Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Ourense
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2017 72.120 354 3.329 25.217 - 0 0 - 101.019
2018 74.272 402 3.245 24.628 - 0 0 - 102.547
2019 75.640 445 3.096 23.791 - 0 0 - 102.971
2020 74.609 453 2.921 23.360 - 0 0 - 101.344
2021/Xaneiro 73.540 401 2.883 23.236 - 0 0 - 100.061
2021/Febreiro 73.527 431 2.897 23.236 - 0 0 - 100.090
2021/Marzo 73.866 457 2.916 23.276 - 0 0 - 100.516
2021/Abril 74.056 480 2.902 23.256 - 0 0 - 100.694
2021/Maio 74.912 513 2.917 23.274 - 0 0 - 101.616
2021/Xuño 75.737 514 2.926 23.299 - 0 0 - 102.476
2021/Xullo 76.853 517 2.911 23.310 - 0 0 - 103.591
2021/Agosto 77.364 492 2.900 23.309 - 0 0 - 104.066
2021/Setembro 76.842 791 2.886 23.284 - 0 0 - 103.802
2021/Outubro 76.561 486 2.884 23.228 - 0 0 - 103.159
2021/Novembro 76.855 403 2.883 23.232 - 0 0 - 103.373
2021/Decembro 76.702 403 2.863 23.223 - 0 0 - 103.192
2022/Xaneiro 75.932 424 2.827 23.133 - 0 0 - 102.317
2022/Febreiro 76.376 476 2.823 23.139 - 0 0 - 102.815
2022/Marzo 76.499 461 2.827 23.154 - 0 0 - 102.942
2022/Abril 76.556 456 2.810 23.143 - 0 0 - 102.965
2022/Maio 77.207 523 2.791 23.126 - 0 0 - 103.648
2022/Xuño 77.927 546 2.773 23.128 - 0 0 - 104.373
2022/Xullo 78.349 520 2.768 23.023 - 0 0 - 104.660
2022/Agosto 78.172 486 2.763 22.979 - 0 0 - 104.400
2022/Setembro 77.865 775 2.741 22.929 - 0 0 - 104.310
2022/Outubro 78.061 441 2.742 22.888 - 0 0 - 104.131

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-11-2022
Compartir: