Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=A Coruña
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2018 426.545 320.979 1.892 11.574 0 86.111 5.989
2019 434.794 330.252 1.995 11.254 0 85.406 5.887
2020 425.705 322.735 2.052 10.861 0 84.293 5.765
2021 435.507 332.022 2.106 10.923 0 84.827 5.628
   2021/Outubro 444.354 340.138 2.096 10.941 0 85.211 5.968
   2021/Novembro 444.615 340.764 2.057 10.859 0 85.069 5.866
   2021/Decembro 439.479 336.057 2.017 10.821 0 85.046 5.538
2022/Xaneiro 438.819 336.100 2.039 10.745 0 84.581 5.354
2022/Febreiro 441.047 338.008 2.067 10.745 0 84.557 5.670
2022/Marzo 443.883 340.751 2.052 10.777 0 84.511 5.792
2022/Abril 447.970 344.825 2.056 10.793 0 84.810 5.486
2022/Maio 448.607 345.641 2.087 10.711 0 84.777 5.391
2022/Xuño 447.796 344.898 2.103 10.618 0 84.694 5.483
2022/Xullo 454.537 351.484 2.132 10.622 0 84.756 5.543
2022/agosto 447.634 345.141 2.155 10.478 0 84.340 5.520
2022/setembro 448.562 346.130 2.077 10.438 0 84.034 5.883
2022/Outubro 452.230 349.481 2.036 10.488 0 84.204 6.021

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día hábil cada mes, excepto os de decembro 2021. Os de decembro 2021 están referidos ao último día natural do mes. En decembro/2021 non coinciden coa nota de prensa publicada na web da Seguridade Social xa que os datos publicados nela están referidos ao último día hábil do mes (30 de decembro).

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

17-11-2022
Compartir: