S. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; outros servizos 47.327
T, U. Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio; actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 23.470
Non consta 5.421

Fonte: IGE. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada
Nota: A data de referencia dos datos é o día 6 para os meses de abril, xullo e outubro de 2011 e o último día do mes para os meses de decembro de 2011 e posteriores.
Non se inclúen as afiliacións dos traballadores e das traballadoras que residen fóra da comunidade autónoma, aínda que traballen en Galicia.
O día 07/10/2022 modificáronse os datos de xaneiro a xuño de 2022 ao detectar unha errata.
01-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo