Escenario macroeconómico de Galicia

Unidade: Taxa de variación interanual
Dato=Taxas de variación interanuais Data actualización=Novembro 2020 Espazo=Galicia
  20202021
PIB real -9,7 8,0
   Gasto en consumo final -7,6 6,3
      Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF -10,7 7,9
      Gasto en consumo final das AAPP 2,3 0,9
   Formación bruta de capital -15,9 12,0
   Demanda interna (achega ao crecemento do PIB) -8,9 7,2
   Exportacións de bens e servicios -10,5 8,8
   Importacións de bens e servicios -9,0 7,4
   Saldo exterior (achega ao crecemento do PIB) -0,7 0,8
PIB a prezos correntes -8,9 8,7
Emprego (*) -10,6 7,0
Taxa de paro 12,3 12,9
Taxa de actividade 52,3 53,1
Taxa de actividade 16-64 anos 72,8 73,7

Fonte: IGE
Nota: O cadro macroeconómico de 2021 incorpora as medidas para a reactivación económica incluídas nos orzamentos de 2021
(*)Postos de traballo equivalentes a tempo completo

20-10-2022
Compartir: