Motivo principal de aprendizaxe de inglés. Distribución segundo a idade. Galicia. Ano 2004

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  Poboación de 5 ou máis anosDe 5 a 29 anosDe 30 a 49 anosDe 50 ou máis anos
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Materia obrigatoria nos estudos 60,00 67,70 53,46 23,03
Formación 30,09 29,24 33,31 24,69
Estancia no estranxeiro 3,92 1,32 3,89 24,94
Profesionais 3,59 0,73 5,76 18,28
Culturais 2,10 0,89 3,19 7,73
Outros 0,29 0,11 0,39 1,32

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
27-01-2011
Compartir: