Afiliacións á Seguridade Social último día do mes por réximes

Unidade: Afiliacións
Espazo=Galicia
  TotalR. XeralAgrarioR. especial empregados fogarR. Minería do carbónAutónomosMar
2018 997.776 731.516 5.534 27.036 0 212.557 21.132
2019 1.015.254 752.337 5.632 26.176 0 210.143 20.967
2020 996.026 737.315 5.672 25.117 0 207.592 20.330
2021 1.015.451 755.862 5.966 25.132 0 208.562 19.929
   2021/Outubro 1.034.025 773.757 5.731 25.083 0 209.185 20.269
   2021/Novembro 1.033.144 773.489 5.550 24.936 0 208.883 20.286
   2021/Decembro 1.021.907 763.244 5.504 24.889 0 208.809 19.461
2022/Xaneiro 1.020.398 763.085 5.758 24.643 0 207.751 19.161
2022/Febreiro 1.023.507 765.638 5.792 24.635 0 207.792 19.650
2022/Marzo 1.027.358 769.770 5.690 24.639 0 207.304 19.955
2022/Abril 1.035.668 777.776 5.652 24.676 0 208.055 19.509
2022/Maio 1.039.534 781.943 5.799 24.454 0 207.924 19.414
2022/Xuño 1.041.093 783.160 5.934 24.305 0 207.909 19.785
2022/Xullo 1.057.238 798.525 6.315 24.310 0 208.020 20.068
2022/agosto 1.039.545 781.962 6.429 23.988 0 207.105 20.061
2022/setembro 1.038.540 782.270 6.054 23.858 0 206.213 20.145
2022/Outubro 1.042.975 786.728 5.508 23.967 0 206.456 20.316

Fonte: Información subministrada directamente polo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Nota: 
As afiliacións refírense ao último día hábil cada mes, excepto os de decembro 2021. Os de decembro 2021 están referidos ao último día natural do mes. En decembro/2021 non coinciden coa nota de prensa publicada na web da Seguridade Social xa que os datos publicados nela están referidos ao último día hábil do mes (30 de decembro).

A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e os seus afiliados intégranse no Réxime Especial de Autónomos .
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.

Aclaracións sobre as series:
    O Réxime do Fogar inclúe ao novo Sistema Especial de Empregados do Fogar e ao Réxime Especial de Empregados do Fogar a extinguir.
    O Réxime de Autónomos inclúe tamén o antigo Réxime Especial Agrario Conta Propia desaparecido no 2008.
    O Réxime Agrario inclúe o antigo Réxime Especial Agrario Conta Allea.

17-11-2022
Compartir: