Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía por tipo de produto. Ano 2020

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  Expedicións/ Exportacións Introducións/ Importacións Saldo (E-I)
TOTAL 388.954,8 278.451,0 110.503,8
CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL 6.177,9 13.299,4 -7.121,6
MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO 13.940,3 22.478,4 -8.538,1
MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS 63.151,2 63.693,8 -542,5
PRODUTOS FARMACÉUTICOS 36.301,4 25.685,8 10.615,6
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS 12.633,7 94.770,5 -82.136,9
MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO 14.912,3 13.890,7 1.021,6
PRODUTOS QUÍMICOS 236.825,5 29.912,4 206.913,1
MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO 4.592,8 10.856,8 -6.264,0
ARMAS E MUNICIÓNS 419,8 3.863,1 -3.443,3

Fonte: Elaboración IGE a partir dos ficheiros proporcionados pola Agencia Estatal de Administración Tributaria
Nota: Os datos do ano 2021 son provisionais.
08-04-2022
Compartir: