Poboación segundo nacionalidade (española/estranxeira). Ano 2011

Xénero=Total Idade=Total
  TotalEspañolaEstranxeira
Galicia 2.772.928 2.669.242 103.685
   A Coruña 1.141.286 1.103.927 37.359
   Lugo 348.067 334.229 13.838
   Ourense 328.697 313.402 15.295
   Pontevedra 954.877 917.684 37.193

Fonte: INE. Censos de población y viviendas 2001 e 2011
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

27-12-2012
Compartir: