Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (Estratexia Europa 2020) por sexo e idade

Unidade: Porcentaxe
Sexo=Total Medidas=Taxa de risco de pobreza ou exclusión social (estratexia Europa 2020) Espazo=Galicia
  20112012201320142015201620172018201920202021
Menos de 16 anos 23,96 27,35 25,00 24,11 24,40 22,56 23,73 20,33 21,52 24,40 22,74
De 16 a 24 anos 29,76 31,69 32,06 31,29 31,85 28,00 28,33 26,28 25,46 27,07 25,60
De 25 a 49 anos 21,45 24,14 24,29 22,82 24,32 20,95 20,83 19,75 18,51 21,48 18,64
De 50 a 64 anos 25,45 26,63 26,63 28,42 25,89 23,93 23,26 21,20 21,64 20,44 20,30
De 65 ou máis anos 16,15 15,00 13,02 11,58 13,21 12,79 12,63 13,06 13,46 11,55 12,52
Total 22,05 23,58 22,83 22,11 22,55 20,33 20,26 18,95 18,83 19,51 18,47

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: a poboación en risco de pobreza ou exclusión social é aquela que está nalgunha das seguintes situacións (ver metodoloxía):
- En risco de pobreza (o 60% da mediana dos ingresos por unidade de consumo)
- En carencia material severa
- Persoas de 0 a 59 anos en fogares con baixa intensidade laboral.

30-12-2022
Compartir: