Medio principal de aprendizaxe de francés, portugués e alemán. Galicia. Ano 2004

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  FrancésPortuguésAlemán
Total 100 100 100
Escola, instituto, universidade ou similar 79,01 8,13 19,78
Estancia no estranxeiro por traballo 10,98 9,56 56,84
Academia ou profesor particular 3,83 1,72 6,76
Por medio de familiares, parella, amizades 2,77 46,08 9,71
Estancia no estranxeiro para a aprendizaxe do idioma 1,21 2,43 3,47
Estancia no estranxeiro por vacacións 1,2 22,04 3,05
Cursos organizados polo centro de traballo 0,46 0,59 0,27
Outros 0,55 9,46 0,11

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
27-01-2011
Compartir: