Medio principal de aprendizaxe de inglés. Distribución segundo o sexo. Galicia. Ano 2004

Unidade: Porcentaxe
Espazo=Galicia
  TotalHomesMulleres
Total 100,00 100,00 100,00
Escola, instituto, universidade ou similar 85,34 83,82 86,86
Academia ou profesor particular 6,49 5,85 7,12
Estancia no estranxeiro por traballo 3,73 5,12 2,35
Estancia no estranxeiro para a aprendizaxe do idioma 1,59 1,32 1,86
Por medio de familiares, parella, amizades 1,03 1,40 0,66
Cursos organizados polo centro de traballo 0,86 1,30 0,41
Estancia no estranxeiro por vacacións 0,53 0,59 0,46
Outros 0,44 0,59 0,29

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
27-01-2011
Compartir: