Poboación segundo sexo e grupo quinquenais de idade. Ano 2011

Lugar de nacemento=Total Espazo=Lugo
  TotalHomesMulleres
Total 348.067 169.376 178.692
0-4 11.252 5.710 5.542
5-9 10.833 5.626 5.207
10-14 11.176 5.712 5.464
15-19 12.615 6.429 6.186
20-24 16.119 8.215 7.904
25-29 20.045 10.189 9.855
30-34 24.405 12.535 11.871
35-39 24.490 12.322 12.167
40-44 24.851 12.417 12.434
45-49 25.570 12.784 12.786
50-54 25.371 13.015 12.356
55-59 22.699 11.792 10.908
60-64 20.745 10.495 10.250
65-69 20.725 9.990 10.736
70-74 18.633 8.484 10.149
75-79 22.610 9.919 12.691
80-84 18.116 7.438 10.678
85-89 11.542 4.303 7.239
90-94 4.781 1.564 3.218
95-99 1.277 372 905
100 e máis 211 64 147

Fonte: INE. Censos de población y viviendas 2001 e 2011
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

27-12-2012
Compartir: