Poboación segundo sexo e grupo quinquenais de idade. Ano 2011

Lugar de nacemento=Total Espazo=A Coruña
  TotalHomesMulleres
Total 1.141.286 549.283 592.004
0-4 47.928 24.796 23.132
5-9 45.491 23.352 22.140
10-14 42.888 22.121 20.767
15-19 44.587 22.767 21.819
20-24 53.232 27.065 26.167
25-29 68.441 34.355 34.086
30-34 90.743 45.746 44.997
35-39 95.746 48.039 47.706
40-44 90.301 44.568 45.733
45-49 85.284 41.846 43.438
50-54 81.770 40.152 41.618
55-59 73.320 35.827 37.492
60-64 70.627 33.801 36.826
65-69 66.421 31.248 35.172
70-74 51.247 23.170 28.077
75-79 57.443 24.187 33.256
80-84 40.834 15.677 25.157
85-89 22.948 7.465 15.483
90-94 9.387 2.479 6.908
95-99 2.328 560 1.768
100 e máis 322 60 262

Fonte: INE. Censos de población y viviendas 2001 e 2011
Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE

27-12-2012
Compartir: