Motivo principal de aprendizaxe de francés, portugués e alemán. Galicia. Ano 2004

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  FrancésPortuguésAlemán
Total 100 100 100
Materia obrigatoria nos estudos 50,54 1,81 5,82
Formación 29,23 10,61 17,56
Estancia no estranxeiro 10,57 21,49 49,9
Profesionais 5,26 8,83 18,28
Culturais 4,19 54,44 7,95
Outros 0,21 2,81 0,48

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
27-01-2011
Compartir: