Escenario macroeconómico de Galicia

Unidade: Taxa de variación interanual
Dato=Taxas de variación interanuais Data actualización=Setembro 2016 Espazo=Galicia
  20162017
PIB real 3,0 2,3
   Gasto en consumo final 2,4 2,1
      Gasto en consumo final dos fogares e ISFLSF 2,5 2,1
      Gasto en consumo final das AAPP 2,2 2,0
   Formación bruta de capital 3,5 2,9
   Demanda interna (achega ao crecemento do PIB) 2,6 2,3
   Exportacións de bens e servicios 4,2 4,3
   Importacións de bens e servicios 3,5 4,1
   Saldo exterior (achega ao crecemento do PIB) 0,4 0,1
PIB a prezos correntes 3,3 3,4
Emprego (*) 1,9 1,6
Taxa de paro 17,4 15,6
Taxa de actividade 53,4 53,4
Taxa de actividade 16-64 anos 73,2 73,4

Fonte: IGE
Nota: (*) Postos de traballo equivalentes a tempo completo
20-10-2022
Compartir: