Escenario macroeconómico de Galicia

Unidade: Taxa de variación interanual
Dato=Taxas de variación interanuais Data actualización=Outubro 2021 Espazo=Galicia
  20212022
PIB real 6,0 6,0
   Gasto en consumo final 5,9 3,8
      Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF 6,9 5,1
      Gasto en consumo final das AAPP 3,3 0,4
   Formación bruta de capital 7,0 8,1
   Demanda interna (achega ao crecemento do PIB) 6,0 4,4
   Exportacións de bens e servicios 7,9 10,3
   Importacións de bens e servicios 8,0 7,3
   Saldo exterior (achega ao crecemento do PIB) -0,1 1,6
PIB a prezos correntes 7,3 7,8
Emprego (*) 5,4 3,1
Taxa de paro 12,2 11,7
Taxa de actividade 52,4 52,8
Taxa de actividade 16-64 anos 72,8 73,6

Fonte: IGE
Nota: (*) Postos de traballo equivalentes a tempo completo
20-10-2022
Compartir: