Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma

Unidade: Afiliacións
Comunidade Autónoma=12 Galicia
  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2017 708.998 5.367 27.445 214.563 - 21.320 0 - 977.694
2018 734.647 5.554 27.154 212.808 - 21.268 0 - 1.001.430
2019 755.223 5.753 26.294 210.420 - 21.102 0 - 1.018.792
2020 741.987 5.799 25.219 207.790 - 20.515 0 - 1.001.310
2021/Xaneiro 735.146 5.582 25.158 207.020 - 19.432 0 - 992.338
2021/Febreiro 736.064 5.763 25.284 207.213 - 19.706 0 - 994.029
2021/Marzo 739.575 5.845 25.365 207.795 - 20.154 0 - 998.733
2021/Abril 742.691 5.791 25.392 208.245 - 19.875 0 - 1.001.994
2021/Maio 750.815 5.865 25.447 208.687 - 19.714 0 - 1.010.528
2021/Xuño 761.133 5.982 25.451 209.254 - 19.901 0 - 1.021.721
2021/Xullo 774.649 6.254 25.309 209.646 - 20.414 0 - 1.036.273
2021/Agosto 777.949 6.233 25.222 209.745 - 20.322 0 - 1.039.470
2021/Setembro 771.861 7.799 25.053 209.435 - 20.082 0 - 1.034.229
2021/Outubro 771.983 5.987 25.102 209.200 - 20.379 0 - 1.032.651
2021/Novembro 775.182 5.731 25.094 209.069 - 20.422 0 - 1.035.498
2021/Decembro 773.371 5.543 24.977 209.008 - 19.885 0 - 1.032.784
2022/Xaneiro 764.374 5.658 24.786 207.983 - 19.152 0 - 1.021.954
2022/Febreiro 768.200 5.835 24.751 207.945 - 19.416 0 - 1.026.146
2022/Marzo 770.205 5.770 24.777 207.926 - 19.780 0 - 1.028.457
2022/Abril 775.862 5.684 24.738 207.945 - 19.769 0 - 1.033.997
2022/Maio 782.618 5.777 24.629 208.153 - 19.571 0 - 1.040.748
2022/Xuño 790.057 5.898 24.547 208.428 - 19.595 0 - 1.048.523
2022/Xullo 799.141 6.418 24.376 208.112 - 20.147 0 - 1.058.193
2022/Agosto 797.248 6.062 24.203 207.629 - 20.189 0 - 1.055.331
2022/Setembro 790.652 7.484 24.066 207.011 - 20.134 0 - 1.049.346
2022/Outubro 791.658 5.710 24.074 206.826 - 20.432 0 - 1.048.700

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos

(-) Non procede

03-11-2022
Compartir: