Índice de prezos de consumo (IPC) base 2016. Índice xeral e por grupos ECOICOP. Ano 2021/Decembro

Unidade: Índices e taxas de variación
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación no que vai de ano (%)
  EspañaGaliciaEspañaGaliciaEspañaGalicia
Xeral 6,5 6,7 1,2 1 6,5 6,7
Alimentación e bebidas non alcohólicas 5 4,8 1,3 1,3 5 4,8
Bebidas alcohólicas e tabaco 1,6 1,2 -0,1 -0,3 1,6 1,2
Vestido e calzado 1 0,9 -2,1 -2,5 1 0,9
Vivenda, auga, electricidade, gas e outros combustibles 23,3 27,1 6,5 6,9 23,3 27,1
Mobles, artigos do fogar e artigos para o mantemento corrente do fogar 2,1 2,6 0,5 0,4 2,1 2,6
Sanidade 0,9 2,2 0,2 0,2 0,9 2,2
Transporte 10,9 10,8 -0,9 -1 10,9 10,8
Comunicacións -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 -0,3
Ocio e cultura 1,7 1,5 1,2 1 1,7 1,5
Ensino 1,2 1,5 0 0 1,2 1,5
Restaurantes e hoteis 3,1 2,7 0,5 0,1 3,1 2,7
Outros bens e servizos 1,5 1,3 0,2 0,4 1,5 1,3

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
14-01-2022
Compartir: