Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=Lugo
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2017 77.389 1.915 3.580 35.474 - 1.580 0 - 119.938
2018 80.007 1.896 3.510 34.916 - 1.546 0 - 121.875
2019 82.360 1.908 3.367 34.045 - 1.529 0 - 123.210
2020 80.784 1.877 3.166 33.363 - 1.515 0 - 120.705
2021/Xaneiro 79.437 1.759 3.129 32.961 - 1.475 0 - 118.762
2021/Febreiro 79.292 1.809 3.128 32.958 - 1.456 0 - 118.644
2021/Marzo 79.775 1.831 3.133 33.022 - 1.444 0 - 119.205
2021/Abril 80.196 1.824 3.138 33.028 - 1.495 0 - 119.681
2021/Maio 81.119 1.827 3.139 33.028 - 1.492 0 - 120.606
2021/Xuño 82.550 1.879 3.132 33.042 - 1.507 0 - 122.109
2021/Xullo 84.346 2.107 3.107 33.010 - 1.527 0 - 124.096
2021/Agosto 85.336 2.129 3.108 32.993 - 1.537 0 - 125.104
2021/Setembro 84.314 2.027 3.079 32.909 - 1.535 0 - 123.864
2021/Outubro 84.056 1.921 3.097 32.867 - 1.527 0 - 123.469
2021/Novembro 83.848 1.807 3.084 32.814 - 1.539 0 - 123.092
2021/Decembro 83.711 1.728 3.059 32.724 - 1.487 0 - 122.708
2022/Xaneiro 82.803 1.749 3.033 32.565 - 1.457 0 - 121.608
2022/Febreiro 83.124 1.745 3.006 32.557 - 1.448 0 - 121.880
2022/Marzo 83.376 1.742 3.001 32.524 - 1.447 0 - 122.090
2022/Abril 84.028 1.763 2.998 32.538 - 1.450 0 - 122.778
2022/Maio 84.701 1.746 2.997 32.532 - 1.443 0 - 123.420
2022/Xuño 85.464 1.784 3.008 32.531 - 1.470 0 - 124.257
2022/Xullo 86.559 2.332 2.971 32.426 - 1.519 0 - 125.808
2022/Agosto 86.800 2.046 2.930 32.358 - 1.538 0 - 125.672
2022/Setembro 85.756 1.966 2.898 32.250 - 1.555 0 - 124.426
2022/Outubro 85.714 1.839 2.890 32.221 - 1.516 0 - 124.180

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-11-2022
Compartir: