Comparación homoxénea 2013-2014 segundo o tamaño das empresas

Unidade: Miles de euros
Medidas=Media Espazo=Galicia
  Cifra neta de negociosValor engadido Gastos de persoal
  201320142013201420132014
Total 1.480,23 1.537,61 316,66 343,39 237,77 246,67
Grandes empresas 210.365,48 217.146,22 37.895,71 42.305,53 14.689,57 15.004,82
Mediana empresa 20.452,41 21.191,98 4.838,48 5.059,81 2.851,26 2.927,20
Pequena empresa 4.139,28 4.286,16 1.104,40 1.136,05 784,98 804,59
Microempresa 280,06 296,60 91,35 99,55 98,61 101,27

Fonte: Base de datos "Sistema de análise de balances ibéricos" (SABI). IGE. directorio de empresas
Nota: c/p (curto prazo) l/p (longo prazo). Comparación dos datos das empresas comúns aos anos 2013 e 2014. Para máis información ver metodoloxía.
29-11-2016
Compartir: