Motivo principal de aprendizaxe de inglés. Distribución segundo o sexo. Galicia. Ano 2004

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,00 100,00 100,00
Materia obrigatoria nos estudos 60,00 58,48 61,52
Formación 30,09 29,17 31,01
Estancia no estranxeiro 3,92 4,48 3,37
Profesionais 3,59 5,35 1,84
Culturais 2,10 2,28 1,93
Outros 0,29 0,25 0,33

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
27-01-2011
Compartir: