IGE -

Enquisa de emprego do tempo. Actividades principais0 COIDADOS PERSOAIS
01 Durmir
011 Durmir
012 Enfermo na cama
02 Comidas e bebidas
021 Comidas e bebidas
03 Outros coidados persoais
031 Aseo e vestido
039 Outros coidados persoais, especificados ou non
1 TRABALLO REMUNERADO
11 Traballo principal e secundario
111 Traballo principal e secundario
12 Actividades relacionadas co traballo
121 Pausa para a comida
122 Busca de emprego
129 Outras actividades relacionadas co traballo, especificadas ou non
2 ESTUDOS
20 Estudos sen especificar
200 Estudos sen especificar
21 Colexio, instituto ou universidade
211 Clases, cursos e conferencias
212 Deberes e biblioteca
22 Estudos durante o tempo libre
221 Estudos durante o tempo libre
3 FOGAR E FAMILIA
30 Actividades para o fogar e a familia non especificadas
300 Actividades para o fogar e a familia non especificadas
31 Actividades culinarias
311 Preparación de comidas e conservación de alimentos
312 Fregar a vaixela
32 Mantemento do fogar
321 Limpeza da vivenda
322 Limpeza do xardín e exteriores da vivenda
323 Calefacción e abastecemento de auga
324 Tarefas diversas de organización
329 Outros mantementos do fogar, especificados ou non
33 Confección e coidado da roupa
331 Colada
332 Pasar o ferro
333 Confección de roupa
339 Outras actividades de confección e coidado de roupa, especificadas ou non
34 Xardinería e coidado de animais
341 Xardinería
342 Coidado de animais domésticos
343 Coidado de mascotas
344 Pasear o can
349 Outras actividades de xardinería e coidado de animais, especificadas ou non
35 Construción e reparacións
351 Construción, renovación da vivenda
352 Reparacións da vivenda
353 Fabricación, reparación e mantementos do equipamento do fogar
354 Mantemento de vehículos
359 Outras actividades de construción e reparacións, especificadas ou non
36 Compras e servizos
361 Compras
362 Servizos comerciais e administrativos
363 Servizos persoais
369 Outras comparas e servizos, especificados ou non
37 Xestións do fogar
371 Xestións do fogar
38 Coidado de nenos
381 Coidados físicos e vixilancia de nenos
382 Ensinar aos nenos
383 Ler, xogar, falar ou conversar cos nenos
384 Acompañar aos nenos
389 Outros coidados de nenos, especificados ou non
39 Axudas a adultos membros do fogar
391 Coidados físicos de adultos dependentes de membros do fogar
392 Outras axudas a adultos dependentes membros do fogar
399 Axudas a adultos membros do fogar non dependentes
4 TRABALLO VOLUNTARIO E REUNIÓNS
41 Traballo voluntario ao servizo dunha organización
411 voluntario ao servizo dunha organización
42 Axudas informais a outros fogares
421 Axuda para a construción e reparacións
422 Axuda no traballo e na agricultura
423 Coidado de fillos que viven noutro fogar
424 Axuda no coidado de nenos doutro fogar
425 Axuda a adultos doutros fogares
429 Outras axudas informais, especificadas ou non
43 Actividades participativas
431 Reunións
432 Prácticas relixiosas
439 Outras actividades participativas, especificadas ou non
5 VIDA SOCIAL E DIVERSIÓN
51 Vida social
511 Vida social en familia
512 Visitar e recibir visitas
513 Festas e celebracións
514 Conversacións telefónicas
519 Outras actividades de vida social, especificadas ou non
52 Diversión e cultura
521 Cine
522 Teatro e concertos
523 Exposicións de arte e museos
524 Bibliotecas
525 Espectáculos deportivos
529 Outras actividades de diversión e cultura, especificadas ou non
53 Ocio pasivo
531 Ocio pasivo
6 DEPORTES E ACTIVIDADES AO AIRE LIBRE
61 Exercicio físico
611 Andar, pasear, camiñar
612 Comer
613 Ciclismo, esquí e patinaxe
614 Deportes con balón ou pelota
615 Ximnasia, fitness e culturismo
616 Deportes acuáticos
619 Outras actividades de exercicio físico, especificadas ou non
62 Exercicio produtivo
621 Exercicio produtivo (caza, pesca ...)
63 Actividades relacionas cos deportes
631 Actividades relacionadas cos deportes
7 AFECCIÓNS E INFORMÁTICA
71 Artes e afeccións
711 Afeccións artísticas
712 Coleccionismo
713 Correspondencia
719 Outras artes e afeccións, especificadas ou non
72 Informática
721 Programación informática
722 Busca de información por ordenador
723 Comunicación por ordenador
729 Outras actividades informáticas, especificadas ou non
73 Xogos
731 Xogos en solitario, apostas
732 Xogos de sociedade
733 Xogos informáticos
739 Outros xogos, especificados ou non
8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN
81 lectura
811 Lectura de prensa
812 Lectura de libros
819 Outras lecturas, especificadas ou non
82 Ver televisión, DVD ou vídeos
821 Ver televisión
822 Ver DVD ou vídeos
829 Ver televisión, DVD ou vídeos, especificados ou non
83 Escoitar a radio ou gravacións
831 Escoitar a radio
832 Escoitar gravacións
839 Escoitar a radio ou gravacións, especificadas ou non
9 TRAXECTOS E EMPREGO DO TEMPO NON ESPECIFICADO
900 Outros traxectos cun propósito, especificados ou non
910 Traxectos de ida ou volta ao traballo
920 Traxectos debidos aos estudos
930 Traxectos debidos a outras actividades de fogar e familia
936 Traxectos debidos a compras e servizos
938 Traxectos debidos ao coidado de nenos
939 Traxectos debidos a axudas a adultos membros do fogar
940 Traxectos debidos ao traballo voluntario e ás reunións
950 Traxectos debidos a actividades de vida social
960 Traxectos debidos a outras actividades de tempo libre
990 Traxectos debidos a cambios de localidade

Fonte: INE. Encuesta de empleo del tiempo
08-03-2012

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo