Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=A Coruña
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2017 312.744 1.805 11.721 86.736 - 6.017 0 - 419.022
2018 322.318 1.906 11.623 86.205 - 6.008 0 - 428.059
2019 331.577 2.004 11.302 85.509 - 5.923 0 - 436.315
2020 324.646 2.062 10.907 84.368 - 5.815 0 - 427.799
2021/Xaneiro 322.584 2.009 10.877 84.149 - 5.351 0 - 424.970
2021/Febreiro 323.418 2.071 10.955 84.236 - 5.542 0 - 426.223
2021/Marzo 325.410 2.104 10.994 84.491 - 5.804 0 - 428.803
2021/Abril 326.828 2.096 11.018 84.683 - 5.585 0 - 430.210
2021/Maio 330.452 2.116 11.038 84.853 - 5.494 0 - 433.952
2021/Xuño 333.509 2.124 11.062 85.030 - 5.473 0 - 437.196
2021/Xullo 338.551 2.163 11.008 85.149 - 5.598 0 - 442.469
2021/Agosto 340.100 2.217 10.959 85.204 - 5.580 0 - 444.060
2021/Setembro 337.588 2.251 10.916 85.184 - 5.646 0 - 441.585
2021/Outubro 338.808 2.132 10.954 85.206 - 5.979 0 - 443.079
2021/Novembro 341.179 2.070 10.930 85.147 - 5.977 0 - 445.303
2021/Decembro 340.611 2.036 10.860 85.139 - 5.710 0 - 444.356
2022/Xaneiro 336.664 2.032 10.797 84.690 - 5.306 0 - 439.489
2022/Febreiro 338.845 2.070 10.805 84.628 - 5.483 0 - 441.830
2022/Marzo 340.906 2.072 10.827 84.678 - 5.720 0 - 444.204
2022/Abril 343.983 2.062 10.817 84.776 - 5.657 0 - 447.295
2022/Maio 346.443 2.091 10.768 84.850 - 5.436 0 - 449.588
2022/Xuño 348.544 2.112 10.741 84.916 - 5.450 0 - 451.763
2022/Xullo 351.485 2.138 10.647 84.777 - 5.573 0 - 454.620
2022/Agosto 350.936 2.134 10.572 84.563 - 5.572 0 - 453.777
2022/Setembro 349.080 2.172 10.524 84.336 - 5.647 0 - 451.758
2022/Outubro 350.600 2.065 10.522 84.324 - 6.006 0 - 453.517

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-11-2022
Compartir: