Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Pontevedra
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2018 347.509 256.820 1.342 8.739 0 67.000 13.608
2019 354.983 264.618 1.312 8.492 0 66.998 13.563
2020 349.207 260.004 1.308 8.193 0 66.641 13.061
2021 356.694 266.574 1.494 8.230 0 67.586 12.811
   2021/Outubro 362.672 272.498 1.337 8.164 0 67.893 12.780
   2021/Novembro 363.156 272.876 1.368 8.163 0 67.860 12.889
   2021/Decembro 357.639 267.746 1.352 8.172 0 67.871 12.498
2022/Xaneiro 358.225 268.723 1.505 8.086 0 67.542 12.369
2022/Febreiro 357.917 268.208 1.528 8.088 0 67.554 12.539
2022/Marzo 358.829 269.350 1.434 8.070 0 67.245 12.730
2022/Abril 361.631 272.021 1.373 8.093 0 67.551 12.593
2022/Maio 364.167 274.577 1.419 7.997 0 67.583 12.591
2022/Xuño 365.817 275.932 1.432 7.948 0 67.686 12.819
2022/Xullo 372.487 282.256 1.387 7.970 0 67.875 12.999
2022/agosto 365.405 275.256 1.751 7.878 0 67.537 12.983
2022/setembro 363.208 273.929 1.537 7.834 0 67.173 12.735
2022/Outubro 363.908 274.644 1.310 7.875 0 67.278 12.801

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día hábil cada mes, excepto os de decembro 2021. Os de decembro 2021 están referidos ao último día natural do mes. En decembro/2021 non coinciden coa nota de prensa publicada na web da Seguridade Social xa que os datos publicados nela están referidos ao último día hábil do mes (30 de decembro).

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

17-11-2022
Compartir: