PROVINCIAS.Comparación homoxénea 2013-2014 segundo o tamaño das empresas.

Unidade: Miles de euros
Medidas=Media Tamaño=Total
  20132014
  Cifra neta de negociosValor engadido Gastos de persoal Cifra neta de negociosValor engadido Gastos de persoal
Galicia 1.480,23 316,66 237,77 1.537,61 343,39 246,67
   A Coruña 1.640,00 410,29 273,38 1.697,30 450,91 283,46
   Lugo 948,26 186,82 155,89 1.013,29 201,81 161,91
   Ourense 1.132,76 201,76 158,07 1.148,77 205,04 163,17
   Pontevedra 1.566,99 297,75 249,07 1.620,23 314,79 255,18

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibéricos" (SABI). IGE. directorio de empresas
Nota: c/p (curto prazo) l/p (longo prazo). Comparación dos datos das empresas comúns aos anos 2013 e 2014. Para máis información ver metodoloxía.
29-11-2016
Compartir: