Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Lugo
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2018 121.524 79.736 1.888 3.497 0 34.868 1.535
2019 122.803 82.052 1.893 3.353 0 33.988 1.517
2020 120.196 80.343 1.870 3.155 0 33.323 1.504
2021 121.375 81.992 1.886 3.096 0 32.911 1.490
   2021/Outubro 123.564 84.213 1.886 3.095 0 32.849 1.521
   2021/Novembro 122.427 83.376 1.720 3.051 0 32.749 1.531
   2021/Decembro 122.181 83.287 1.738 3.049 0 32.682 1.425
2022/Xaneiro 121.193 82.451 1.764 3.006 0 32.534 1.438
2022/Febreiro 121.725 83.031 1.725 2.991 0 32.537 1.441
2022/Marzo 121.863 83.229 1.755 2.990 0 32.456 1.433
2022/Abril 123.053 84.320 1.765 2.999 0 32.539 1.430
2022/Maio 123.189 84.562 1.728 2.985 0 32.482 1.432
2022/Xuño 123.608 84.793 1.874 2.997 0 32.461 1.483
2022/Xullo 125.867 86.703 2.291 2.950 0 32.397 1.526
2022/agosto 123.701 84.949 1.996 2.901 0 32.297 1.558
2022/setembro 123.576 85.127 1.884 2.869 0 32.169 1.527
2022/Outubro 123.187 84.908 1.769 2.873 0 32.143 1.494

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día hábil cada mes, excepto os de decembro 2021. Os de decembro 2021 están referidos ao último día natural do mes. En decembro/2021 non coinciden coa nota de prensa publicada na web da Seguridade Social xa que os datos publicados nela están referidos ao último día hábil do mes (30 de decembro).

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

17-11-2022
Compartir: