Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Ourense
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2018 102.198 73.980 413 3.227 0 24.578 0
2019 102.675 75.414 432 3.077 0 23.751 0
2020 100.917 74.233 442 2.908 0 23.334 0
2021 101.875 75.274 480 2.882 0 23.239 0
   2021/Outubro 103.435 76.908 412 2.883 0 23.232 0
   2021/Novembro 102.946 76.473 405 2.863 0 23.205 0
   2021/Decembro 102.608 76.154 397 2.847 0 23.210 0
2022/Xaneiro 102.161 75.811 450 2.806 0 23.094 0
2022/Febreiro 102.818 76.391 472 2.811 0 23.144 0
2022/Marzo 102.783 76.440 449 2.802 0 23.092 0
2022/Abril 103.014 76.610 458 2.791 0 23.155 0
2022/Maio 103.571 77.163 565 2.761 0 23.082 0
2022/Xuño 103.872 77.537 525 2.742 0 23.068 0
2022/Xullo 104.347 78.082 505 2.768 0 22.992 0
2022/agosto 102.805 76.616 527 2.731 0 22.931 0
2022/setembro 103.194 77.084 556 2.717 0 22.837 0
2022/Outubro 103.650 77.695 393 2.731 0 22.831 0

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día hábil cada mes, excepto os de decembro 2021. Os de decembro 2021 están referidos ao último día natural do mes. En decembro/2021 non coinciden coa nota de prensa publicada na web da Seguridade Social xa que os datos publicados nela están referidos ao último día hábil do mes (30 de decembro).

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

17-11-2022
Compartir: