Poboación segundo sexo e grupo quinquenais de idade. Ano 2011

Lugar de nacemento=Total Espazo=Ourense
  TotalHomesMulleres
Total 328.697 158.758 169.939
0-4 10.574 5.476 5.098
5-9 10.531 5.416 5.115
10-14 10.389 5.335 5.054
15-19 12.264 6.393 5.871
20-24 14.823 7.498 7.325
25-29 18.111 9.252 8.858
30-34 21.978 11.183 10.795
35-39 22.788 11.459 11.328
40-44 22.947 11.612 11.335
45-49 22.546 11.184 11.361
50-54 23.065 11.518 11.546
55-59 20.888 10.502 10.386
60-64 21.087 10.335 10.752
65-69 22.104 10.542 11.563
70-74 18.513 8.520 9.994
75-79 22.431 9.936 12.495
80-84 16.909 6.934 9.975
85-89 10.797 3.949 6.848
90-94 4.477 1.390 3.087
95-99 1.276 291 986
100 e máis 199 34 164

Fonte: INE. Censos de población y viviendas 2001 e 2011
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

27-12-2012
Compartir: